My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Can't find that book? Try BONUS+
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Zhongguo wen xue yan jiu cong bian : Di 1 ji / Long men shu dian bian ji.
中國文學研究叢編 : 第1輯 / 龍門書店編輯.

Published Xianggang : Long men shu dian, 1969.
香港 : 龍門書店, 1969.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Store  5207 C560L MJ1  v.1    AVAILABLE
Physical description 8 volumes in 1 ; 22 cm
Bibliography Includes bibliographical references.
Contents v. 1 Yan jiu Zhongguo wen xue de xin tu jing / Zheng Zhenduo zhu -- v. 2 Wei jin shi yan jiu, Song shi zhi pai bie / Chen Yanjie zhu -- v. 3 Zhongguo shi yu Zhongguo hua / Qian Zhongshu zhu -- v. 4 Huarui fu ren gong ci kao zheng / Pu jiangqing zhu -- v. 5 Zhongguo xi qu di xuan ben / Zheng Zhenduo zhu -- v. 6 Zhongguo xiao shuo gai lun / Yangu Wen (Shionoya On) zhu -- v. 7 Lun Zhongguo wen xue zhong de yin jie wen ti / Guo Shaoyu zhu -- v. 8 Cong zhu yu bin yu di fen bie tan guo yu ju zi de fen xi / Lü Shuxiang zhu.
v. 1 硏究中國文學的新途徑 / 鄭振鐸著 -- v. 2 魏晉詩硏究・宋詩之派別 / 陳延傑著 -- v. 3 中國詩與中國畫 / 錢鍾書著 -- v. 4 花蕊夫人宮詞考證 / 浦江青著 -- v. 5 中國戲曲的選本 / 鄭振鐸著 -- v. 6 中國小說概論 / 鹽谷温著 -- v. 7 論中國文學中的音節問題 / 郭紹虞著 -- v. 8 從主語賓語的分別談國語句子的分析 / 呂叔湘著.
Other author Long men shu dian.
龍門書店.
Subject Chinese literature.
Chinese literature -- History and criticism.
Chinese language -- Grammar.
Criticism, interpretation, etc.