My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Can't find that book? Try BONUS+
 

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS

Title Zhejiang wen shi zi liao xuan ji. di 17 ji : Zhejiang ge ming shi liao te ji 3 / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Zhejiang Sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.
浙江文史资料选辑. 第17辑 : 浙江革命史料特辑 三 / 中国人民政治协商会议浙江省委员会文史资料研究委员会 编.

Published Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang Sheng xin Hua shu dian fa xing, 1980.
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1980.

Copies

Location Call No. Status
 UniM ERC EA  DS743.C3 ZHEJ  No.17/1980  CHI    AVAILABLE