My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Beijing tu shu kaun.
北京圖書館.

Title Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu : fu Shu ming zhu zhe suo ying.
國立北平圖書館善本書目 : 附書名著者索引.

Published [Taibei] Guo li zhong yang tu shu guan bian yin [Min guo 58 i.e. 1969]
[臺北] 國立中央圖書館編印 [民國58 i.e. 1969]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bund  9566 C556P {Bund97 20200616}    AVAILABLE
Physical description 4, 555 p. 21 cm.
Notes At head of title: Guo li zhong yang tu shu guan dian cang.
At head of title: 國立中央圖書館典藏.
Ben mu lu suo zhu lu, xi ben guan feng Jiao yu bu bo jiao bao guan, Min guo wu shi si nian shi yi yue zi Mei yun fan, qian Beiping tu shu guan ji cun Meiguo zhi shan ben.
本目所著錄, 係本館奉敎育部撥交保管, 民國五十四年十一月自美運返, 前北平圖書館寄存美國之善本.
Other author Guo li zhong yang tu shu guan (China)
國立中央圖書館 (China)
Subject Rare books -- China -- Bibliography -- Catalogs.
China -- Imprints.
Variant Title Guo li zhong yang tu shu guan dian cang Guo li Beiping tu shu guan shan ben shu mu.
國立中央圖書館典藏國立北平圖書館善本書目.