My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 

Request a Copy from Special Collections

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Zhu, Kai.
朱凱.

Title Huang he lou / Zhu Kai. Wan jiang ting / Dai Shanfu. Sheng xian meng / Jia Zhongming. Jiu shi tong ju / que ming. Suo mo jing / que ming.
黄鶴樓 / 朱凱. 翫江亭 / 戴善甫. 昇仙夢 / 賈仲名. 九世同居 / 闕名. 鎖魔鏡 / 闕名.

Published Changsha : Shang wu yin shu guan, Minguo 30 [1941]
長沙 : 商務印書館, 民國30 [1941]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bail SpC/EA  5661 K151 v.7    NOT FOR LOAN
Edition Chu ban.
初版.
Physical description 1 v. ; 21 cm.
Series Gu ben Yuan Ming za ju ; 07
孤本元明雜劇 ; 07
Notes Cover titles.
Double leaves, oriental style.
Ben tao cong shu (gong 32 ce) "Wei Qian Zunwang Ye shi yuan jiu cang, jin ze qi jiu wei xing shi zhe, ke ben liu zhong, chao ben yi bai san shi ba zhong ... pai yin".
本套叢書(共32冊) "為錢遵王也是園舊藏, 今擇其久未行世者, 刻本六種, 鈔本一百三十八種 ... 排印".
"Shanghai Han fen lou yin xing".
"上海涵芬樓印行".
Other author Dai, Shanfu. Wan jiang ting.
戴善甫. 翫江亭.
Jia, Zhongming. Sheng xian meng.
賈仲名. 昇仙夢.
Subject Chinese drama -- Yuan dynasty, 1260-1368.
Chinese drama -- Ming dynasty, 1368-1644.
Qu -- Yuan dynasty, 1260-1368.
Qu -- Ming dynasty, 1368-1644.
Other title Jiu shi tong ju.
九世同居.
Suo mo jing.
鎖魔鏡.