My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 

Request a Copy from Special Collections

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

PRINTED BOOKS
Author Ishikawa, Kiyotada.
石川清忠.

Title Fa yi xue / [(Ri) Shichuan Qingzhong zhu ; Wang You, Yang Hongtong bian yi].
法醫學 / [(日) 石川清忠著 ; 王佑, 楊鴻通編譯].

Published Shanghai : Shang wu yin shu guan, Minguo 10 nian [1921]
上海 : 商務印書館, 民國10年[1921]

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bail SpC/EA Chong  7910 I490    NOT FOR LOAN
Information about the Thomas Chong Collection.
Edition Chu ban.
初版.
Physical description 5, 4, 5, 9, 11, 654, 87 p. : ill. ; 23 cm.
Notes At head of title: Jian yan bi xie.
At head of title: 檢驗必攜.
Jing zhuang.
精裝.
Fu lu: Si zheng -- Si ti yi tong bian -- Bu lu Zhongguo xi yuan lu ge zhong jian cha fa -- Zhong Ri ming ci dui zhao biao.
附錄: 死徵 -- 死體異同辨 -- 補錄中國洗冤錄各種檢查法 -- 中日名詞對照表.
Local note Thomas Chong Collection. Gift of Dr Dorothy Chong and family, 1994
Other author Wang, You.
王佑.
Yang, Hongtong.
楊鴻通.
Subject Medical jurisprudence.
Autopsy.
Variant Title Jian yan bi xie fa yi xue.
檢驗必攜法醫學.
Other title Shi yong fa yi xue.
實用法醫學.
Shi yong fa yi xue da quan.
實用法醫學大全.
Local series Thomas Chong collection