My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 
Look for full text

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Zhongguo qu yi zhi. Guizhou juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.
中国曲艺志. 贵州卷 / 中国曲艺志全国编辑委员会, 《中国曲艺志。贵州卷》编辑委员会.

Published [Beijing] : Zhongguo ISBN zhong xin : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 2006.
[北京] : 中国 ISBN 中心 : 新华书店北京发行所经销, 2006.

Copies

Location Call No. Status
 UniM Bund  ML3746.7.G85 ZHON 2006 {Bund92 20200526}  CHI    AVAILABLE