My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
 

Search Discovery

Search Trove

Add record to RefWorks

E-RESOURCE
Author Barnaud, Nicolas, 1538 or 1539-

Title Der Francoysen ende haerder naeghebueren Morghenwecker d'Welcke is een somme van het gene dat den genoemden Lutheranen ofte Hugenooten in Franckrijck wederuaren is, zedert den tijt Francisci de eerste, tot dē veerthienstdē jare Caroli de IX veruatende voornamelick zijn grouwelicke ongehoorde Moort, veel secreten van coninghen ende potentaten ... eerstmael in Lat. ende Francoysche tale ... Ghemaeckt door Eusebius Philadelphus ouergheset door Jan Fruytiers.

Published Dordrecht : [publisher not identified], 1588.

Copies

Location Call No. Status
 UniM INTERNET Resource    AVAILABLE
Physical description Online resource (8°)
Series Early European Books : printed sources to 1700.
Notes Digital reproduction of original in: Koninklijke Bibliotheek, Nationale Bibliotheek van Nederland.
Reproduction Electronic reproduction. Cambridge, UK : ProQuest, 2015.
Notes Netherlands Dordrecht.