My Library

University LibraryCatalogue

 
     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records
Save Marked to My Lists
    Year Entries
80805815 : Kenpō seitei katei oboegaki / Tanaka Hideo cho.  1979 1
80805944 : Nagoya Daigaku Bungakubu sanjisshūnen kinen ronshū.  1979 1
80805995j : Chūgoku rekidai kōtei bunken mokuroku / Kokusho Kankōkai hen.  1979 1
80806201 : Minmatsu shūkyō shisō kenkyū ; Kan Tōmei no shōgai to sono shisō / Araki Kengo cho.  1979 1
Your entry 8080623139 would be here
80807248   2
80807365j : Kohitsu daijiten / Haruna Yoshishige hencho.  1979 1
80807720j : Kenkyūsha kenkyū kadai sōran / Monbushō Gakujutsu Kokusaikyoku kanshū ; [henshū Nihon Gakujutsu Shinkōkai]  1980 1
80807753j : Shōtoku Taishi / Sakamoto Tarō.  1979 1
80807warnerhomevideoset : Kings Row / Warner Bros. Pictures presents ; a Warner Bros.-First National picture ; executive producer, Hal B. Wallis ; associate producer, David Lewis ; screen play by Casey Robinson ; directed by Sam Wood.  2006 1
80808017 : Byōdōin to minami Yamashiro no koji : Byōdōin ... [et al.] / henshū tantō Miya Tsugio ; [chosha daihyō Miya Tsugio ; henshūsha Gotō Shigeki] ; henshū seisaku Zauhō Kankōkai.  1980 1
80808363j : Edo bungaku to Chūgoku / Suwa Haruo, Hino Tatsuo hen.  1977 1
80808988 : Nihon no zeikin / Satō Susumu.  1979 1
80809168 : Shiseidō sendenshi.  1979 1
80809843 : Mindai bunka shi kenkyū / Mano Senryū cho.  1979 1
80809962j : Ue to honoo no shima Torakkutō : Nagano-ken shussei heishi no kiroku / [hensha Sōka Gakkai Seinenbu Hansen Shuppan Iinkai].  1979 1
8080booseyandhawkes : Evening, morning, night : three songs from This way to the tomb : for medium voice and harp or piano / Benjamin Britten ; words by Ronald Duncan.  1988 1
8080cfpeters   2
80810065 : Chikamatsu Hanji shū / Shuzui Kenji kōchū.  1949 1
80810210 : Rinji Kyōiku Kaigi kankei monjo mokuroku / [henshū Kokuritsu Kyōiku Kenkyūjo Dai 1 Kenkyūbu Kyōiku Shiryō Chōsashitsu].  1977 1
80810236j : Shi no fuchi kara no shuppan : Chūgoku, Chōsen hikiagesha no kiroku / Sōka Gakkai Seinenbu Hansen Shuppan Iinkai.  1979 1
80810251 : Rinji Kyōiku Kaigi (Sōkai) Sokkiroku.    1
80810784j : Ajia no henkaku to Nihon / Sasaki Ryūji hen.  1979 1
80810883j : Namida ni urumu Maizurukō : Shiberia, Chūgoku Tairiku kara no hikiage / Sōka Gakkai Seinenbu Hansen Shuppan Iinkai.  1979 1
80810990 : Dai Nihon josei jinmei jisho / Takamure Itsue cho.  1980 1
80811027 : Mindai Mōko shi kenkyū / Hagiwara Junpei cho.  1980 1
80811144j : Nihon Rikugun to tairiku seisaku, 1906--1918-nen / Kitaoka Shinʼichi cho.  1978 1
80811371 : Saigyō / Mezaki Tokue.  1980 1
80811447j : Kindai Chūgoku kankei bunken mokuroku : 1945-1978 / Kindai Chūgoku Kankei Bunken Mokuroku Kankō Iinkai.  1980 1
80811700j : Chūgoku hōken kokka no shihai kōzō : Min Shin fueki seidoshi no kenkyū / Kawakatsu Mamoru cho.  1980 1
80811701j : Chūgokugo onʼin ron : sono rekishiteki kenkyū / Tōdō Akiyasu cho.  1980 1
80811749ajr932 : Nenpyō Nihon rekishi / [henshū Inoue Mitsusada, Kodama Kōta, Hayashiya Tatsusaburō].  1993 1
80811750 : Nihon no kokka shisō / Komatsu Shigeo, Tanaka Hiroshi hen.  1980 1
80811773j : Shokumotsu to Nihonjin / Higuchi Kiyoyuki.  1979 1
80811895 : Takeda Izumo shū / Tsurumi Makoto kōchū.  1956 1
80812090j : Keizu bunken shiryō sōran / Maruyama Kōichi hen.  1979 1
80812111j : Minzokugaku bunken kaidai / henshū iin Miyata Noboru ... [et al.]  1980 1
80812234j : Minkan Gen zatsugeki Seishōki mokuroku / Denda Akira hen.  1979 1
80812247 : Nihon minzokugaku bunken sōmokuroku / Nihon Minzoku Gakkai hen, Nihon Minzoku Gakkai Bunken Mokuroku Tokubetsu Iinkai Inokuchi Shōji ... [et al.].  1980 1
80812317j : Gengo seikatsu kenkyū : komyunikēshon no kihonteki mondai / Uno Yoshikata cho.  1980 1
80812423j : Seikyōsha bungakushū / Matsumoto Sannosuke hen ; [chosha daihyō Shiga Shigetaka]  1980 1
80812608 : Sengo dōwa kyōiku no kenkyū / Buraku Mondai Kenkyūjo hen.  1979 1
80812704j : Shiki kenkyū shomoku kaidai : kōhon / Roshū Ikeda Shirōjirō cho ; [Ikeda] Hideo kōtei zōho.  1978 1
80812747 : Hokudai hyakunenshi / [henshū chosaku Hokkaidō Daigaku].  1982 1
80812877j : Kinsei haijin / Matsuo Yasuaki cho.  1980 1
80812914 : Nihon kenchikushi zushū / Nihon Kenchiku Gakkai hen.  1980 1
80813155 : Kataribe bunka / Toyama Shigehiko.  1978 1
80813192 : Okinawa no harumoni : dai Nihon baishun shi / Yamatani Tetsuo hencho.  1979 1
80813522 : Gengogaku no tanoshimi / Chino Eiichi cho.  1980 1
80813825j : Yashi jiten : Yagiri Nihon shi jiten / [Yagiri Tomeo cho].  1980 1
80814575j : Tōkyō Gaikokugo Daigaku hachijisshūnen kinen ronbunshū / [hensha Tōkyō Gaikokugo Daigaku Hachijisshūnen Kinen Ronbunshū Henshū Iinkai ; daihyō Nomura Hiroshi].  1980 1
Save Marked Record Save All Records
Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next