My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
81202829acn : Gu Han yu xiu ci xue zi liao hui bian / Zheng Dian, Tan Quanji bian.  1980 1
81202830 : Zhao Yixiong Xinjiang you hua xie sheng = Zhao Yixüng ning Xinjiangda sizoian may boyak resimliri / [Xinjiang ren min chu ban she bian ji]  1980 1
81202841 : Qi lu deng / Li Lüyuan zhu ; Luan Xing jiao zhu.  1980 1
81202845 : Zhongguo li shi ren wu sheng zu nian biao / Wu Hailin, Li Yanpei bian.  1981 1
Your entry 8120307658 would be here
8120322045 : Governance for development : issues and strategies / editors Pardeep Sahni, Uma Medury.  2003 1
81203353 : Deng Tuo san wen.  1980 1
81203355 : Du Fu xu lun / Zhu Dongrun zhu.  1981 1
81203361acn : Chen Yuan xiao zhang dan sheng bai nian ji nian wen ji.  1981? 1
81203362 : Xu Xu ji nian wen ji / [bian ji Xu Xu ji nian wen ji chou wei hui].  1981 1
81203366 : Bu mie di shi hun : dui tan ping lun ji / Zhong Zhaozheng zhu bian.  1981 1
812033793x : Education in emerging Indian society : the challenges and issues / Sunanda Ghosh.  2009 1
81203384 : Zhongguo wen xue de tan tao / Wang Gengsheng deng he zhu ; Guo jun zhan dou wen yi li lun yan jiu hui zhu bian.  1981 1
81203388acn : "Shi wu guan" yan jiu / Wang Shide zhu.  1981 1
81203397 : Guan Hua xiao shuo xuan / Zhang Chixiang bian.  1981 1
812034085x : Power system optimization / D.P. Kothari, J.S. Dhillon.  2012 1
8120341996 : Process calculations / V. Venkataramani, N. Anantharaman, K.M. Meera Sheriffa Begum.  2011 1
8120344774 : Chemical process modelling and computer simulation / Amiya K. Jana.  2011 1
8120347099 : Chemical process technology and simulation / Srikumar Koyikkal.  2013 1
812034782x : Chemical process calculations / D.C. Sikdar.  2013 1
81203513acn : Xing cao da zi dian / Shu xue hui bian zuan.  1981 1
8120351525 : Teaching English as a second language : a new pedagogy for a new century / editors, Manish A. Vyas, Yogesh L. Patel.  2015 1
81203518acn : Guangdong chuan tong er ge xuan / Tan Daxian, Xu Peiyun bian xuan.  1981 1
81203526 : Ke Ling dian ying ju ben xuan ji.  1980 1
81203533acn : Ye Shengtao yu wen jiao yu lun ji / Zhongyang jiao yu ke xue yan jiu suo bian.  1980 1
81203542 : Yu bing hui xi / Zheng Wenzhen, Yu Gang, Li Lianghua.  1981 1
81203549 : Guang shi ci / Xu Renfu bian zhu ; Ran Youqiao jiao ding.  1981 1
81203551 : Zai ju ben chuang zuo zuo tan hui shang de jiang hua / Hu Yaobang.  1981 1
81203561acnmap : Zhonghua ren min gong he guo qi hou tu ji / Zhong yang qi xiang ju bian zhi.  1979 1
81203767 : The graphic arts : a treatise on the varieties of drawing, painting, and engraving in comparison with each other and with nature / by Philip Gilbert Hamerton.  1882 1
81203804acn : Zheng cao li zhuan si ti zi dian.  1980 1
81203808acn : Yu wen chang tan / Lü Shuxiang.  1980 1
81203832 : Zhang Tianyi zuo pin xuan / [cha tu Hua Junwu and others].  1980 1
81203841c : [Guo li zhong yang tu shu guan Taiwan fen guan xi wen Taiwan zi liao mu lu] = Catalogue of materials in western languages relating to Taiwan in the Taiwan Branch Library, National Central Library.  1976 1
81203844acn : Chu ci xuan yi = Chuci xuanyi / Lu Kanru, Gong Kechang xuan yi.  1981 1
81203847acn : Fan yi man tan / Qian Gechuan bian zhu.  1980 1
81203861 : Xiang sheng yi shu man tan / Ma Ji.  1980 1
81203976 : Theatrum Scotiae : containing the prospects of Their Majesties' castles and palaces, together with those of the most considerable towns and colleges, the ruins of many ancient abbeys, churches, monasteries, and convents ... all curiously engraven on copperplates : with a short description of each place / by John Slezer ...  1814 1
812040002x : Region and nation in India / editor, Paul Wallace.  1985 1
8120400852 : Studies in the archaeology of India and Pakistan / editor, Jerome Jacobson.  1986 1
8120401182 : Indian agricultural development since independence : a collection of essays / [editors], M.L. Dantwala and others.  1986 1
81204021 : Everywoman's book : Dr. Airola's practical guide to holistic health / by Paavo Airola ; foreword by Mary Ann Kibler ; introduction by Robert S. Mendelsohn.  1979 1
8120404041 : Harappan civilization and Rojdi / Gregory L. Possehl, M.H. Raval ; with contributions from Y.M. Chitalwala ... [and others].  1989 1
812040582x : Social science applications in Asian agroforestry / editors William R. Burch, Jr., J. Kathy Parker.  1991 1
8120406532 : Sustainable practices for plant disease management in traditional farming systems / H. David Thurston.  1992 1
8120406575 : Foreign technology in public enterprises / Sunil Mani.  1992 1
8120406796 : 6th International Photovoltaic Science and Engineering Conference : proceedings, February 10-14, 1992, New Delhi, India / editors, B.K. Das, S.N. Singh.  1992 1
8120406893 : Text, tone, and tune : parameters of music in multicultural perspective / editor, Bonnie C. Wade ; with the editorial assistance of Shubha Chaudhuri.  1993 1
8120407008 : Self-reliance in small communities / Ramesh Manandhar.  1992 1
8120407555 : Agroforestry in south Asia : problems and applied research perspectives / editors, William R. Bentley, Prem K. Khosla, Karen Seckler.  1993 1
8120407717 : Environmental problems and prospects in India / edited by Mundanthra Balakrishnan.  1993 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next