My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
83222880r98 : The PLO and Palestine / Abdallah Frangi ; translated by Paul Knight.  1983 1
83222905r98 : Spinoza's Ethics, Part I and II : a platonic commentary / by Alan Hart.  1983 1
83222921r97 : Zu Elias Canetti / herausgegeben von Manfred Durzak.  1983 1
83222976 : City landscape : a contribution to the Council of Europe's European Campaign for Urban Renaissance / editors, A.B. Grove and R.W. Cresswell ; with a foreword by HRH the Duke of Gloucester.  1983 1
Your entry 8322319568 would be here
8322319916 : Jej Królewska Mość Wisła = Her Majesty the Vistula / Szymon Kobyliński.  1984 1
8322320027 : Polish Jewry : history and culture / Marian Fuks ... [and others] ; [translated by Bogna Piotrowska and Lech Petrowicz].  1982 1
8322320035 : Polnische Juden : Geschichte und Kultur / Marian Fuks ... [and others]  1983 1
8322320361 : An Outline history of Polish culture / [edited by Bolesław Klimaszewski ; translated by Krystyna Mroczek].  1984 1
8322320485 : The book of Warsaw palaces / Tadeusz S. Jaroszewski ; photographs by Edmund Kupiecki ; [translated by Stanisław Tarnowski].  1985 1
83223204r932 : Guide to the library resources of the University of London / compiled by Kenneth Garside.  1983 1
8322320574 : An outline history of Polish applied art / Zdzisłlaw Zygulski; photographs by Stanisłlaw Markowski.  1987 1
8322321120 : Karol Szymanowski : an anthology / edited and compiled by Zdzisław Sierpiński ; translated by Emma Harris.  1986 1
8322321384 : Majdanek, the concentration camp in Lublin / Józef Marszałek ; [translated by Lech Petrowicz].  1986 1
832232149x : An Introduction to the Polish press.  1983? 1
83223220acn : Lu You / Yu Zhaogang bian zhu.  1983 1
8322323034 : Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz.  1987 1
8322326300 : Żydzi w Polsce : obraz i słowo / pod redakcją Marka Rostworowskiego.  1993- 1
83223338acn : Yu Mantuo Chen Bicen shi chao / You Feng bian.  1983 1
83223360 : De Amsterdamsche lichtmis, of, Zoldaat van fortuin / opnieuw uitgegeven en van inleiding en commentaar voorzien door Bert Pol.  1983 1
83223437 : Escape from Al-Ould / Ian Fraser.  1983 1
83223464 : Qun xiang / Luo Hong.  1982 1
83223527acnr97 : Zhongguo gu dai duan pian xiao shuo xuan / Gu Zhijing, Tong Dezhen.  1982- 1
8322352emarcyrecords : Ray Bryant plays Basie & Ellington.  1987 1
83223632 : Chang ju fen xi / Gao Gengsheng zhu ; Liao Xudong jiao ding.  1983 1
83223639r943 : Of wives, talismans, and the dead : short stories / I.N.C. Aniebo ; arranged by Willfried F. Feuser.  1983 1
83223664 : Zhongguo tong shi gang yao / Bai Shouyi zhu bian ; Yang Zhao ... [et al.] fen zuan.  1980 1
83223684 : Holy Bible, containing the Old and New Testaments : the New King James version.  1983 1
83223791aj : Gendai keigo kenkyū / Ōishi Hatsutarō.  1983 1
83223898acn : Yi er, yi shi xuan / Gong Jiyi bian.  1983 1
83224033 : Historic Sydney as seen by its early artists / Susanna Evans.  1983 1
8322404735 : Motyl = Butterfly = Schmetterling / D. Popper ; [ed. Andrzej Orkisz].  1999 1
8322404980 : Scherzo na fortepian = for piano / Grażyna Bacewicz.  1999 1
8322405081 : Czardasz na flet i fortepian = Czardas for flute and piano / Vittorio Monti ; ed. Grzegorz Olkiewicz.  1999 1
8322405138 : Loteria na mężów : operetka w trzech aktach = Lottery for husbands : operetta in three acts / Karol Szymanowski ; Słowa: Julian Krzewiński-Maszyʹnski ; ed.: Teresa Chylińska ; partycja fortepianowa.  1998 1
8322405146 : Sonatina na flet i fortepian = for flute and piano / Wojciech Kilar ; ed., Grzegorz Olkiewicz.  1999 1
8322405421 : Divertimento da camera / Giovanni Battista Bononcini ; ed. Bronisław Zając.  1999 1
8322406274 : III symfonia : Symfonia pieśni załosnych : na sopran solo i orkiestrę : op. 36 = Symphony no. 3 : Symphony of sorrowful songs : for soprano solo and orchestra : op. 36 = III Sinfonie : Sinfonie der Klagelieder : für Sopran Solo und Orchester : Op. 36 / Henryk Mikołaj Górecki.  2000 1
8322407084 : Najpiękniejszy Szymanowski na fortepian = The most beautiful Szymanowski for piano.  2001 1
8322407149 : Piesn Solwejgi = Solveig's song = Solviegs Lied / E. Grieg ; transcribed and edited by Bronislaw Zajac.  2001 1
8322407157 : Habanera : z opery "Carmen" = from the opera "Carmen" = aus "Carmen" / Georges Bizet ; transcribed and edited by Bronislaw Zajac.  2001 1
8322407297 : Adagio g-moll : na flet i fortepian = Adagio in G minor : for flute and piano / Tomaso Albinoni.  2001 1
8322407572 : Krakowiak koncertowy : na fortepian = Concert Krakowiak : for piano / Grażyna Bacewicz.  2002 1
8322410050 : Sceny (rozmowa, spór i pojednanie) = Szenen (Gespräch, Streit und Versöhnung) : na wiolonczel{240}e, harf{240}e i orkiestr{240}e / Tadeusz Baird.  1978 1
8322410107 : Dwa zapomniane utwory = Two forgotten pieces / Chopin ; przygotował do wydania Andrzej Koszewski.  1979? 1
8322410387 : Preludia taneczne na klarnet i fortepian = Préludes de danse pour clarinette et piano = Dance preludes for clarinet and piano / Witold Lutosławski.  1972 1
8322410638   2
8322410670 : Freski symfoniczne = Symphonic frescoes = Sinfonische Fresken / Kazimierz Serocki.  1966 1
8322410913 : Koncert skrzypcowy A-dur, op. 8 = Violin concerto in A major, op. 8 / Mieczysław Karłowicz ; ed., Antoni Cofalik ; wyciag fortepianowy.  1994 1
8322411111 : Sonata : na flet i fortepian = Sonata : for flute and piano = Sonate : für Flöte und Klavier / Tadeusz Szeligowski.  1993 1
8322411278 : Les espaces du sommeil : na baryton i orkiestrę di słów Roberta Desnosa : for baritone and orchestra to words by Robert Desnos : partytura / Witold Lutosławski.  1978 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next