My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
8420664553 : Contrarrevolucionarios : radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-1936 / Eduardo González-Calleja.  2011 1
8420664782 : La incompetencia militar de Franco / Carlos Blanco Escolá ; prólogo de Miguel Ángel Aguilar.  2000 1
842066765x : Franco, Hitler y el estallido de la Guerra Civil : antecedentes y consecuencias / Angel Viñas.  c2001 1
84206685acn : Jian guo da gang li lun ji chu : "Deng Xiaoping wen xuan" xue xi jiang hua / Huang Zheng, Huang Hai.  1983 1
Your entry 8420670170 would be here
84206708r982 : "--Le moyne noir en gris dedans Varennes" : sotie nostradamique ; suivie d'un Divertissement sur les dernières paroles de Socrate / Georges Dumézil.  c1984 1
84206731 : Man tan wo de chuang zuo jing li / Ru Zhijuan.  1983 1
8420677396 : Umma : el integrismo en el Islam / Antonio Elorza, con la colaboración de Eva Borreguero ... [and others].  2002 1
8420684392 : Abd-el-Krim el Jatabi : la lucha por la independencia / María Rosa de Madariaga.  2009 1
8420684783 : Hasta no verte Jesús mío / Elena Poniatowska.  2014 1
8420685410 : La música en tiempos de Carlos III : ensayo sobre el pensamiento musical ilustrado / Antonio Gallego.  1988 1
8420685585 : Afinación y temperamento en la música occidental / J. Javier Goldáraz Gaínza.  1992 1
8420689882 : Historia de la música española / bajo la dirección de Pablo López de Osaba.  c1985 1
8420694037 : Antiguo régimen y liberalismo : homenaje a Miguel Artola / A.M. Bernal ... [and others].  c1995 1
8420694045 : Antiguo régimen y liberalismo : homenaje a Miguel Artola / A.M. Bernal ... [and others].  c1995 1
8420694053 : Antiguo régimen y liberalismo : homenaje a Miguel Artola / A.M. Bernal ... [and others].  c1995 1
8420696056 : El emperador del paralelo : Lerroux y la demagogia populista / José Alvarez Junco.  1990 1
8420696269 : Seis galeones para el rey de España : la defensa imperial a principios del Siglo XVII / Carla Rahn Phillips ; versión española: Nellie Manso de Zuñiga.  1991 1
8420696501 : Spain beyond myths / Carlos Alonso Zaldívar and Manuel Castells ; foreword by Narcís Serra ; with the contribution of María Eugenia Callejón...[and others].  1992 1
8420696714 : Celia, madrecita / Elena Fortún ; dibujos de L. Butler.  1993 1
8420696722 : Cuchifritín, el hermano de Celia / Elena Fortún ; dibujos de Serny.  1994 1
84206970acn : Zhongguo jin dai zhu ming zhe xue jia ping zhuan / Zhang Liwen, Mo Mingzhe bian.  1983 1
84207158acn : Wen yuan sui bi / Wu Taichang.  1983 1
84207176 : Tong jian Yan bu ji yao / Feng Huimin.  1983 1
84207236acn : Di xia / Cheng Zaozhi.  1983 1
84207253acn : Zhongguo jin dai shi shu cong / Lai Xinxia zhu.  1983 1
84207383acn : Ouyang Xiu zhi jing shi xue / [zhu bian zhe Sun Tongxun, Ye Qingbing ; zhu zuo zhe He Zeheng].  1980 1
8420749230 : Miró y Dalí : los grandes surrealistas / Jaime Brihuega.  1993 1
84207511 : Proceedings of the Khartoum Workshop on Arid Lands Management, the University of Khartoum--the United Nations University, 22-26 October 1978 / edited by J.A. Mabbutt.  1979 1
84207529 : Saikin Nihongo jijō / Inagaki Yoshihiko cho.  1983 1
84207556acn : Hong lou meng ban ben xiao kao / Wei Shaochang zhu.  1982 1
84207563 : Le Soleil, la lune et les étoiles au Moyen Age.  1983 1
84207597acn : Zhuan ji wen xue xuan / Hua Shiyou bian.  1983 1
84207679acn : Li Lan qi yi shi gao / Hu Hansheng zhu.  1983 1
84207809r96 : Stylistic theory and practice in the Younger Pliny / Federico Gamberini.  1983 1
84207867acn : Hua hun ji / Chen Wenhe.  1983 1
84207911 : Zhong wai zuo jia zuo pin jian biao / Zhang Jianjun.  1983 1
84207922 : Wen yuan tan wei / Liu jingsheng, Huang Yuhuang.  1983 1
84207929acn : Cai bei yu shan tao hua / Shen Renkang.  1983 1
84207949aj : Gendai Nihon no kigyō keitai / Fujita Masakazu cho.  1984 1
84207988 : You zong / Liushahe ; [Shi kan she zhu bian].  1983 1
84208008 : Alles onecht : keuze uit de gedichten / Gerrit Komrij.  1984 1
84208127r962 : Literatur und Religion / herausgegeben von Helmut Koopmann und Winfried Woesler.  1984 1
84208183acn : Li Bai Du Fu lun hua shi san ji / Wang Bomin zhu.  1983 1
84208243 : Cyprus intercommunal talks, following the Turkish invasion of July-August 1974.  1982 1
84208415 : Gu wen guan zhi jin yi / Yuan Mei ... [et al.] zhu yi.  1983 1
84208439acn : Yang guang yu wu / Luo Luo ; [Shi kan she zhu bian].  1983 1
84208630acn : Jing hai ji shi / Shi Lang zhuan ; Wang Duoquan jiao zhu.  1983 1
84208633acnr912 : Nü xue bu wei yuan fang wen ji / Jin Tao, Liu Guoxiong zhu bian.  1983 1
84208640acn : Feng gu ji / Zhu Wen.  1983 1
84208650r95 : Les amis du roi : journaux et journalistes royalistes en France de 1789 à 1792 / Jean-Paul Bertaud.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next