My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9749863526 : Buddhist painting in Cambodia / Vittorio Roveda, Sothon Yem.  2009 1
974chappellandcoltd : Kiss me, Kate [music] / music and lyrics by Cole Porter ; book by Sam and Bella Spewack based on William Shakespeare's The taming of the shrew ; piano reduction by Robert H. Noeltner.  1967 1
974kalmus : Piano concerti no.s 13-14, K.415 & 449 [music] : for one or two pianofortes and orchestra / Wolfgang Amadeus Mozart.  198-? 1
9750112 : L.A. woman [sound recording] / The Doors.  c1971 1
Your entry 975011471X would be here
9750517717 : Küresel ayaklanmalar çağında direniş / Aylin Kuryel, Beg̈um Özden Firat ; çevirenler Birkan Taş, Elçin Gen, Ayşe Boren.  2015 1
9750801296 : Boğazköy'den Karatepe'ye : hititbilim ve Hitit dünyasının keşfi = From Bogazkoy to Karatepe : hittitology and the discovery of the Hittite world /yayına hazırlayan = editor, Fatma Canpolat ; English translations, Ömer Aygün ... [et al.]  2001 1
9750802586 : The Swedish Palace in Istanbul : a thousand years of cooperation between Turkey and Sweden / by Sture Theolin ; foreword, Anna Lindh ; translation, Sevin Okyay = İstanbul'da bir İsveç sarayı : İsveç ile Türkiye arasında bin yıllık işbirliği / yazan Sture Theolin ; önsöz, Anna Lindh ; çeviri, Sevin Okyay.  2000 1
9750804406 : Palais de Hollande in Istanbul : the Embassy and envoys of the Netherlands since 1612 / Marlies Hoenkamp-Mazgon.  c2001 1
9750810090 : Tunç çağının gizemli kadınları = Mysterious women of the Bronze Age / [sergi küratörü ve koordinatör, Şennur Şentürk ; bilimsel danışman ve metin yazarı, Şengül Aydıngün].  2006 1
975081746x : Lidyalılar ve dünyaları / hazırlayan Nicholas D. Cahill ; [sergi organizasyonu Şennur Şentürk].= The Lydians and their world / edited by Nicholas D. Cahill ; [exhibition organization Şennur Şentürk].  2010 1
9750818571 : Urartu : Doğu'da değişim = Urartu : transformation in the East / hazırlayanlar/editors, Kemalettin Köroğlu, Erkan Konyar.  2011 1
9750823974 : Frigler, Midas'ın ülkesinde, anıtların gölgesinde = Phrygians, in the land of Midas, in the shadow of monuments / hazırlayanlar/editors, Hakan Sivas; Taciser Tüfekçi Sivas.  2012 1
9750826361 : Hititler : bir Anadolu imparatorluğu = Hittites : an Anatolian empire / hazırlayanlar, Meltem Doğan-Alparslan, Metin Alparslan.  2013 1
9750840011 : Persler : Anadolu'da kudret ve görkem / hazirlayanlar Kaan İren, Çiçek Karaöz, Özgün Kasar = The Persians : power and glory in Anatolia / edited by Kaan İren, Çiçek Karaöz, Özgün Kasar.  2017 1
9750900979 : The lingua franca in the levant : Turkish nautical terms of Italian and Greek origin / Henry and Renée Kahane, Andreas Tietze.  1988 1
9751229324 : The indigenous welfare economy and the CDEP scheme / edited by F. Morphy and W.G. Sanders.  2004 1
9751402033940 : Evolutionary epistemology, language and culture : a non-adaptationist, systems theoretical approach / edited by Nathalie Gontier, Jean Paul Van Bendegem and Diederik Aerts.  2006 1
9751402033957 : Evolutionary epistemology, language and culture : a non-adaptationist, systems theoretical approach / edited by Nathalie Gontier, Jean Paul Van Bendegem and Diederik Aerts.  2006 1
9751405009 : The White Russians in Istanbul / Jak Deleon.  1995 1
9751408695 : Visions of love and life : Pre-Raphaelite art from the Birmingham collection, England / Stephen Wildman, with essays by Jan Marsh and John Christian.  1995 1
9751600294 : Çavuştepe / Afif Erzen.  1988- 1
9751600308 : İkiztepe / U. Bahadır Alkım, Handan Alkım, Önder Bilgi.  1988- 1
9751600545 : Korucutepe : 1973-1975 kazı yıllarında ele geçen Erken Hitit-İmparatorluk Çağı arası buluntuları / Hayri Ertem.  1988- 1
9751600553 : Korucutepe : 1973-1975 kazı yıllarında ele geçen Erken Hitit-İmparatorluk Çağı arası buluntuları / Hayri Ertem.  1988- 1
9751600715 : İnandıktepe : eski Hitit çağında önemli bir kült merkezi = An important cult center in the old Hittite period / Tahsin Özgüç ; giriş, Raci Temizer.  1988 1
9751600901 : British documents on Ottoman Armenians / ed. by Bilâl N. Şimşir.  1990 1
975160091x : British documents on Ottoman Armenians / ed. by Bilâl N. Şimşir.  1990 1
9751600936 : British documents on Ottoman Armenians / ed. by Bilâl N. Şimşir.  1990 1
9751602904 : Les voyageurs dans l'Empire ottoman (XIVe-XVIe siècles) : bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités / Stephane Yerasimos.  1991 1
9751604265 : Les ambassades de Moustapha Réchid pacha à Paris / Bayram Kodaman.  1991 1
9751604397 : Atatürk and the Turkish woman today / Emel Doğramacı.  1991 1
9751606454 : Kürtçenin etimolojik sözlüğü : deneme / Tuncer Gülensoy.  1994 1
9751606497 : Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique : actes du colloque international du Centre national de la recherche scientifique organisé par l'Université Mimar Sinan sous les auspices du Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes, en collaboration avec la Société d'histoire turque, l'Institut de recherche sur l'histoire, la civilisation et l'art islamiques (IRCICA) et l'Institut français d'études anatoliennes, Istanbul, 28-30 septembre 1991 / édités par Jean Louis Bacqué-Grammont et Aksel Tibet = İslâm dünyasında mezarlıklar ve defin gelenekleri : Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Uluslararası Komitesi himayesi altında Türk Tarih Kurumu, İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle Mimar Sinan Üniversitesi tarafından düzenlenen Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) uluslararası kollokyumunun bildiriler kitabı, İstanbul 28-30 Eylül 1991 / Jean-Louis Bacqué-Grammont [ve] Aksel Tibet tarafından hazırlanmıştır.  1996 1
9751606500 : Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique : actes du colloque international du Centre national de la recherche scientifique organisé par l'Université Mimar Sinan sous les auspices du Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes, en collaboration avec la Société d'histoire turque, l'Institut de recherche sur l'histoire, la civilisation et l'art islamiques (IRCICA) et l'Institut français d'études anatoliennes, Istanbul, 28-30 septembre 1991 / édités par Jean Louis Bacqué-Grammont et Aksel Tibet = İslâm dünyasında mezarlıklar ve defin gelenekleri : Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Uluslararası Komitesi himayesi altında Türk Tarih Kurumu, İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle Mimar Sinan Üniversitesi tarafından düzenlenen Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) uluslararası kollokyumunun bildiriler kitabı, İstanbul 28-30 Eylül 1991 / Jean-Louis Bacqué-Grammont [ve] Aksel Tibet tarafından hazırlanmıştır.  1996 1
9751606519 : Cimetières et traditions funéraires dans le monde islamique : actes du colloque international du Centre national de la recherche scientifique organisé par l'Université Mimar Sinan sous les auspices du Comité international d'études pré-ottomanes et ottomanes, en collaboration avec la Société d'histoire turque, l'Institut de recherche sur l'histoire, la civilisation et l'art islamiques (IRCICA) et l'Institut français d'études anatoliennes, Istanbul, 28-30 septembre 1991 / édités par Jean Louis Bacqué-Grammont et Aksel Tibet = İslâm dünyasında mezarlıklar ve defin gelenekleri : Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Araştırmaları Uluslararası Komitesi himayesi altında Türk Tarih Kurumu, İslam Tarih, Sanat ve Kültürü Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle Mimar Sinan Üniversitesi tarafından düzenlenen Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) uluslararası kollokyumunun bildiriler kitabı, İstanbul 28-30 Eylül 1991 / Jean-Louis Bacqué-Grammont [ve] Aksel Tibet tarafından hazırlanmıştır.  1996 1
9751608740 : Avustralya Türk edebiyatı antolojisi / hazırlayan Bilâl N. Şimşir.  1997 1
9751610664 : Kültepe-Kaniš/Neša sarayları ve mabetleri = The palaces and temples of Kültepe-Kaniš/Neša / Tahsin Özgüç.  1999 1
9751612276 : The Great War and the tragedy of Anatolia : (Turks and Armenians in the maelstrom of major powers) / Salahi Sonyel.  2000 1
9751702801 : Kitab-ı bahriye / Pirî Reis ; editor, Ertuğrul Zekâi Ökte ; Turkish text, Vahit Çabuk, Tülây Duran ; English text, Robert Bragner.  c1988- 1
9751703026 : Türkiye'de sağlık turizmi ve kaplıca planlaması / İsmet Ülker.  1988 1
9751704723 : Baba Tahir Uryan ve şiirleri / hazırlayan, Ömer Kavalcı.  1989 1
975170474x : İkinci Mahmud / Yılmaz Öztuna.  c1989 1
9751704812 : Câvidnâme / M. Ikbal ; çeviren, Annemarie Schimmel.  c1989 1
9751704847 : George Orwell'den seçmeler / [hazırlayan] M. Selâmi Çekmegil.  1989 1
9751704855 : Fuzul{227}ı : muhiti, hayatı ve şahsiyeti / Abdülkadir Karahan.  c1989 1
9751704871 : Ali Nihad Tarlan / [hazırlayan] Âmil Çelebioğlu.  1989 1
9751704901 : c̣ifte minareli medrese : (Erzurum) / Rahmi Hüseyin Ünal.  1989 1
9751704944 : Âşık Veysel / Yavuz Bülent Bâkiler.  1989 1
9751704960 : Uluğ Bey / Muammer Dizer.  c1989 1
9751705118 : Solak-zâde tarihi / Solak-zâde Mehmed Hemdem{227}ı Çeleb{227}ı ; hazırlayan, Vâhid Çabuk.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next