My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9784895115971 : Sōshie zuanchō : Edo no gurafizumu = Edo graphysm : the design work of soushi-e / Hattori Hitoshi kanshū.  2010 1
9784895142786 : Ōsutoraria imin seisakuron = The immigration policy practices in Australia / Asakawa Akihiro.  2006 1
9784895222051 : Edo no deai-jaya / Hanasaki Kazuo hen.  1996 1
9784895421171 : Minami Kyūshū kodai roman : Hayato no genzō / Nakamura Akizō.  1991 1
Your entry 9784895443074 would be here
9784895445825 : Heisei nihongo bunkenroku / Takahashi Iwao.  2014 1
9784895513128 : Hakurai jibutsu kigen jiten / Tomita Hitoshi cho.  1987 1
9784895531702 : Suteddoman igaku daijiten = Stedman's English-Japanese medical dictionary : Wa-Ei sakuin tsuki / [henshū Suteddoman Igaku Daijiten Henshū Iinkai].  1992 1
9784895631051 : Meiji nyūsu jiten / hensan iin Edamatsu Shigeyuki, Sugiura Tadashi, Yagi Kōsuke ; henshū seisaku Meiji Nyūsu Jiten Hensan Iinkai, Mainichi Komyunikēshonzu Shuppanbu.  1986 1
9784895729680 : Dōkun iji : onaji kun'yomi no kotoba / kanshū Takagi Masaki, Moriyama Takurō ; henshū Aoyama Yuki.  2017 1
9784895729697 : Dōon igigo : onaji on'yomi no kotoba / kanshū Takagi Masaki ; Moriyama Takurō ; henshū Aoyama Yuki.  2018 1
9784895731966 : Rinshō eiryakugo dikushonarī = Clinical English abbreviations dictionary / Togari Hajime, Imanishi Haruhiko.  1992 1
9784895830812 : Tōdai Sentanken jenerikku tekunorojī no hasshin = Research Center for Advanced Science and Technology The University of Tokyo oscillation of generic technology / Tōkyō Daigaku Sentan Kagaku Gijutsu Kenkyū Sentā hen.  1991 1
9784895830836 : Tradition and its future in music : report of SIMS 1990 Ôsaka / editors, Tokumaru Yosihiko ... [and others]  1991 1
9784895831192 : Science and technology policy research : new perspectives on global science and technology policy : the proceedings of NISTEP the Third International Conference on Science and Technology Policy Research ... March 9-11, 1992, Oiso, Japan / ed. by Sogo Okamura, F. Sakauchi, I. Nonaka.  1993? 1
9784895851039 : Alltalk. 1 / David Peaty.  1992 1
9784896050851 : Gakujutsu yōgoshū. Shigaku hen / Monbushō = Japanese scientific terms. Odontology / compiled by Ministry of Education, Science, and Culture, Japan.  1992 1
9784896161090 : Feminizumu to sensō : fujin undōka no sensō kyōryoku / Suzuki Yūko.  1997 1
9784896250862 : Deadly ashes : Pompeii, Auschwitz, Trinity Site, Hiroshima / Eikoh Hosoe.  2007 1
9784896291209 : Ajia josei kōryūshi kenkyū : zen 18-gō 1967-nen 12-gatsu-1977-nen 2-gatsu / Yamazaki Tomoko, Kami Shōichirō hen.  2004 1
9784896332025 : Megata dansu : Katsu Kaishū no mago Megata Tsunayoshi danshaku ga hiraita mō hitotsu no dansushi.  1999 1
9784896332049 : Aruzenchin no tangodansu / Takahashi Masayoshi cho  2002 1
9784896390599 : Towards supreme morality : an attempt to establish the new science of moralogy / Chikuro Hiroike.  2002 1
9784896390988 : Chikuro Hiroike : father of moralogy.  2005 1
9784896421989 : Tamashii dansu / Arai Takako.  2007 1
9784896423693 : Wafū runesansu : kyō no takumi ni wa no tashinami o miru / Kasai Kazuko cho.  2012 1
9784896450095 : Hohoemi no kubikazari / Miwa Akihiro.  2007 1
9784896562071 : Research institutes and researchers of Asian studies in: Cambodia, Laos, Malaysia, Singapore and the Republic of Vietnam / editor Kazuo Enoki.  1970 1
9784896562088 : Research institutes on Asian studies in Japan / [editor, Rokuro Kono].  1981 1
9784896563078 : Studies on Indian philosophy and literature in Japan, 1973-1983 / Hara Minoru.  1985 1
9784896563085 : Japanese studies on archaeology overseas, 1973-1983 / Kuwayama Shōshin.  1985 1
9784896563092 : Japanese studies on contemporary Southeast Asia, 1973-1983 / Ōki Akira.  1985 1
9784896563108 : Japanese studies on South Asian history (until 1900), 1973-1983 / Yamazaki Genʼichi.  1985 1
9784896563122 : Tibetan studies in Japan, 1973-1983 / Matsumoto Shirō.  1986 1
9784896563139 : Japanese studies on contemporary China, 1973-1983 / Kawai Shinʼichi.  1986 1
9784896563146 : Japanese studies on Chinese history (Song, Yüan, Ming, and Qing) 1973-1983 / Okuzaki Hiroshi.  1986 1
9784896563153 : Japanese studies on Chinese history (Qin to Five Dynasties) 1973-1983 / Ikeda Yūichi.  1986 1
9784896563160 : Japanese studies on Chinese history (Yin to Warring states), 1973-1983 / Itō Michiharu.  1986 1
9784896563177 : Japanese studies on modern Chinese history (1840-1949), 1973-1983 / Kubato Bunji.  1986 1
9784896563184 : Japanese studies on Korean history (before 1910), 1973-1983 / Kitamura Hideto.  1987 1
9784896563191 : Japanese studies on inner Asian history, 1973-1983 / Umemura Hiroshi.  1987 1
9784896563214 : Japanese studies on Chinese literature, 1973-1983 / Satō Tamotsu ; [translated by John Timothy Wixted]  1987 1
9784896563238 : Japanese studies on anthropology and ethnology 1973-1983 / Motomitsu Uchibori.  1987 1
9784896563245 : Japanese studies on modern and contemporary inner Asia, 1973-1983 / Nakami Tatsuo.  1988 1
9784896563269 : Japanese studies on linguistics of Asian languages, 1973-1983 / Umeda Hiroyuki.  1987 1
9784896563290 : Japanese studies on Chinese philosophy and religion 1973-1983 / Togawa Yoshio.  1989 1
9784896563306 : Japanese studies on Southeast Asian history, 1973-1983 / Ikuta Shigeru.  1989 1
9784896563313 : Japanese studies on Korean history (since 1910), 1973-1983 / Kasuya Kenʼichi.  1990 1
9784896563320 : Japanese studies on Asian fine arts : 1973-1983 /Ogawa Hiromitsu.  1990 1
9784896563337 : Japanese studies on ancient West Asian and North African history 1973-1983 / Maeda Tohru.  1991 1
9784896563368 : Japanese studies on Chinese linguistics 1973-1983 / Nakajima Motoki.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next