My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9788070391877 : Dvě písně (1932) = Deux chansons (1932) : canto e pianoforte / Bohuslav Martinů ; rev. Jan Hanuš.  1980 1
9788070391884 : Scherzo pro klavír : (1924) / Bohuslav Martinů ; rev., Karel Šolc.  1976 1
9788070391952 : Preludium, árie a tokáta pro cembalo : Příběhy Sisyfovy : 1993 / Viktor Kalabis.  1994 1
9788070391969 : Pražská fantazie : pro varhany, 1993 = Prague fantasy : for organ = Prager Fantasie : für Orgel / Otmar Mácha.  1994 1
Your entry 9788070501382 would be here
9788070510001 : Bibliografie novin a časopisů na Moravě a ve Slezsku v letech 1918-1945 / Jaromír Kubiček.  1989 1
9788070580387 : Composizioni per orchestra [music] / Jan Dismas Zelenka.  1988 1
9788070580431 : Dva kvartety pro hoboj, housle, violu a violoncello = Zwei Quartette für Oboe, Violine, Viola und Violoncello = Two quartets for oboe, violin, viola and violoncello / František Vincenc Kramář-Krommer ; red., Dr. Jan Racek ; rev., Jaroslav Pohanka.  1989 1
9788070580783 : Sedm skladeb (meziaktní skladby), B 15, piccola orchestra = Sieben Stücke (Zwischenaktmusik) = Seven pieces (interludes) = Sept morceaux (entreacts) / Antonín Dvořák.  1989 1
9788070581032 : Téma s variacemi = Zdenčiny variace = Zdenkas Variationen = Variations for Zdenka : piano / Leoš Janáček ; rev. Radoslav Kvapil.  1990 1
9788070581049 : Smyčcový kvartet č. 5 = Streichquartet No 5 = String quartet no 5 = Quatuor a cordes no 5 (1938) / Bohuslav Martinu.  1989 1
9788070581124 : Symfonie č. 4 D moll = Symphonie Nr. 4 D moll, Op. 13 / Antonín Dvořák.  1990 1
9788070581148 : Compositiones / Adam Michna z Otradovic ; editor Jiří Sehnal.  1990 1
9788070581155 : Compositiones / Adam Michna z Otradovic ; editor Jiří Sehnal.  1990 1
9788070581698 : Antonín Rejcha : a biography and thematic catalogue / by Olga Šotolová ; translated by Deryck Viney.  1990 1
9788070581902 : Putování dušičky : houslový koncert = Wanderung einer Seele : Violinkonzert = The wandering of a little soul : violin concerto / Leoš Janáček ; klavírní výtah upravil Leoš Faltus.  1990 1
9788070581933   2
9788070582121 : Dvanáct sonatin = Dodici sonatine : piano / Jan Křtitel Vaňhal ; [revidoval Věroslav Němec].  1990 1
9788070582428   2
9788070582602   2
9788070582855 : Smyčcový kvartet č. 2 = Streichquartett Nr. 2, D Moll = String quartet no. 2, D minor, due violini, viola e violoncello / Bedřich Smetana.  1991 1
9788070582862 : Smyčcový kvartet č. 1 = Streichquartett Nr. 1, E Moll = String quartet no. 1, E minor = Quatuor à cordes no. 1 / Bedřich Smetana.  1991 1
9788070583180 : VII. smyčcový kvartet, a moll = VII. Streichquartett a-Moll = VII. string quartet in A minor = VII. quatuor à cordes en la mineur, op. 16 / Antonín Dvořák.  1994 1
9788070583883 : Franz Krommer (1759-1831) : thematischer Katalog seiner musikalischen Werke / Karel Padrta.  1997 1
9788070584101 : Antonín Dvořák, thematický katalog = thematisches Verzeichnis = thematic catalogue / Jarmil Burghauser. Bibliografie = Bibliographie = Bibliography. Přehled {230}zivota a díla = Übersicht des Lebens und des Werkes = survey of life and work.  1996 1
9788070584484 : Vodní hudba I : úprava prožestový kvintet = Wassermusik I : bearb. für Blechbläserquintett = Water music I : arr. for brass quintet / Georg Friedrich Händel ; arr. Antonín Vaigl.  1996 1
9788070669082 : Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938 / Alice Teichová.  1994 1
9788070750292 : Proceedings of the Symposium Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary, Prague, August 28th - September 1st, 1989 / editors, E. Knobloch, Z. Kvaček.  1990 1
9788072030118 : Český surrealismus 1929-1953 : skupina surrealistů v ČSR : události, vztahy, inspirace / Lenka Bydžovská & Karel Srp, ed.  1996 1
9788072123179 : OECD Zpráva o politice, stavu a vývoji životního prostøedí: Česká Republika 2005 [electronic resource] / Organisation for Economic Co-operation and Development  2006 1
9788072774654 : Písař Místa pravdy : život egyptologa Jaroslava Černého = [The scribe of the Place of Truth : the life of the Egyptologist Jaroslav Černý] / Jiřina Růžová.  2010 1
9788073020538 : Radioactivity, ionizing radiation, and nuclear energy / Jiří Hála and James D. Navratil.  2003 1
9788073081256 : Technicity / edited by Arthur Bradley & Louis Armand.  2006 1
9788073081911 : Language of Amarna - language of diplomacy : perspectives on the Amarna letters / Jana Mynářová.  2007 1
9788073082062 : Unearthing ancient Egypt : fifty years of the Czech archaeological exploration in Egypt / Miroslav Verner, Hana Benešovská.  2008 1
9788073082338 : Saite forts in Egypt : political-military history of the Saite Dynasty / Květa Smoláriková.  2008 1
9788073082550 : Abusir XVI : Sahure--the pyramid causeway : history and decoration program in the Old Kingdom / Tarek El Awady.  2009 1
9788073083038 : Sovetizace socialniho statu : lidove demokraticky rezim a socialni prava obcanu v Ceskoslovensku 1945-1960 / Jakub Rakosnik.  2010 1
9788073083090 : Ekonomicke mysleni v Japonsku / Jan Sykora.  2010 1
9788073083298 : Krute svetlo, krasny stin estetika a film / Vlastimil Zuska.  2010 1
9788073083359 : Emile Durkheim, sociolog a pedagog / Martin Strouhal.  2010 1
9788073083380 : Imperium et sacerdotium : risska cirkev na prelomu prvniho a druheho tisicileti / Drahomir Suchanek.  2011 1
9788073083649 : Hnewo teyy : posvátná kniha Nuosuu / Nina Kopp.  2011 1
9788073083656 : Britove v Poryni : britska okupace Kolinske zony v letech 1918-1926 / Jaromir Soukup.  2011 1
9788073083816 : In Hathor's image. I, The wives and mothers of Egyptian kings from Dynasties I-VI / Vivienne Gae Callender.  2011 1
9788073083830 : Journey to the west : the world of the Old Kingdom tombs in Ancient Egypt / Miroslav Bárta.  2011 1
9788073083946 : Nejen jazykem ceskym : studie o vicejazycnosti v literature. / Petr Mares.  2012 1
9788073084097 : Interakce a komunikace ve vysetrovani trestne cinnosti z pohledu psychologie / Hedvika Boukalova.  2012 1
9788073084110 : Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju.  2012 1
9788073084189 : Strucná mluvnice praindoevropstiny / Jan Bicovský.  2012 1
9788073084219 : Kasubstina v jazykovém kontaktu / Vladislav Knoll.  2012 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next