My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9788301012991 : The Pharaonic inscriptions from Faras / Janusz Karkowski.  1981 1
9788301013011 : Les éléments décoratifs sur les peintures de la Cathédrale de Faras / Małgorzata Martens-Czarnecka ; [traduction, Zsolt Kiss].  1982 1
9788301023546 : Ars auro prior : studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata / [komitet redakcyjny, Juliusz A. Chrościcki ... and others].  1981 1
9788301027162 : Theory of group representations and applications / Asim O. Barut, Ryszard Rączka.  1980 1
Your entry 9788301027223 would be here
9788301039288 : Chorology of trees and shrubs in south-west Asia and adjacent regions / Kazimierz Browicz, with assistance from Jerzy Zieliński.  1994 1
9788301044589 : Les principia de Dioclétien : "Temple des Enseignes" / Michał Gawlikowski, avec une contribution de Maria Krogulska.  1984 1
9788301044602 : The bishops of Faras : an anthropological-medical study / Tadeusz Dzierżykray-Rogalski ; [traduction, Elżbieta Promińska, Lorraine Tokarczyk ; rédacteur, Maria M. Berger].  1985 1
9788301044671 : Żydzi w rejencji ciechanowskiej, 1939-1942 / Michał Grynberg.  1984 1
9788301045562 : The temple of Tuthmosis III : statuary and votive monuments / Jadwiga Lipińska.  1984 1
9788301049355 : Les représentations des enfants sur les stèles funéraires attiques / Olga Hirsch-Dyczek.  1983 1
9788301055363 : Regional studies in Poland : experiences and prospects / editor, Antoni Kukliński.  1986 1
9788301066116 : Polszczyzna Żydów / Maria Brzezina.  1986 1
9788301068608 : Polish resistance movement in Poland and abroad, 1939-1945 / contributors Witold Biegański ... [and others] ; edited by Stanisław Okęcki.  1987 1
9788301083649 : Pamiętniki z getta warszawskiego : fragmenty i regesty / opracował Michał Grynberg.  1988 1
9788301083748 : Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939 : problemy polityczne i społeczne / Aleksander Pakentreger.  1988 1
9788301110703 : Najnowsze dzieje Żydów w Polsce : w zarysie do 1950 roku / pod red. Jerzego Tomaszewskiego ; opracowali Józef Adelson ... [and others]  1993 1
9788301111076 : Album żydowski / Wisna Lipszyc.  1993 1
9788301112134 : Kłopoty poj{240}eciowe / Jan Srzednicki.  1993 1
9788301112318 : A tribe of stones : Jewish cemeteries in Poland / Monika Krajewska ; introduction by Rafael Scharf.  1993 1
9788301122225 : Wajda films / forward by Adam Michnik ; film photographs by Renata Pajchel ; Years later-- by Andrzej Wajda ; review selection by Jerzy Płażewski ; design and layout by Maciej Buszewicz ; [English version edited by Barbara Kosińska]  1996 1
9788301140922 : Fire safety of metal structures : theory and design criteria / Wojciech Skowronski ; [translator Jadwiga Ferens]  2004 1
9788301190903 : Macro-, meso-, and microeconomic dimensions of Europeanisation / Piotr Stanek, Krzysztof Wach (eds.).  2016 1
9788303022325 : Auschwitz 1940-1945 : ein gang durch das Museum / Kazimierz Smolen.  1981 1
9788303032966 : Gallery of Polish 19th century painting and sculpture in the Cloth Hall : a guide-book / National Museum in Cracow ; Mieczysław Porębski ; [translated by Jadwiga Piątkowska].  1991 1
9788304000346 : Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich / opracowany zespołowo pod redakcją Kazimierza Polańskiego.  1992 1
9788304000575 : Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles / par Halina Lewicka ; [rédacteur, Janina Majerowa].  1980 1
9788304001442 : De Graecorum fabulis satyricis / scripsit Victor Steffen.  1979 1
9788304003071 : Polish painting from the Enlightenment to recent times / Tadeusz Dobrowolski ;[the text translated by Tadeusz Rybowski]  1981 1
9788304003361 : Starowolski's biographies of Copernicus / Erna Hilfstein.  1980 1
9788304004641 : Słownik prasłowiański / opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN ; pod red. Franciszka Sławskiego.  1995 1
9788304006751 : Psałterz Dawidów. Cz. 5, Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Jan Kochanowski ; wstęp i transkr. nut Mirosław Perz ; transkr. tekstu Jerzy Woronczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.  1990 1
9788304007642 : Georgii Joachimi Rhetici Narratio prima / édition critique, traduction française et commentaire par Henri Hugonnard-Roche et Jean-Pierre Verdet, avec la collaboration de Michel-Pierre Lerner et Alain Segonds.  1982 1
9788304012363 : Evolution of the Vistula River Valley during the last 15000 years / editor, Leszek Starkel.  1996 1
9788304012561 : Scientific writings and astronomical tables in Cracow : a census of manuscript sources (XIVth-XVIth centuries) / Grażyna Rosińska.  1984 1
9788304013070 : Political propaganda in the coinage of the late Roman Republic (44-43 B.C.) / Lesław Morawiecki ; [translated by John Edwards and Dorota Paluch].  1983 1
9788304014787 : Historia astronomii w Polsce / Jerzy Dobrzycki ... [and others] ; pod red. Eugeniusza Rybki.  1983 1
9788304017139 : Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny : słowiańska alternacja (j)e- : o- / Hanna Popowska-Taborska.  1984 1
9788304018099 : Litterae et lingua : in honorem Premislavi Mroczkowski / [redakcja tomu Irena Kałuża ... and others].  1984 1
9788304020931 : Optyka w XV wieku : między nauką średniowieczną a nowożytną = Fifteenth-century optics : between medieval and modern science / Grażyna Rosińska.  1986 1
9788304022607 : Pamiętnik z getta warszawskiego : pażdziernik 1940 - styczeń 1943 / Henryk Makower ; opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa.  1987 1
9788304023246 : Dwa etapy : hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar : szkic historyczny i dokumenty / Ruta Sakowska.  1986 1
9788304023949 : Johannis Hevelii Firmamentum Sobiescianum, sive, Uranographia : totum coelum stellatum, utpote tam quodlibet sidus, quam omnes et singulas stellas, secundum genuinas earum magnitudines, nudo oculo, et olim jam cognitas, et nuper primum detectas, accuratissimique organis rite observatas, exhibens ...  1987 1
9788304025226 : Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles. Supplément à la 2e édition revue et augmentée / par Halina Lewicka et Teresa Jaroszewska.  1987 1
9788304029309 : Juliusz Kossak / Kazimierz Olszański.  1988 1
9788304032941 : Reformen, Revolutionen und Reisen : deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert / Gerard Koziełek.  1990 1
9788304033726 : Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce : lata 1750-1830 / Tomasz Mikocki.  1990 1
9788304037977 : Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydow w Rzeczypospolitej szlacheckiej", Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 22-26 IX 1986.  1991 1
9788304038882 : L'Eredità classica in Italia e Polonia nel Settecento / a cura di Joanna Hübner-Wojciechowska.  1992 1
9788304042407 : Collection de la Princesse Radziwiłł : les monuments antiques et antiquisants d'Arcadie et du Château de Nieborów / Tomasz Mikocki ; traduit par Katarzyna Bartkiewịcz.  1995 1
9788305122481 : Zagłada / Czesław Łuczak.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next