My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9788304003361 : Starowolski's biographies of Copernicus / Erna Hilfstein.  1980 1
9788304004641 : Słownik prasłowiański / opracowany przez Zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN ; pod red. Franciszka Sławskiego.  1995 1
9788304006751 : Psałterz Dawidów. Cz. 5, Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Jan Kochanowski ; wstęp i transkr. nut Mirosław Perz ; transkr. tekstu Jerzy Woronczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.  1990 1
9788304007642 : Georgii Joachimi Rhetici Narratio prima / édition critique, traduction française et commentaire par Henri Hugonnard-Roche et Jean-Pierre Verdet, avec la collaboration de Michel-Pierre Lerner et Alain Segonds.  1982 1
Your entry 9788304008861 would be here
9788304012363 : Evolution of the Vistula River Valley during the last 15000 years / editor, Leszek Starkel.  1996 1
9788304012561 : Scientific writings and astronomical tables in Cracow : a census of manuscript sources (XIVth-XVIth centuries) / Grażyna Rosińska.  1984 1
9788304013070 : Political propaganda in the coinage of the late Roman Republic (44-43 B.C.) / Lesław Morawiecki ; [translated by John Edwards and Dorota Paluch].  1983 1
9788304014787 : Historia astronomii w Polsce / Jerzy Dobrzycki ... [and others] ; pod red. Eugeniusza Rybki.  1983 1
9788304017139 : Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny : słowiańska alternacja (j)e- : o- / Hanna Popowska-Taborska.  1984 1
9788304018099 : Litterae et lingua : in honorem Premislavi Mroczkowski / [redakcja tomu Irena Kałuża ... and others].  1984 1
9788304020931 : Optyka w XV wieku : między nauką średniowieczną a nowożytną = Fifteenth-century optics : between medieval and modern science / Grażyna Rosińska.  1986 1
9788304022607 : Pamiętnik z getta warszawskiego : pażdziernik 1940 - styczeń 1943 / Henryk Makower ; opracowała i uzupełniła Noemi Makowerowa.  1987 1
9788304023246 : Dwa etapy : hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar : szkic historyczny i dokumenty / Ruta Sakowska.  1986 1
9788304023949 : Johannis Hevelii Firmamentum Sobiescianum, sive, Uranographia : totum coelum stellatum, utpote tam quodlibet sidus, quam omnes et singulas stellas, secundum genuinas earum magnitudines, nudo oculo, et olim jam cognitas, et nuper primum detectas, accuratissimique organis rite observatas, exhibens ...  1987 1
9788304025226 : Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles. Supplément à la 2e édition revue et augmentée / par Halina Lewicka et Teresa Jaroszewska.  1987 1
9788304029309 : Juliusz Kossak / Kazimierz Olszański.  1988 1
9788304032941 : Reformen, Revolutionen und Reisen : deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert / Gerard Koziełek.  1990 1
9788304033726 : Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce : lata 1750-1830 / Tomasz Mikocki.  1990 1
9788304037977 : Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydow w Rzeczypospolitej szlacheckiej", Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, 22-26 IX 1986.  1991 1
9788304038882 : L'Eredità classica in Italia e Polonia nel Settecento / a cura di Joanna Hübner-Wojciechowska.  1992 1
9788304042407 : Collection de la Princesse Radziwiłł : les monuments antiques et antiquisants d'Arcadie et du Château de Nieborów / Tomasz Mikocki ; traduit par Katarzyna Bartkiewịcz.  1995 1
9788305122481 : Zagłada / Czesław Łuczak.  1989 1
9788305126434 : Auschwitz : a history in photographs / compiled and edited by Teresa Świebocka ; English edition prepared by Jonathan Webber and Connie Wilsack.  1993 1
9788306006223 : Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945 / Teresa Prekerowa.  1982 1
9788306008654 : Antologia poezji żydowskiej / wybór oraz noty i przypisy Salomon Łastik ; redakcja i słowo wstępne Arnold Słucki.  1983 1
9788306015430 : Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim / Artur Eisenbach.  1988 1
9788306017298 : Żółta gwiazda i czerwony krzyż / Arnold Mostowicz.  1988 1
9788306017892 : Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim, 1864-1897 : postawy, konflikty, stereotypy / Alina Cała.  1989 1
9788307005744 : Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna, 1939-1945 / Stanisława Lewandowska.  1982 1
9788307008790 : Kronika getta warszawskiego : wrzesień 1939-- styczeń 1943 / Emanuel Ringelblum ; wstęp i redakcja Artur Eisenbach ; przełożył z jidisz Adam Rutkowski.  1983 1
9788307010144 : Rzeczpospolita wielu narodów / Jerzy Tomaszewski.  1985 1
9788308004432 : Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki.  1980 1
9788308017951 : Wśród przyjaciół i wrogów : poza gettem w okupowanym Krakowie / M.M. Mariańscy.  1988 1
9788311072510 : Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli / Juliusz Pollack.  1986 1
9788311141513 : Mity polskie / Jarosław Molenda.  2016 1
9788320708608 : Śpiewacy Getta / Jan Dołęga-Szczepański.  1986 1
9788321000107 : Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce / Czesław Łuczak.  1979 1
9788321008462 : Dzień po dniu w okupowanym Poznaniu, 10 września 1939-23 lutego 1945 / Czesław Łuczak.  1989 1
9788321331089 : Romanesque art in Poland / Zygmunt Swiechowski ; [translated by Alina Kozińska-Bałdyga and Jerzy A. Bałdyga].  1983 1
9788321333571 : The Old Town and the Royal Castle in Warsaw / translated by Jerzy A. Bałdyga.  1988 1
9788321334004 : Muzeum Narodowe w Warszawie : malarstwo / [autorzy Stanisław Lorentz ... and others].  1991 1
9788321335285 : La Vieille Ville et le Château Royal de Varsovie / [[text] Jan Zachwatowicz ... [and others] ; photographies en couleurs Krzysztof Jabłoński ; traduction Maria Cieszewska].  1992 1
9788321335759 : The Old Town in Warsaw : atlas of architecture / Maria Lewicka ; translated by Barbara Gadomska.  1992 1
9788321335872 : Fryderyk Chopin : a diary in images / original idea and text by Mieczysław Tomaszewski ; choice of illustrations and commentary by Bożena Weber ; translation by Rosemary Hunt.  1990 1
9788321402451 : Podr{240}eczny Słowink angielsko-polski / Jan Stanisławski, Katarzyna Billip, Zofia Chociłowska.  1981 1
9788321900438 : Code of criminal procedure of the Polish People's Republic / introduction and editorship, Stanisław Waltoś ; translation, Marianna Abrahamowicz with the cooperation of Henry Horbaczewski.  1979 1
9788321900681 : Code Civil de la République Populaire de Pologne / traduit du polonais par Maciej Szepietowski, sous la direction de Józef Stanisław Piątowski, introd. par Ewa Łętowska et Józef Stanisław Piątowski.  1980 1
9788321900834 : Kodeks postępowania administracyjnego : Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym : stan prawny na dzień 15.IV.1980 r.  1980 1
9788322106693 : Wajda films / forward by Adam Michnik ; film photographs by Renata Pajchel ; Years later-- by Andrzej Wajda ; review selection by Jerzy Płażewski ; design and layout by Maciej Buszewicz ; [English version edited by Barbara Kosińska]  1996 1
9788322319918 : Jej Królewska Mość Wisła = Her Majesty the Vistula / Szymon Kobyliński.  1984 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next