My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9788387433284 : Music in the world of ideas / edited by Helen Geyer, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski.  2001 1
9788387496258 : Arcadiana : Arcadia in Poland : an 18th century antique garden and its famous sculptures / by Anna Jaskulska-Tschierse, Jerzy Kolendo, Tomasz Mikocki ; ed. Thomasz Mikocki.  1998 1
9788387496630 : Nemrik, an aceramic village in northern Iraq / Stefan Karol Kozłowski ; with preface by Olivier Aurenche.  2002 1
9788387525170 : Modlitwy Księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z kalendarzem / wydanie, Małgorzata H. Malewicz i Brygida Kürbis ; opracowanie, Brygida Kürbis.  2002 1
Your entry 9788387893798 would be here
9788387937034 : Katarzyna Kobro, 1898-1951 : Henry Moore Institute, Leeds, 25 March - 27 June 1999 / [curator of the exhibition Janina Ładnowska ; concept of the exhibition and catalogue, Zenobia Karnicka, Janina Ładnowska ; editors, Elzbieta Fuchs ... [and others]].  1999 1
9788387963279 : Norm and discernment : study in metaphysical logic / Jan Srzednicki.  2003 1
9788388288678 : The year 1920 : the war between Poland and Bolshevik Russia / [research and editing, Agnieszka Knyt].  2005 1
9788388385285 : Episkopat polski doby dzielnicowej, 1180-1320 / Jacek Maciejewski.  2003 1
9788388385407 : Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 : Biblioteka Jagiellońska, rkp. 258. / wydali: Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska ; przy współpracy Ryszarda Grzesika.  2004 1
9788388385490 : Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich / Stanisław Zachorowski.  2005 1
9788388526152 : The tragedy of the Jews of Slovakia : 1938-1945 : Slovakia and the "Final Solution of the Jewish Question" / [editorial board Wacław Długoborski ... and others].  2002 1
9788388526961 : Nie wolno o nich zapomnieć : najmłodsze ofiary Auschwitz = Man darf sie nie vergessen : die jüngsten Opfer von Auschwitz = We should never forget them : the youngest victims of Auschwitz / Helena Kubica.  2005 1
9788388794155 : Polskie Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941 / [komitet redakcyjny Wiktor Komogorow ... and others].  2001 1
9788388857218 : Modlitwy Księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z kalendarzem / wydanie, Małgorzata H. Malewicz i Brygida Kürbis ; opracowanie, Brygida Kürbis.  2002 1
9788388857454 : Acta Camerae Apostolicae = Akta Kamery Apostolskiej.  1994 1
9788388857485 : Joannis Dlugossii Annales, seu, Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus, 1445-1461 / [consilium editorum, C. Baczkowski ... and others]  2003 1
9788388857997 : Joannis Dlugossii Annales, seu, Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber duodecimus, 1462-1480 / [consilium editorum, C. Baczkowski ... and others]  2005 1
9788388973109 : Stefano Della Bella, 1610-1664 : akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = etchings from the collection of the Print Room of the Warsaw University Library / Jolanta Talbierska.  2001 1
9788389078391 : Deportacje obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bialorusi w 1940 roku / [komitet redakcyjny Wiktor Komogorow ... and others] ; Instytut Pamįeci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewn̨etrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, Federalna Slużba Bezpieczenstwa Federacji Rosyjskiej.  2003 1
9788389078483 : Der Beginn der Vernichtung : Zum Mord an den Juden in Jedwabne und Ungebung im Sommer 1941 / Ednund Dmitrów, Paweł Machcewicz, Tomasz Szarota ; aus dem Polnischen von Beate Kosmala.  2004 1
9788389078933 : Akcja "Wisła" 1947 / [komitet redakcyjny Serhij Bohunow ... and others].  2006 1
9788389129048 : Legends of Polish Jews / Alexander Eliasberg ; translated by Małgorzata Tomal.  2005 1
9788389191458 : Semantyka a konfrontacja językowa / pod redakcją Violetty Koseskiej-Toszewej i Danuty Rytel-Kuc.  1996- 1
9788389425201 : Mały słownik zaginionej polszczyzny / redaktor naukowy Felicja Wysocka ; opracowali Ewa Deptuchowa ... [and others].  2003 1
9788389782106 : I survived Auschwitz / Krystyna Zywulska ; [translated from the Polish Przezylam Oswiecim by Krystyna Cenkalska].  2004 1
9788389831002 : Pillement / Maria Gordon-Smith ; foreword, Alastair Laing.  2006 1
9788389831248 : Between East and West : reproductions in art ; proceedings of the 2013 CIHA Colloquium in Naruto, Japan, 15th-18th January 2013 / edited by Shigetoshi Osano (with special collaboration of Milosz Wozny)  2014 1
9788389856067 : Żydzi gliwiccy = The Jews of Gliwice = Juden in Gleiwitz / Bożena Kubit.  2005 1
9788390014586 : Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946 roku : dokumenty i materiały : akta procesów uczestników wydarzeń oraz funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / opracowanie i przygotowanie do druku Stanisław Meducki i Zenon Wrona.  1994 1
9788390032702 : Bóżnice Białostocczyzny = Heartland of the Jewish life : synagogues and Jewish communities in Białystok Region / Tomasz Wiśniewski ; rys. Jarosław Wojtach.  1992 1
9788390080406 : Kultura Żydów polskich XIX i XX wieku / [redakcja naukowa Marta Meducka, Regina Renz].  1992 1
9788390080468 : Kultura Żydów województwa kieleckiego : 1918-1939 / Marta Pawlina-Meducka.  1993 1
9788390100784 : Pałace Warszawy = The palaces of Warsaw = Warschauer Paläste / tekst, Tadeusz S. Jaroszewski ; fotografie, Jan Morek.  1998? 1
9788390116402 : The origins of applied micropalaeontology : the school of Józef Grzybowski (with a taxonomic revision of the Grzybowski collection) / edited by Michael A. Kaminski, Stanisław Geroch, and Danuta G. Kaminski.  1993 1
9788390180908 : Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean : advances in scientific studies : acts of the II Nieborów Pottery Workshop, Nieborów, 18-20 December 1993 / edited by Henryk Meyza and Jolanta Młynarczyk.  1995 1
9788390185101 : Judaica łódzkie : w zbiorach muzealnych i zasobach archiwalnych : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Budziarka.  1994 1
9788390200620 : Historical Museum of Warsaw / [Janusz Durko ; editor, Historical Museum of Warsaw ; translated by Aleksandra Rodzińska-Chojnowska].  1990? 1
9788390222707 : Unser Schicksal, eine Mahnung für Euch-- : Berichte und Erinnerungen der Häftlinge von Majdanek / herausgegeben, bearbeitet und eingeleitet von Tomasz Kranz.  1994 1
9788390229560 : Polish coast : past, present and future / edited by Karol Rotnicki.  c1995 1
9788390252889 : Acta Camerae Apostolicae = Akta Kamery Apostolskiej.  1994 1
9788390306292 : Nemrik 9 : pre-pottery neolithic site in Iraq / edited by Stefan K. Kozłowski.  1997 1
9788390598253 : Habitat and human development : Poland '96 / [editor, Malcolm and Nadine Russell, Maciej Juszczyński].  1996 1
9788390699288 : Ich war Doktor Mengeles Assistent / Miklos Nyiszli.  2004 1
9788390771533 : Bełżec / Rudolf Reder ; redakcja, Franciszek Piper, Joachim S. Russek, Teresa Świebocka ; redaktor tekstów angielskich, Michael Jacobs ; tłumaczenia na angielski, William Brand, Micahel Jacobs.  1999 1
9788390780696 : 100-lecie geofizyki polskiej, 1895-1995 : kalendarium / Jerzy Kowalczuk.  1999 1
9788390942919 : Speech and language technology. Volume 3, Papers, reports and technical notes / edited by Wiktor Jassem ... [and others] = Technologia mowy i j̨zyka. Tom 3, Artykuly, sprawozdania, opisy / redakcja: Wiktor Jassem ... [and others]  1999 1
9788391116036 : Polskie Podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w latach 1939-1941 / [komitet redakcyjny Wiktor Komogorow ... and others].  2001 1
9788391151440 : Be͡zhanstva 1915 hoda / [rėdaktar Vitalʹ Luba].  2000 1
9788391417805 : New Europe: making rights real : Conference of the European Sections of the Internationa Commission of Jurists : Warsaw, 30 September - 3 October 1999 / editor Zbigniew Lasocik.  1999 1
9788391629352 : The Jews in Cracow : a 700-year history / Michał Rożek, Henryk Halkowski.  2005 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next