My Library

University LibraryCatalogue

     
No matches found; nearby ISBN'S/ISSN'S are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
9789850111739 : Lageri{FE20}a{FE21} sovetskikh voennoplennykh v Belarusi 1941-1944 : dokumenty i materialy.  2016 1
9789850804167 : Pam͡iatniki geno͡tsida evreev Belorussii / Marat Botvinnik.  2000 1
9789851100091 : Pam͡iatsʹ, historyka-dakumentalʹna͡ia khronika Klichaŭskaha ra͡iona / [rėdaktar-skladalʹnik U.A. Salanovich].  1995 1
9789851102569 : Pam͡iatsʹ--Maladzechna ; Maladzechanski ra͡ion / [rėdaktsyĭna͡ia kalehi͡ia G. P. Pashko{233}u (haloŭny rėdaktar)... and others.  2002 1
Your entry 9789851103023 would be here
9789851109155 : Trostenet︠s︡ : tragedii︠a︡ narodov Evropy, pami︠at︡ʹ v Belarusi : dokumenty i materialy / sostaviteli: V.I. Adamushko, V.D. Selemenev (rukovoditelʹ), A.E. Dolgovskiĭ [and four others].  2016 1
9789851111011 : Bolʹ i hneŭ : Khalakost i supratsiŭlenne ŭ Navahrudku = Bolʹ i gnev : Kholokost i soprotivlenie v Novogrudke = Pain and Anger : Holocaust and Resistance in Novogrudok / T.R. Vi︠a︡rshytskai︠a︡.  2019 1
9789851111325 : Masi︠u︡koŭshchyna, trahedyi︠a︡ savetskikh vaennapalonnykh = Masi︠u︡kovshchina, tragedii︠a︡ sovetskikh voennoplennykh = Masiukovshchina, tragedy of Soviet prisoners of war / N.A. I︠A︡tskevich, M.H. Nikitsin.  2019 1
9789851111684 : Ozarichi - doroga smerti = Osaritshi - Der Weg des Tofes : = Ozarichi - The road of death, by NA IAtskevich.  2020 1
9789851112186 : Osipovichi; tragicheskie stranitsy, by N.L. TSyganok.  2020 1
9789851310759 : Vospominani͡ia, memuary / Sergeĭ ͡IUlʹevich Vitte ; [predislovie M. Pokrovskiĭ].  2002 1
9789851310766 : Vospominani͡ia, memuary / Sergeĭ ͡IUlʹevich Vitte ; [predislovie M. Pokrovskiĭ].  2002 1
9789851310773 : Vospominani͡ia, memuary / Sergeĭ ͡IUlʹevich Vitte ; [predislovie M. Pokrovskiĭ].  2002 1
9789852300339 : Masavyi︠a︡ rėprėsii u SSSR : u histarychnykh dasledavanni︠a︡kh i kalektyŭnaŭ pami︠a︡tsi / rėtsėnzenty ... Ali︠a︡ksandr Kraŭtsevich... , ... Zakhar Shybeka......  2018 1
9789852300674 : NKVD zabivau u Kurapatakh, by M. Haravy.  2019 1
9789852300735 : "Za pershymi savetami" : polʹska-belaruskae pamez͡hz͡ha 1939-1941 hh. u vusnykh uspaminakh z͡hykharoŭ Belarusi / Ukladanne Volʹhi Ivanovaĭ.  2019 1
9789853818 : Trois contrepoints pour petite flûte, hautbois (cor anglais), violon et violoncelle. 3. Canon sur basse obstinée à 4 voix / par Arthur Honegger.  2006? 1
9789854090443 : Belarus : avtomobilʹnye dorogi.  1997 1
9789854399157 : Mezhdu naukoĭ i politikoĭ : Sovetsko-pol'skie otnosheni͡ia v istoriografii Rossii i Pol'shi 1918-1941 godov / N.N. Mesga.  2014 1
9789854594316 : Belarusʹ : "Vtoroĭ front" : spet︠s︡formirovanii︠a︡ organov NKVD (NKGB) i "SMERSh" v tylu vraga : imena, fakty, sudʹby (1941-1944 gg.) ... / Nikolaĭ Smirnov.  2017 1
9789854601069 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854602264 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854602844 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854602851 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854602899 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854603636 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854604091 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854604695 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854604701 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854604800 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854605500 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854605531 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854606040 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854606637 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854606644 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854606651 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854607245 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854607917 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789854609034 : Belarusʹ i Hermanii︠a︡ : historyi︠a︡ i suchasnastsʹ : matėryi︠a︡ly mizhnarodnaĭ navukovaĭ kanferėntsyi / rėdkal.: A.A. Kavaleni︠a︡ (hal. rėd.), S.I︠A︡. Novikaŭ (nam. hal. rėd.) ; Ministėrstva adukatsyi Rėspubliki Belarusʹ, Minski dzi︠a︡rz︠h︡aŭny linhvistychny universitėt, Instytut historyi NAN Belarusi.  2002- 1
9789855080603 : Vi{uFW20}͡aliki histarychny atlas Belarusi / [haloŭny redaktar atlasa U.I. Adamushka].  2009- 1
9789855153734 : Chtoby pomnili-- : urozhent︠s︡y Grodnenshchiny : zhertvy politicheskikh repressiĭ v SSSR, 1937-1938 : monografii︠a︡ / V.N. Cherepit︠s︡a, I.V. Boĭko.  2010 1
9789855154540 : Ot Volkovyska do Kharbina : torgovo-promyshlennai︠a︡ dinastii︠a︡ Skidelʹskikh : konet︠s︡ XIX--seredina XX v., v dokumentakh i materialakh : monografii︠a︡ / V.N. Cherepit︠sa︡.  2011 1
9789855750704 : Spet͡s͡otri͡ad NKGB Belorusskoĭ SSR "BOEVOĬ" : khronika operativnoĭ, razvedyvatelʹnoĭ i diversionnoĭ dei͡a͡telʹnosti v materialakh i dokumentakh / redaktor N.I͡U. Karasëva.  2015 1
9789855752050 : Osobyĭ front : geroi, otstupniki, sudʹby ... / Nikolaĭ Smirnov.  2019 1
9789855752463 : Partizanskiĭ "vtoroĭ front" v Belarusm : imena, fakty, operat︠s︡ii NKVD (NKGB) v tylu vraga / Nikolaĭ Smirnov.  2020 1
9789856024446 : Evrei Belorusskoĭ gubernii : istoricheskiĭ ocherk i dokumenty / E. Anishchenko.  2002 1
9789856075103 : Spravochnik o neme͡tsko-fashistskikh lager͡iakh, getto, drugikh mestakh prinuditelʹnogo soderzhani͡ia grazhdanskogo naseleni͡ia na vremenno okkupirovannoĭ territorii Belarusi v period Belikoĭ Otechestvennoĭ voĭny 1941-1945 gorod / [avtory-sostaviteli, V.I. Adamushko ... [and others]].  1998 1
9789856089551 : Evrei Belarusi : istori͡ia i kulʹtura : sbornik stateĭ / [sostaviteli, Gerasimova Inna Pavlovna, Kimmelʹ Evgeniĭ Anatolʹevich, Rutman Genrikh Ioėlevich].  2001 1
9789856089759 : Dubnovskie chteni͡ia : materialy 1-ĭ Mezhdunarodnoĭ nauchnoĭ konferen͡tsii "Nasledie Semena Dubnova i izuchenie istorii evreev v stranakh SNG i Baltii", posv͡iashchennoĭ 140-leti͡iu so dn͡ia rozhdeni͡ia uchenogo : sbornik stateĭ / [sostaviteli-redaktory: I. P. Gerasimova, G. I. Rutman].  2001 1
9789856089766 : Evrei Belarusi : istori͡ia i kulʹtura : sbornik stateĭ / [sostaviteli, Gerasimova Inna Pavlovna, Kimmelʹ Evgeniĭ Anatolʹevich, Rutman Genrikh Ioėlevich].  2001 1
9789856089810 : Po dostovernym istochnikam : evrei v istorii gorodov Belarusi / Ė. G. Ioffe.  2001 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 

Search Discovery

Search Trove

Result Page   Prev Next