My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 4 5 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
TITLES (1-50 of 214)
Thomas Chong collection
1
 
    PRINTED BOOKS 1922

"Thomas Chong collection" » Bai ke xin ci dian : wen yi zhi bu / Hao Xianghui bian ji.

    百科新辭典 :
Shanghai : Shi jie shu ju,        1, 236 p. ; 19 cm. 1922
2
 
    PRINTED BOOKS 1856

"Thomas Chong collection" » Bi hua yi jing : [2 juan / Jiang Hantun zhuan.

    筆花醫鏡 : Jiang, Hantun, fl. 1824.
S.l. : s.n.],        2 v. in 1 (2, 1, 2, 57, 2, 55 p.) ; 16 cm. 1856
3
 
    MANUSCRIPT 1923

"Thomas Chong collection" » Bing cai tian mu bu [manuscript] : Min guo shi er nian sui ci gui hai.

    秉材田畝部 Chong, Thomas. 1877-1950.
[S.l. : s.n.,        1 v. ; 19 cm. 1923
4
 
    PRINTED BOOKS 1908

"Thomas Chong collection" » Bing li tong lun / [Chen Zi zuan yi ; Zhuang Jingzhong jiao ding].

    病理通論
[Shanghai] : Xin xue hui she,        2 v. ; 23 cm. 1908
5
 
    PRINTED BOOKS 1920

"Thomas Chong collection" » Bing li zong lun / Zhou Wei, Hong Shilü bian zuan.

    病理總論
[Shanghai] : Shang wu yin shu guan,    Yi ban.    3 v. ; 23 cm. 1920
6
 
    PRINTED BOOKS 185-?

"Thomas Chong collection" » Bo wu xin bian : [san ji] / [Hexin zhu].

    博物新編 : Hobson, Benjamin, 1816-1873.
[Guangzhou : Hui ai yi guan,        2 v. : ill. ; 20 cm. 185-?
7
 
    PRINTED BOOKS 1886

"Thomas Chong collection" » Xin zeng xi yao lue shi : 4 juan / Kong Jiliang, yi zhuan ; Jia Yuehan, jiao zheng.

    新增西藥略釋 :
[Guangzhou] : Yangcheng Bo ji yi ju,        1 v. (1, 75, 79, 102, 83, [9] p.) ; ill. 22 cm. 1886
8
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Bu ren zheng ji zhi fa / [(Riben)Gongtian Quanzhicheng zhu ; Zhou Fan yi].

    不姙症及治法 Miyata, Gonnoj{229}o.
Shanghai : Wen ming shu ju,        2, 64 p. ; 22 cm. 1911
9
 
    MANUSCRIPT 1930?

"Thomas Chong collection" » [Bundles of herb order invoices placed with herb suppliers or importers in Melbourne by Thomas Chong] [manuscript]

    Chong, Thomas, 1877-1950.
[S.l. : s.n.,        1 box (14 boundles), : ill. ; each invoice folded to 5 x 13 cm. 1930?
10
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Chu deng zhen duan xue jiao ke shu / [yi shu zhe Ding Fubao].

    初等診斷學教科書
Shanghai : Wen ming shu ju,        6, 4, 8, 18, 80 p. ; 23 cm. 1909
11
 
    MANUSCRIPT 1900?

"Thomas Chong collection" » Chu ru shu bu [manuscript] : Guangxu er shi liu nian geng zi ji chun ji dan / Guan fang shi li.

    出入數部 Chong, Thomas. 1877-1950.
[S.l. : s.n.,        1 v. ; 13 x 13 cm. 1900?
12
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Chuan ran bing zhi jing gao : Shang , xia juan / [yi shu zhe Ding Fubao].

    傳染病之警告
Shanghai : Wen ming shu ju zong fa xing,        1 v. (2, 87 p.) ; 23 cm. 1911
13
 
    PRINTED BOOKS 1914

"Thomas Chong collection" » Chuan ya nei wai bian / Zhao Xuemin zuan ji ; Wu Gengsheng bu zhu.

    串雅内外编 Zhao, Xuemin, 1719-1805.
Shanghai : Sao ye shan fang,    Shi yin ben.    4 v. (double leaves) in case ; 20 cm. 1914
14
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Chuang shang liao fa / [yi shu zhe Ding Fubao].

    創傷療法
Shanghai : Wen ming shu ju,        2, 2, 8, 180 p. ; 23 cm. 1911
15
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Deguo yi xue cong shu / [yi shu zhe Ding Fubao]

    德國醫學叢書
Shanghai : Wen min shu ju zong fa xing,        3 v. : ill. ; 23 cm. 1909
16
 
    PRINTED BOOKS 19--?

"Thomas Chong collection" » Dian xian di tu ; Dian bao jia mu ; Dian bao xin bian ; Dian bao bu yi ; Za shi yi ji ; Jing yan liang fang ; Da sheng pian.

    電線地圖 ; 電報價目 ; 電報新編 ; 電報補遺 ; 雜事宜忌 ; 經驗良方 ; 達生篇.
[China : s.n.,        1, 1, 15, 2, 5, 6 p. : ill. ; 20 cm. 19--?
17
 
    MANUSCRIPT 19--?

"Thomas Chong collection" » Die dang dao shang. Huo shao tang sa. Nan zi suo yang. Xiao chang shan qi. Lin zheng. Xuan zheng. Zhi zheng. Lan tou sun jiao. Bi yuan nao lou. E zheng. Ru bing. Zhong feng zhong tan [manuscript]

    跌打刀傷. 火燒湯灑. 男子縮陽. 小腸疝氣. 淋症. 癣症. 痔症. 爛頭損腳. 鼻淵腦漏. 呃症. 乳病. 中風中痰 Chong, Thomas. 1877-1950.
[S.l. : s.n.,        1 v. ; 20 cm. 19--?
18
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Ding bu ming yi zhi zhang : 10 juan / Huangfu Zhong zhuan zhu ; Wang Kentang ding bu. Zhen jia shu yao / Hua Shou bian zuan ; Shao Conggao jiao ding.

    訂補明醫指掌 : Huangfu, Zhong.
Shanghai : Sao ye shan fang,        4 v. ; 21 cm. 1911
19
 
    PRINTED BOOKS 1921

"Thomas Chong collection" » Fa yi xue / [(Ri) Shichuan Qingzhong zhu ; Wang You, Yang Hongtong bian yi].

    法醫學 Ishikawa, Kiyotada.
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Chu ban.    5, 4, 5, 9, 11, 654, 87 p. : ill. ; 23 cm. 1921
20
 
    PRINTED BOOKS 1927

"Thomas Chong collection" » Fan ke xue de Makesi zhu yi / Guo Renyuan zhu.

    反科學的馬克思主義 Guo, Renyuan, 1898-1970.
Shanghai : Min zhi shu ju,        4, 4, 180 p. ; 18 cm. 1927
21
 
    PRINTED BOOKS 1908

"Thomas Chong collection" » Fei lao bing yu fang fa / (Ri) Zhuzhong Chenxian yuan zhu ; Ding Fubao yi shu.

    肺痨病預防法 Takenaka, Seiken.
Shanghai : Wen ming shu ju zong fa xing,        2, 95 p. ; 23 cm. 1908
22
 
    PRINTED BOOKS 1912

"Thomas Chong collection" » Fen mian sheng li pian / [(Riben)Jinyuan Hengshou yuan ben ; Hua Wenqi, Ding Fubao yi shu].

    分娩生理萹 Imabuchi, Tsunehisa.
Shanghai : Wen ming shu ju,        4, 112 p. (1 fold leave) : ill. ; 22 cm. 1912
23
 
    PRINTED BOOKS 1889

"Thomas Chong collection" » Fu ke jing yun tu shuo : [5 juan / Meiguo Tuomashi zhuan ; Kong Jiliang bi yi ; Jia Yuehan jiao zheng].

    婦科精蘊圖說 : Tuomashi.
[Guangzhou] : Yangcheng Bo ji yi ju,        5 v. (67, 63, 65, 65, 80 p.) ; ill. ; 24 cm. 1889
24
 
    PRINTED BOOKS 1858

"Thomas Chong collection" » Fu ying xin shuo / [Hexin zhu].

    婦嬰新說 Hobson, Benjamin, 1816-1873.
Shanghai : Ren ji yi guan,        1 v. in various pagings : ill. ; 20 cm. 1858
25
 
    PRINTED BOOKS 1899

"Thomas Chong collection" » Gai ding zeng guang wu che yun fu.

    改訂增廣五車韻府.
[China : s.n.],        1 v. (1, 1, 2, 438 double leaves) ; 18 cm. 1899
26
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Gu fang tong jin / Ding Fubao bian ji.

    古方通今 Ding, Fubao, 1874-1952.
Shanghai : Wen ming shu ju,        46 p. ; 23 cm. 1909
27
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Gu jin yi an an : [10 juan] / Yu Zhen zuan ji ; Li Lingshou chong jiao ji.

    古今醫案按 : Yu, Zhen, (Qing)
Shanghai : Hui wen tang,        10 v. (double leaves) in 1 case ; 21 cm. 1911
28
 
    PRINTED BOOKS 1899

"Thomas Chong collection" » Guan di ling qian / Gu ren zhu jie.

    關帝靈籤
[S.l. : s.n. ;    Fo shan Tian bao lou cang ban.    51 double leaves ; 22 cm. 1899
29
 
    PRINTED BOOKS 1913

"Thomas Chong collection" » Gui chou sui shi yin hong zi tong da cheng tong.

    癸丑歲石印紅字頭大成通.
[China] : s.n.,        1 v. (double leaves) in various pagings : ill. ; 20 cm. 1913
30
 
    PRINTED BOOKS 1916

"Thomas Chong collection" » Han fa yi dian / [Yejin Mengnan zhu ; Ding Fubao yi shu].

    漢法醫典 Nozu, Takeo.
Shanghai : Yi xue shu ju,        2, 12, 14, 72 p. ; 23 cm. 1916
31
 
    PRINTED BOOKS 1918

"Thomas Chong collection" » Han yao shi yan tan / [Xiaoquan Rongcilang yuan ben ; Jinling Xiagong (Ding Fubao) jie yi].

    漢藥實驗談 Koizumi, Eijiro.
Shanghai : Yi xue shu ju,        7, 12, 318 p. ; 22cm. 1918
32
 
    PRINTED BOOKS 1907

"Thomas Chong collection" » Han yi ren ti sheng li jie pou tu jie shuo shu / Dong yang bo wu xue hui bian zuan.

    漢譯人體生理解剖圖解說書
Riben : Ji hua tang,        27 p. ; 19 cm. 1907
33
 
    PRINTED BOOKS 1913

"Thomas Chong collection" » Han yin lin chuang yi dian / Tongjing Babaizhu ; Ding Fubao yi shu.

    漢譯臨牀醫典 Tsutsui, Yaoju, 1863-1921.
Shanghai : Yi xue shu ju,        1 v. (6, 2, 2, 4, 8, 304 p. ) ; 23 cm. 1913
34
 
    MANUSCRIPT 191-?

"Thomas Chong collection" » He an tang Wan ying gao yao fang / Lu Aizhou chuan. Wan ying yu ye dan fang / Lu Aizhou chuan. Fa leng wan xin fang. Die da wan jing yan fang. Wan ying bao an san fang. Xiao er gan ji san fang / Liu Baochu xian sheng chuan. Dao zhi zhu pin wu tui se

    合安堂萬應膏藥方 / 盧靄舟傳. 萬應玉液丹方 / 盧靄舟傳. 發冷丸心方. 跌打丸經驗方. 萬應保安散方. 小兒疳積散方 / 劉寶初先生傳. 導滯 諸品無推濇之藥 / 劉寶初先生傳. 獨步鵞喉散方. 立止氣痛散方. 萬應消腫止痛解毒散方. 花柳搜毒丸方. 花柳解毒湯 / 陳雨民先生傳 Chong, Thomas. 1877-1950.
[S.l. : s.n.,        1 v. (inserted 4 folded leaves) ; 24 cm. 191-?
35
 
    PRINTED BOOKS 1919

"Thomas Chong collection" » He shi liao xue / He De zhu[Hobart Amory Hare] ; Ying Hengli yi[James H. Ingram.] ; Guan Guoquan, Chen Guiqing shu gao ; Zhuge Ruji jiao ding ; Gao Zhi can jiao.

    賀氏療學 Hare, H. A. (Hobart Amory), 1862-1931.
Shanghai : Zhongguo bo yi hui,    3rd. Chinese ed.    620, 15 leaves of plates : ill. ; 25 cm. 1919
36
 
    PRINTED BOOKS 1949

"Thomas Chong collection" » Hong shi ji yan fang : [wu juan / Hong Zun ji].

    洪氏集驗方 : Hong, Zun, 1120-1174.
[China] : Jin ye shu ju,        2 v. ; 20 cm. 1949
37
 
    PRINTED BOOKS 1917

"Thomas Chong collection" » Hou ke zhi nan Chong lou yu yao : [4 juan] / [yuan bian zhe Zheng Meijian]

    喉科指南重樓玉鑰 : Zheng, Meijian, 1727-1787.
[Fengtian?] : Fengtian Zhang fu ji,    Shi yin.    4 v. ; 20 cm. 1917
38
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Hou sha xin lun : [shang, xia bian] / [Ding Fubao yi shu].

    喉痧新論 :
Shanghai : Wen ming shu ju,        4, 2, 14, 28 p. ; 23 cm. 1909
39
 
    PRINTED BOOKS 1916

"Thomas Chong collection" » Hu Rui liang shi lin zheng fang fa / Kong Meige yi ; Gao Silan jiao.

    胡瑞兩氏臨症方法 Hutchison, Robert, Sir, 1871-1960.
[Shanghai] : Bo xue hui chu ban bu fa xing,        1 v. (12, 478, 8, 6 p. ) ; 24 cm. 1916
40
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Hua liu bing liao fa / [yi shu zhe Ding Fubao].

    花柳病療法
Shanghai : Wen ming shu ju zong fa xing,        6, 4, 6, 117 p. : ill. ; 23 cm. 1909
41
 
    PRINTED BOOKS 1913

"Thomas Chong collection" » Hua tu xin bao.

    畫圖新報.
Shanghai : Zhongguo Sheng jiao shu hui,        v. 1913
42
 
    PRINTED BOOKS 1922

"Thomas Chong collection" » Hua Tuo shen yi mi chuan : [22 juan] / Hua Tuo zhuan ; Sun Simiao bian ji.

    華佗神醫秘傳 : Hua, Tuo, d. 208.
[Shanghai] : Da lu tu shu gong si,    Zai ban.    42, 302 p. ; 19 cm. 1922
43
 
    PRINTED BOOKS 1910

"Thomas Chong collection" » Hua xue shi yan xin ben cao / yi shu zhe Ding Fubao.

    化學實騐新本草 Ding, Fubao, 1874-1952.
Shanghai : Wen ming shu ju,        4, 6, 2, 2, 12, 271 p. ; 23 cm. 1910
44
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Huang shi yi shu ba zhong / Huang Yuanyu zhu.

    黄氏醫書八種 Huang, Yuanyu, b. 1705.
Shanghai : Jiang zuo shu lin,    Shi yin ben.    12 v. ; 21 cm. 1909
45
 
    PRINTED BOOKS 1910

"Thomas Chong collection" » Huangdi nei jing su wen ling shu he bian / Ma Yuantai, Zhang Yin'an he zhu.

    黃帝內經素問靈樞合編 Ma, Yuantai.
Shanghai : Sao ye shan fang jiao yin,    Shi yin.    16 v. ; 20 cm. 1910
46
 
    PRINTED BOOKS 1910

"Thomas Chong collection" » Hui tu Dou tai shi wai ke quan shu : [6 juan] / (Song) Dou Hanqing ji zhu, (Qing) Hong Zhanyan Chen Yougong tong jiao.

    繪圖竇氏外科全書 : Dou, Hanqing.
Shanghai : Sao ye shan fang,        6 v. (double leaves) : ill. ; 20 cm. 1910
47
 
    PRINTED BOOKS 1920

"Thomas Chong collection" » Ji zheng jiu zhi fa / Yao Changxu zhu shu ; Wang Qizhang jiao yue.

    急症救治法 Yao, Changxu.
[Shanghai] : Zhong xi yi xue shi yan hui,        2, 2, 4, 70, 22, 18, 4 p. ; 23 cm. 1920
48
 
    PRINTED BOOKS 1911

"Thomas Chong collection" » Jia ting xin ben cao / Ding Fubao bian zuan. Pu tong fang yi fa / [Riben]Chuantian Dezhilang shu.

    家庭新本草 Kawata, Tokujiro.
Shanghai : Wen ming shu ju,        4, 2, 50, 44 p. ; 22cm. 1911
49
 
    PRINTED BOOKS 1909

"Thomas Chong collection" » Jia ting xin yi xue jiang ben / [(Ri)Xi Zuojin yuan zhu] ; Ding Fubao yi shu.

    家庭新醫學講本 Ito, Sakon.
Shanghai : Wen ming shu ju zong fa xing,        1 v. (2, 2, 4, 76 p.) ; 23 cm. 1909
50
 
    PRINTED BOOKS 1917

"Thomas Chong collection" » Jia ting yi xue / Chen Jiwu bian ji ; Lu Shuang jiao ding.

    家庭醫學
Shanghai : Shang wu yin shu guan,    Zai ban.    2, 8, 215 p. : ill. ; 20 cm. 1917
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 4 5 Next