My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 54) Year Entries
145 Found
1 Liu, Xin.   8
2 Liu, Xin, -23 : Xi jing za ji [electronic resource] / Xin Liu  2007 1
3 Liu, Xin, 1957-   5
4 Liu, Xin, d. 23.   4
5 Liu, Xin-Jun, : Parallel kinematics : type, kinematics, and optimal design / Xin-Jun Liu, Jinsong Wang.  2013? 1
6 Liu, Xinbao, : Optimization and management in manufacturing engineering : resource collaborative optimization and management through the Internet of Things / Xinbao Liu, Jun Pei, Lin Liu, Hao Cheng, Mi Zhou, Panos M. Pardalos.  2017 1
7 Liu, Xinfang. : Zi dan ku Chu mu chu tu wen xian yan jiu / Liu Xinfang zhu.  2002 1
8 Liu, Xing.   3
9 Liu, Xing, 1956- : Guo ji mao yi hui lv feng xian du liang yu gui bi yan jiu [electronic resource] / Xie Fei, Liu Xing zhu.  2010 1
10 Liu, Xing, 1958- : Neural networks for identification, prediction, and control / Duc Truong Pham and Liu Xing.  1995 1
11 Liu, Xingang. : Internet of Vehicles - Safe and Intelligent Mobility [electronic resource] : Second International Conference, IOV 2015, Chengdu, China, December 19-21, 2015, Proceedings / edited by Ching-Hsien Hsu, Feng Xia, Xingang Liu, Shangguang Wang.  2015 1
12 Liu, Xingang, 1978- : Communications and networking : 13th EAI International Conference, ChinaCom 2018, Chengdu, China, October 23-25, 2018, Proceedings / edited by Xingang Liu, Dai Cheng, Lai Jinfeng.  2019 1
13 Liu, Xingbo. : Energy Materials 2017.  2017 1
14 Liu, Xingce.   4
15 Liu, Xingchu.   3
16 Liu, Xingdong, : Guangdong Sheng gu cun luo. Songtang Cun = Guangdongsheng gucunluo. Songtangcun / bian zhuan Hu Longxia, Guo Huanyu, Liu Xingdong.  2015 1
17 Liu, Xinghua. : Attitudinal evaluation in Chinese university students' English writing : a contrastive perspective / Xinghua Liu, Anne McCabe.  2018 1
18 Liu, Xinghui.   2
19 Liu, Xingjian.   2
20 Liu, Xingli. : Potato food processing technology.  2017 1
21 Liu, Xinglin. : Chang Jiang si chou wen hua = Changjiang sichou wenhua / zhu Liu Xinglin, Fan Jinmin.  2004 1
22 Liu, Xinglong, 1956- : Liu Xinglong.  1999 1
23 Liu, Xingmin. : Zhongguo jian zhu cai hua tu an / Beijing wen wu zheng li wei yuan hui bian ; Fu Yang, Chen Li bian ji ; Liu Xingmin deng hui zhi.  1955 1
24 Liu, Xingming. : Chuan ju ci dian / Hu Du, Liu Xingming, Fu Ze.  1987 1
25 Liu, Xingqin. : Taiwan xiang tu min su tu ji / tu Liu Xingqin ; wen Cai Dongzhao.  2005 1
26 Liu, Xingquan. : Zhongguo xi bu kai fa shi hua / Liu Xingquan ... [et al.] zhu.  2001 1
27 Liu, Xingrang, : Thermal power plants : modeling, control, and efficiency improvement / Xingrang Liu and Ramesh Bansal.  2016 1
28 Liu, Xingsan. : Ji chun tai / Xingsanzi bian ji ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
29 Liu, Xingshan, 1949- : Shang fa zhuan lun ji / Liu Xingshan zhu.  2002- 1
30 Liu, Xingsheng, : Packaging of high power semiconductor lasers / Hui Liu, Xingsheng Liu, Lingling Xiong, Wei Zhao.  2014 1
31 Liu, Xinguang, 1977- : Tang Song shi qi "jiang nan xi dao" yan jiu / Liu Xinguang zhu.  2016 1
32 Liu, Xinguo. : Dajiangzhuang cun zhi / [zhu bian Liu Xinguo].  1995 1
33 Liu, Xingwen, : Positive Systems [electronic resource] : Theory and Applications (POSTA 2018) / edited by James Lam, Yun Chen, Xingwen Liu, Xudong Zhao, Junfeng Zhang.  2019 1
34 Liu, Xingye, : Dong bei gu du Kaiyuan / Liu Xingye zhu.  2016 1
35 Liu, Xingzhen. : Li Song / Liu Xingzhen zhu.  1985 1
36 Liu, Xingzhu.   2
37 Liu, Xinhua.   3
38 Liu, Xinhuang.   8
39 Liu, Xinhuang, 1915-   2
40 Liu, Xinjun.   2
41 Liu, Xinli. : Zhongguo shui shou bao gao / zhu bian Zhang Peisen, Liu Xinli.  2001- 1
42 Liu, Xinmin.   2
43 Liu, Xinqiang. : Ying Han jun shi/ji shu suo lue yu ci dian = An English-Chinese dictionary of military/technological abbreviations and acronyms / Liu Xinqiang, Yang Guangxian bian ; Zhou Shouxun jiao.  1991 1
44 Liu, Xinru.   2
45 Liu, Xinsheng. : Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan / Cai Shilian, Liu Xinsheng zhu bian.  2000 1
46 Liu, Xinwu.   45
47 Liu, Xinyang, : Jing ju / Liu Xinyang zhu.  2016 1
48 Liu, Xinyi. : Zhongguo she wai shui wu shou ce / Liu Xinyi bian zhu.  2000 1
49 Liu, Xinying. : Zhongguo fo, yu diao te zhan / Hualian Xian wen hua ju bian yin.  2002 1
50 Liu, Xinyu.   3
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next