My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-9 of 9)
Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
1
 
    E-RESOURCE 1577

[Christelige oc udkaarne Bøner for alle Stater oc for allehaande nød oc trang i den gantske Christenhed ...] / [ved Iohannem Auenarium ; oc nu nylige fordanskede oc igien paa ny corrigerede aff Hans Christensøn Roschildense].

    Habermann, Johann, 1516-1590.
Prentet i Kiøbenhaffn, : Hos Andream Gutterwitz ...,        1 online resource (712 unnumbered pages) 1577
2
 
    E-RESOURCE 1592

Geistlig Hussraad : det er En Christen liden nyttelig Sermon, Predicken oc Forklaring offuer Kong Dauids 128. Psalme, vdi huilcken hand priser og berømmer Ecteskaffs stat, oc siger huilcken herlig Guds gaffue det er, at haffue en frommer Hustru oc g

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet i Kiøbenhaffn, : Aff Hans Stockelman.,        1 online resource (225 unnumbered pages) 1592
3
 
    E-RESOURCE 1592

Gejstlige Husraad.

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet i Kiøbenhaffn, : Aff Hans Stockelman.,        1 online resource (41 unnumbered leaves) 1592
4
 
    E-RESOURCE 1592

En god forfaren Persons trohiertige Formaning oc Sendebreff til en fin vng Person, som hannem tillydendis vaar oc Blodforuant, der sig for Armod skyld haffde giffuet til Hofftieniste. : I huilcken Scrifft vnge Personer finder megen smuck Vnderuisning

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet i Kiøbenhaffn, : Aff Hans Stockelman.,        1 online resource (41 unnumbered leaves) 1592
5
 
    E-RESOURCE 1592

En Liden Haandbog, Som indeholder allehaande nyttige Øffuelser vdi Gudelighed oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange som mand kand daglige brug. / Sammenscreffne fromme enfoldige Christine til vilie oc gode aff Hans Christensøn Roskildense ...

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet i Lybeck : Hoss Asswerus Krøger.,        1 online resource (216 unnumbered leaves) : illustrations 1592
6
 
    E-RESOURCE 1578

En liden Haandbog, som indeholder allehonde nyttige Øffuelser vdi Gudelighed, oc smucke trøstelige Bøner oc Loffsange, som mand kand dagligen bruge. / Sammensereffne Fromme enfoldige Christine til vilie oc gode, aff Hans Christensøn Roskildense,

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Kiøbenhaffn, : [Matz Vingaard],        1 online resource (192 unnumbered leaves) : illustrations, coats of arms 1578
7
 
    E-RESOURCE 1581

En liden Trøstscrifft. : For alle Christelige Forældre, naar deris Børn bliffuer siuge, eller hensoffuer i Herren, oc for alle andre Guds Børn, som met Dødsens tancker omgaar, i denne skrøbelige tid, oc haaber paa it bedre Liff, end dette. / Ha

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet i Kiøbenhaffn : Hos Andream Gutteruitz : Paa Baltzer Kaufis, Borgeris oc Bogeføreris der Sammesteds Bekaastning,        1 online resource (213 unnumbered pages) 1581
8
 
    E-RESOURCE 1581

Lyckens Hiul. : En kaart Underuisning, om Lyckens wstadighed, oc Verdens løb / Screffuet oc giort, aff Hans Christensøn S. Roschildense ...

    Sthen, Hans Chr. (Hans Christensen), 1544-1610.
Prentet vdi Kiøbenhaffn: : Aff Andrea Gutteruitz.,        1 online resource (31 unnumbered page) : illustrations 1581
9
 
    E-RESOURCE 1578

En predicken Caecilij Cypriani, Biscop til Carthago vdi Aphrica, sin Kircke til Trøst screffuit oc giort i en suar Pestelentz tid, faar 1321. Aar. : Item den 91. Dauids Psalme, met en smuck vdleggelse oc forklaring alle Christne i denne farlige naer

    Cyprian, Saint, Bishop of Carthage.
Prentet i Kiøbenhaffn : Hos Andream Gutteruitz.,        1 online resource (72 unnumbered leaves) : coat of arms 1578
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove