My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-28 of 28)
Taiwan yin hang.
1
 
    PRINTED BOOKS 1961

Ai Taiwan jian shi.

    哀台湾箋釋
Taibei Taiwan yin hang        2,80p. 1961
2
 
    PRINTED BOOKS 1959

Anping Xian za ji / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    安平縣雜記
Taibei : Taiwan yin hang,        2, 2, 106 pages ; 19 cm. 1959
3
 
    PRINTED BOOKS 1961

Chong xiu Taiwan Fu zhi / Fan Xian zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    重修臺灣府志 Fan, Xian, jin shi 1723.
Taibei Shi : Taiwan yin hang,        5 volumes (16, 16, 10, 810 pages) : maps ; 19 cm. 1961
4
 
    PRINTED BOOKS 1961

Chong xiu Taiwan xian zhi / Wang Bichang ltsung ji ; Lu Dingmei xiu] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian.

    重修臺灣縣志
Taibei : Taiwan yin hang,        4 volumes (18, 6, 6, 568 pages) in 1 : maps ; 19 cm. 1961
5
 
    PRINTED BOOKS 1957

Dong cha ji lüe / [zhu zhe Yao Ying ; bian ji zhe Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi].

    東槎紀略/ Yao, Ying, 1785-1853.
Taibei shi : Taiwan yin hang,        3, 2, 126 p. ; 19 cm. 1957
6
 
    PRINTED BOOKS 1964

Fujian sheng li / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    福建省例
Taibei : Taiwan yin hang,        8 v. (4, 4, 1222 p.) ; 19 cm. 1964
7
 
    PRINTED BOOKS 1960

Fujian tong zhi Taiwan fu / [Sun Erzhun deng zong cai, Chen Shouqi zong zuan, Gao Shuran deng fen zuan] ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    福建通志臺灣府
Taibei : Taiwan yin hang,        6 v. (16, 4, 1050 p.) ; 19 cm. 1960
8
 
    PRINTED BOOKS 1958

Hai guo wen jian lu / Chen Lunjiong [zhu] ; Taiwan yin hang yan jiu shi [bian ji].

    海國聞見錄 Chen, Lunjiong, active 1703-1730.
Taibei Shi : Taiwan yin hang,        2, 2, 2, 81 pages : illustrations ; 19 cm. 1958
9
 
    PRINTED BOOKS 1959

Jiayi guan nei cai fang ce / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    嘉義管内采訪册
Taibei : Taiwan yin hang,        4, 6, 68 p. ; 19 cm. 1959
10
 
    PRINTED BOOKS 1960

Jinmen zhi / Lin Kunhuang ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian.

    金門志 Lin, Kunhuang, active 1824-1837.
Taibei Shi : Taiwan yin hang : Jing shouzhe Zhonghua shu ju,        3 volumes (20, 4, 8, 426 pages) in 1 : map ; 19 cm. 1960
11
 
    PRINTED BOOKS 1964

Liuqiu yu Jilong shan.

    流求與雞籠山.
Taibei : Taiwan yin hang,        108, 12 p. ; cm. 1964
12
 
    PRINTED BOOKS 1961

Qin ding ping ding Taiwan ji lüe / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    欽定平定臺灣紀略林爽文,
Taibei: Taiwan yin hang,        6 v. (2, 12, 6, 1046 p.) : ill. 19 cm. 1961
13
 
    PRINTED BOOKS 1968

Qing ji Shen bao Taiwan ji shi ji lu / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    淸季申報臺灣紀事輯錄
Taibei : Taiwan yin hang : Zhonghua shu ju jing shou,        8 volumes (4, 124, 1126 pages) in 2. ; 19 cm. 1968
14
 
    PRINTED BOOKS 1960

Qing yi tong zhi Taiwan Fu / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    淸一統志臺灣府
Taibei : Taiwan yin hang,        1, 2, 80 pages ; 19 cm. 1960
15
 
    PRINTED BOOKS 1959

Taiwan cai fang ce / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    臺灣采訪册
Taibei : Taiwan yin hang,        2 v. (1, 6, 202 p.) ; maps ; 19 cm. 1959
16
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1994

Taiwan fan shi wu chan yu shang wu / [bian ji zhe Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi].

    臺灣番事物産與商務 / Le Gendre, Charles William, 1830-1899.
Nantou shi Zhong xing xin cun : Taiwan sheng wen xian wai yuan hui.        2, 8, 4, 122, 50 p. ; 22 cm. 1994
17
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1994

Taiwan jiao yu bei ji / [Taiwan yin hang Jing ji yan jiu shi bian ji]

    臺灣敎育碑記
Nantou shi : Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui,        2, 2, 4, 92 p. ; 22 cm. 1994
18
 
    PRINTED BOOKS 1960

Taiwan ri ji yu bing qi / Hu Chuan zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    臺灣日記與稟啓 Hu, Chuan, 1841-1895.
Taibei : Taiwan yin hang,        2 v. (2, 10, 282 p.) ; 19 cm. 1960
19
Cover Art
    PRINTED BOOKS 1994

Taiwan si fa ren shi bian / [bian ji zhe Taiwan yin hang Jing ji yan jiu shi].

    臺灣私法人事編 /
Nantou shi Zhong xing xin cun : Taiwan sheng wen xian wai yuan hui.        5 v. (2, 2, 2, 852 p. ) ; 21 cm. 1994
20
 
    PRINTED BOOKS 1960

Taiwan si fa zhai quan bian / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    臺灣私法債權編
Taibei : Taiwan yin hang,        2 v. (2, 2, 250 p.) : ill. ; 19 cm. 1960
21
 
    PRINTED BOOKS 1961

Taiwan xian zhi / [Wang Li zhu xiu] ; Chen Wenda [and others] bian ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    臺灣縣志
Taibei : Taiwan yin hang,        2 volumes (14, 28, 6, 278 pages) : maps ; 19 cm. 1961
22
 
    PRINTED BOOKS 1958

Taiyang jian wen lu / Tang Zangun zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian.

    臺陽見聞錄 Tang, Zangun.
Taibei : Taiwan yin hang,        2 volumes (2, 3, 200 pages) ; 19 cm. 1958
23
 
    PRINTED BOOKS 1962

Xu Ming ji shi ben mo / Ni Zaitian ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian yin.

    續明紀事本末 Ni, Zaitian.
Taibei : Taiwan yin hang,        4 v. (6, 2, 604 p.) ; 19 cm. 1962
24
 
    PRINTED BOOKS 1958

Xun Tai tui si lu / Liu Ao zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi pieng ji.

    巡臺退思錄 Liu, Ao, active 1874-1885.
Taibei Shi : Taiwan yin hang,        3 volumes : illustrations ; 19 cm. 1958
25
 
    PRINTED BOOKS 1968

Yan tang jian wen za ji / [Wang Jiazhen zhuan] ; Taiwan yin hang jing ji ye jiu shi bian ji.

    研堂見聞雜記 Wang, Jiazhen, d. 1644.
Taibei : Taiwan yin hang : Zhonghua shu ju jing shou,        2, 2, 68 p. ; 19 cm. 1968
26
 
    PRINTED BOOKS 1960

Zheng Chenggong zhuan.

    鄭成功傳. Taiwan yin hang. Jing ji yan jiu shi.
Taibei : Taiwan yin hang,        4, 4, 1, 156 p. : ill. ; 19 cm. 1960
27
 
    PRINTED BOOKS 1960

Zheng shi guan xi wen shu / Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    鄭氏關係文書鄭成功,
Taibei : Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi : Zhonghua shu ju jing shou,        4, 1, 83 p. ; 19 cm. 1960
28
 
    PRINTED BOOKS 1960

Zuo Wenxiang gong zou du / Zou Zongtang zhu ; Taiwan yin hang jing ji yan jiu shi bian ji.

    左宗棠, Zuo, Zongtang, 1812-1885.
Taibei : Taiwan yin hang,        2, 4, 142 p. ; 19 cm. 1960
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove