My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 81) Year Entries
176 Found
1 Wang, Yan.   21
2 Wang, Yan, 5th century. : Signs from the unseen realm : Buddhist miracle tales from early medieval China / a translation and study by Robert Ford Campany.  2012 1
3 Wang, Yan, 1137-1218. : Shang xi lei gao [electronic resource] : [27 juan / Wang Yan zhuan].  2006 1
4 Wang, Yan, 1138-1218. : Shuangxi lei gao [27 juan, Wang Yan zhuan.  1972 1
5 Wang, Yan, 1953-   10
6   Wang, Yan, 1958- -- See Wang, Shuo, 1958-   1
7 Wang, Yan, 1962- : Surgical treatment of ankylosing spondylitis deformity / Yan Wang, editor.  2019 1
8 Wang, Yan, 1964-   2
9 Wang, Yan, 1979- : Zhongguo cheng xiang ju min xiao fei qu xiang de qing jing fen xi he huo zheng ce yan jiu / Fan Jin, San Feng, Wang Yan, Yuan Xiaohui zhu.  2008 1
10 Wang, Yan, active 5th century.   2
11 Wang, Yan Alexander.   3
12 Wang, Yan Lai. : China lofts / [author, Wang Yan Lai].  2006 1
13 Wang, Yan Ming.   2
14 Wang, Yan : Seeking the common dreams between the worlds : stories of Chinese immigrant faculty in North American higher education / edited by Yan Wang, University of Macau, Yali Zhao, Georgia State University.  2013 1
15 Wang yan sheng. : Zhe xue ci dian / Fu'ertai zhu ; Wang Yansheng yi.  1991 1
16 Wang, Yanan.   5
17 Wang, Yanan, 1901-1969. : Zhongguo guan liao zheng zhi yan jiu / Wang Yanan zhu.  1981 1
18 Wang, Yanan, 1956- : Kou cheng wen hua lun : Yunnan wu wen zi min zu gu feng yan jiu / Wang Yanan zhu.  1997 1
19 Wang, Yanbin. : Huan jing ying yu wen xuan / Liu Fu, Wang Yanbin bian zhu.  1993 1
20 Wang, Yanbin, 1957- : Nong min gong zhi ye jian kang fu wu guan li : yi ge zu zhi she hui ze ren de shi jiao = Occupational health and safety management for nongmin worker / Wang Yanbin, Zhang Ruihong, Zhao Xiaorong zhu.  2018 1
21 Wang, Yanbo, 1978- : Food allergy : from molecular mechanisms to control strategies / Linglin Fu, Bobby J. Cherayil, Haining Shi, Yanbo Wang, Yang Zhu.  2019 1
22 Wang, Yanchun.   2
23 Wang, Yandong.   3
24 Wang, Yanfang. : Gong wen xie zuo yu chu li [electronic resource] / Wang Yanfang, Ma Liyun bian zhu.  2008 1
25 Wang, Yanfang, 1971- : Yi du shi kong xia de shen fen shu xie : Xianggang nü xing xiao shuo yan jiu / Wang Yanfang zhu.  2015 1
26 Wang, Yanfei.   3
27 Wang, Yanfei, 1973-   2
28 Wang, Yanfeng,   2
29 Wang, Yanfu. : Shanghai wen hua yi shu zhi / zhu bian Li Taicheng ; fu zhu bian Yao Yu, Wang Yanfu ; "Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2001 1
30 Wang, Yang.   13
31 Wang, Yang, 1087-1154.   2
32 Wang, Yang, 1928- : "Shi wu" cheng zhen hua fa zhan gui hua yan jiu / Wang Yang zhu bian.  2001 1
33   Wang, Yang-ming, 1472-1529 -- See Wang, Yangming, 1472-1529   1
34   Van, I͡Anmin, 1472-1529 -- See Wang, Yangming, 1472-1529   1
35 Wang, Yangchen. : Ba Jin shu jian : zhi Wang Yangchen.  1997 1
36 Wang, Yangcheng. : Zhongguo da lu gai ge kai fang san shi nian ping jia yu fan si / Gao Chang, Chen Desheng zhu bian ; Wang Yangcheng ... [et al.] zhu.  2008 1
37 Wang, Yangjishi : Perception of health benefit of green space (urban park) in Guangzhou : a case study of Yuexiu Park / Yangjishi Wang  2015 1
38 Wang, Yangling. : Trade-related technology diffusion and the dynamics of North-South and South-South integration [electronic resource] / Maurice Schiff, Yanling Wang, and Marcelo Olarreaga.  2002 1
39 Wang, Yangmin. : The politics of US-PRC economic relations : the issue of most-favored-nation trading status / by Yangmin Wang.  1993 1
40 Wang, Yangming, 1472-1528. : Wang Yangming "chuan xi lu" xiang zhu ji ping / Chen Rongjie zhu.  2017 1
41 Wang, Yangming, 1472-1529.   16
42 Wang, Yangqing. : Shao Yuanchong ri ji / Wang Yangqing, Xu Yinghu biao zhu.  1990 1
43 Wang, Yan'guang. : Zhongguo fu nü he nü xing zhu yi si xiang = Chinese women and feminist thought / Qiu Renzong, Jin Yihong, Wang Yan'guang bian.  1998 1
44 Wang, Yanhong : TGF-β signaling regulation in breast cancer metastasis  2017 1
45 Wang, Yanhui,   2
46 Wang, Yaning : Pharmacometrics in pain management / Yaning Wang, Ping Ji, Hao Zhu, Jiang Liu.  2015 1
47 Wang, Yanjia : Technological Learning, Energy Efficiency, and CO2 Emissions in China's Energy Intensive Industries [electronic resource] / Michael T. Rock  2013 1
48 Wang, Yanjun. : Guo xue ming zhu 200 zhong / Wang Yanjun, Wang Yiping bian zhu.  1992 1
49 Wang, Yankun.   3
50 Wang, Yankun, 1950- : Li dai bi hui zi hui dian / Wang Yankun bian zhu.  1997 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next