My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
AUTHORS (1-50 of 54)
Yu, Dafu, 1896-1945
1
 
    E-RESOURCE 2008

沉沦 / [electronic resource] / Dafu Yu

    Yu, Dafu, 1896-1945
Project Gutenberg,        2008
2
 
    PRINTED BOOKS 1979?

Ban ri you cheng / Yu Dafu deng zuo.

    半日遊程
[Xianggang : s.n.,        165 p. ; 21 cm. 1979?
3
 
    PRINTED BOOKS 1930

Chen lun / Yu Dafu zhu.

    沉淪 Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Shanghai tai dong tu shu ju,    12 ban.    2, 72, 97, 29 pages ; 19 cm. 1930
4
 
    PRINTED BOOKS 1960

Chu ben / Yu Dafu zhu.

    Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Shanghai shu ju,        135 p. ; 17 cm. 1960
5
 
    PRINTED BOOKS 1939

Dafu dai biao zuo xuan / [Yu Dafu zhu]

    Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Quan qiu shu dian,        3, 2, 365 p. ; 19 cm. 1939
6
 
    PRINTED BOOKS 1933

Dafu quan ji.

    達夫全集. Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Bei xin shu ju,        v. <3-6> ; 19 cm. 1933
7
 
    PRINTED BOOKS 1927

Dafu quan ji. di 1 juan / Yu Dafu zhu.

    達夫全集. Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Ren jian shu wu,        55 pages, 26 pages ; 19 cm 1927
8
 
    PRINTED BOOKS 1955

Dafu shi ci ji / [Yu Dafu zhu] Zheng Ziyu bian.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
[Xianggang] Xian dai chu ban she    [Zeng ding 3 ban]    6, 5, 66 p. facsim. 19 cm. 1955
9
 
    PRINTED BOOKS 1983

Dafu shu jian : zhi Wang Yingxia / Wang Guanquan bian.

    达夫书简 : Yu, Dafu, 1896-1945.
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she : Tianjin shi xin hua shu dian fa xing,    Di 2 ban.    161 p., [8] p. of plates : ill., facsims., ports. ; 19 cm. 1983
10
 
    PRINTED BOOKS 1950?

Dafu you ji.

    達夫游記 Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Wen xue chu ban she,        2, 232 p. ; 19 cm. 1950?
11
 
    PRINTED BOOKS 196-

Dafu zhong pian xiao shuo ji / Yu Dafu zhu.

    Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Zhi ming shu ju,        v. <2-3> ; 19 cm. 196-
12
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2002

Diao tai de chun zhou / Yu Dafu zhu ; she ying Wang Rending, Dai Wei, Zheng Yi.

    釣台的春晝 Yu, Dafu, , 1896-1945.
Jinan Shi : Shandong hua bao,    Di 1 ban.    156 p. : ill. ; 21 cm. 2002
13
 
    PRINTED BOOKS 1966

Guo qu ji / Yu Dafu zhu.

    過去集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Jiulong : Shi yong shu ju,    Gang 1 ban.    277 p. ; 19 cm. 1966
14
 
    PRINTED BOOKS 1983

Ji hen chu chu / Yu Dafu zhu.

    屐痕处处 Yu, Dafu, 1896-1945.
Nanchang : Jiangxi ren min chu ban she : Jiangxi sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    140 p. ; 19 cm. 1983
15
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1993

Kan xi de yan jing / Liu Yong, Peng Binbo zhu bian ; Yu Dafu zhu.

    看戏的眼睛 Yu, Dafu, 1896-1945.
[Peking] : Beijing shi fan da xue chu ban she,    Di 1 ban.    1, 6, 5, 288 p. ; 21 cm. 1993
16
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1995

Mai wen mai shu : Yu Dafu he shu / Chen Zishan, Wang Zili bian.

    卖文買书: Yu, Dafu, 1896-1945.
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao,    Di yi ban.    6, 387 p., [4] p. of plates : ill. ; 19 cm. 1995
17
 
    PRINTED BOOKS 1927

Mi yang, / Yu Dafu zhu.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Xingzhou, Shi jie shu ju        116, 4 p. illus. 20 cm. 1927
18
 
    PRINTED BOOKS 197-

Niao luo ji / [Yu Dafu zhu]

    Yu, Dafu, 1896-1945.
[Xianggang : Hui wen ge,        198 p. ; 19 cm. 197-
19
 
    PRINTED BOOKS 1966

Qi ling ji / Yu Dafu zhu.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Shi yong shu ju,    Gang 1 ban.    ii, 273 p. ; 19 cm. 1966
20
 
    PRINTED BOOKS 1990

Selections. 1990.

    郁達夫張恩和.
Bei shi [i.e. Taibei shi] : Hai feng chu ban she,    Chu ban.    32, 315 p. : ports ; 21 cm. 1990
21
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1996

Sui yue liu hen / Yu Dafu, Wang Yingxia zhu ; Feng Zhou xuan bian.

    歲月留痕 Yu, Dafu, 1896-1945.
Jiangsu : Jiangsu wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    179 p. 147 p. 1996
22
 
    PRINTED BOOKS 1929

Wen xue lun ji / Hu Shi, Yu Dafu deng zhu ; Yi lin she bian.

    文學論集
[Shanghai] : Yi lin she,        2, 4, 288 p. ; 18 cm. 1929
23
 
    PRINTED BOOKS 1940

Xian shu / Yu Dafu zuo.

    Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Liang you fu xing tu shu yin shua gong si,        4, 2, 281 p. ; 17 cm. 1940
24
 
    PRINTED BOOKS 1961

Yan ying, / Yu Dafu zhu.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang, Dong Ya shu ju,        164 p. 21 cm. 1961
25
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1989

Yu Dafu dai biao zuo / Liu Jiaming bian.

    郁达夫代表作 Yu, Dafu, 1896-1945.
Zhengzhou Shi : Huang He wen yi chu ban she : Henan Sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    3, 21, 590 pages, [2] pages of plates : illustrations ; 21 cm. 1989
26
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1990

Yu Dafu hai wai wen ji / Yu Feng bian.

    郁达夫海外文集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian : Xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    11, 6, 6, 718 p., [4] p. of plates : ill. ; 19 cm. 1990
27
 
    PRINTED BOOKS 1982

Yu Dafu kang zhan shi wen chao / Wang Sun, Xiong Rong bian.

    郁达夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Fuzhou : Fujian ren min chu ban she : Fujian sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    4, 5, 262 p., [2] p. of plates : ill., port. ; 19 cm. 1982
28
 
    PRINTED BOOKS 1956

Yu Dafu nan you ji / Wen Zichuan bian.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Shi jie shu ju,        159 p. ; 19 cm. 1956
29
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1992

Yu Dafu quan ji.

    郁达夫全集. Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang Sheng xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    12 v. : ill., ports. ; 21 cm. 1992
30
 
    PRINTED BOOKS 1984

Yu Dafu ri ji ji / Hu Congjing bian.

    郁达夫日记集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2, 10, 414 p., [8] p. of plates : facsims., ports. ; 21 cm. 1984
31
 
    PRINTED BOOKS 1963

Yu Dafu ri ji jiu zhong ji qi ta / Yu Dafu, Wang Yingxia he zhu.

    郁達夫日記九種及其他 Yu, Dafu, 1896-1945.
Hong Kong : Xianggang hong ye shu ju,    Chu ban.    5, 232 pages ; 19 cm 1963
32
 
    PRINTED BOOKS 1984

Yu Dafu san wen xuan ji / Zhang Mengyang bian.

    郁达夫散文选集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Tianjin fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    3, 289 p. ; 21 cm. 1984
33
 
    PRINTED BOOKS 1985

Yu Dafu san wen xuan ji / Yang Shiwei bian.

    郁达夫散文选集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing,    Di 1 ban.    16, 3, 341 p., [1] leaf of plates : port. ; 21 cm. 1985
34
 
    PRINTED BOOKS 1995

Yu Dafu : Sheng fei rong yi si fei gan / Sang Fengkang zhu.

    郁达夫: Sang, Fengkang.
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    2, 10, 324 p., [11] p. of plates : ill., ports. ; 21 cm. 1995
35
 
    PRINTED BOOKS 1962

Yu Dafu shi ci chao / Lu Danlin bian.

    郁達夫詩詞鈔 Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Shanghai shu ju,    Chu ban.    49 p. ; 21 cm. 1962
36
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1988

Yu Dafu shi ci ji / [ben she bian].

    郁達夫诗词集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    3, 14, 328 p. ; 21 cm. 1988
37
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1989

Yu Dafu shi quan bian / [Ben she bian].

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    3, 14, 328 p. ; 21 cm. 1989
38
Book Cover
    PRINTED BOOKS 2001

Yu Dafu shuo Hangzhou / Zeng Zhizhong, You Deyan bian.

    郁达夫说杭州 Yu, Dafu, 1896-1945.
Chengdu : Sichuan wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    8, 329 p. : ill. ; 20 cm. 2001
39
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1985

Yu Dafu wen ji / Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, Hua cheng chu ban she lian he bian ji chu ban.

    郁達夫文集 Yu, Dafu, 1896-1945
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian ; Guangzhou shi : Hua cheng chu ban she,    Hai wai ban, Xianggang di 1 ban.    12 v. : ill. ; 21 cm. 1985
40
 
    PRINTED BOOKS 1948

Yu Dafu wen ji.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Chong ming shu dian,        166 p. ; 19 cm. 1948
41
 
    PRINTED BOOKS 1985

Yu Dafu wen lun ji / [ben she bian].

    郁达夫文論集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    3, 10, 910 p. ; 21 cm. 1985
42
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1989

Yu Dafu xiao shuo quan bian / [Ben she bian].

    郁達夫小說全编 Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    4, 836 pages ; 21 cm 1989
43
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1996

Yu Dafu xiao shuo quan ji / Guo Junfeng, Wang Jinting zhu bian.

    郁达夫小说全集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Changchun : Shi dai wen yi chu ban she : Jilin sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    2 v. (13, 3, 888 p., [2] p. of plates) : ill., ports. ; 21 cm. 1996
44
 
    PRINTED BOOKS 1958

Yu Dafu xiao shuo xuan.

    郁達夫, Yu, Dafu, 1896-1945.
Xianggang : Wan li shu dian,        175 p. : facsim ; 21 cm. 1958
45
 
    PRINTED BOOKS 1957

Yu Dafu xuan ji / [Yu Dafu zhu]

    Yu, Dafu, 1896-1945.
[Xianggang] : Wen xue chu ban she,        8, 2, 180 p. ; 20 cm. 1957
46
 
    PRINTED BOOKS 1955

Yu Dafu xuan ji.

    郁達夫選集. Yu, Dafu, 1896-1945.
Taibei : Li ming wen hua shi ye,    Chu ban.    290 p. : illustrations ; 20 cm. 1955
47
 
    PRINTED BOOKS 1982

Yu Dafu you ji ji / [ben she bian].

    郁达夫遊记集/ Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    4, 240 p. ; 21 cm. 1982
48
 
    PRINTED BOOKS 1982

Yu Dafu you ji ji / [ben she bian].

    郁达夫遊记集 Yu, Dafu, 1896-1945.
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing,    Di 1 ban.    4, 240 p. ; 21 cm. 1982
49
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1993

Yu Dafu zi xu xiao shuo / Gao Yun xuan bian.

    郁达夫自叙小说 Yu, Dafu, 1896-1945.
Shanghai : Shanghai wen yi zhu ban she : Xin hua shu dian jing xiao,    Di 1 ban.    1, 11, 170 p., [3] leaves of plates : ill., port. ; 19 cm. 1993
50
Book Cover
    PRINTED BOOKS 1996

Yu Dafu zi zhuan.

    郁达夫自传. Yu, Dafu, 1896-1945.
[Nanjing] : Jiangsu wen yi chu ban she,    Di 1 ban.    4, 304 p. : ill. ; 21 cm. 1996
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next