My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   AUTHORS (1-50 of 55) Year Entries
94 Found
1 Zhu, Yu.   6
2 Zhu, Yu, 11th/12th cent.   2
3 Zhu, Yu, 15th/16th cent. : Chong xiu Piling zhi / Zhu Yu zhuan.  1983 1
4 Zhu yu shan fang. : Gu gong cang shu mu lu hui bian = The collection book catalogue collected in the Palace Museum / Zhu yu shan fang ji.  2004 1
5 Zhu, Yuan.   5
6 Zhu, Yuanding, 1896- : Zhongguo dong wu zhi. Yuan kou gang. Ruan gu yu gang / Zhu Yuanding, Meng Qingwen deng bian zhu ; Zhongguo ke xue yuan Zhongguo dong wu zhi bian ji wei yuan hui zhu bian.  2001 1
7 Zhu, Yuanguo, : Uncertain optimal control / Yuanguo Zhu.  2019 1
8 Zhu Yuanhonge. : Wo men huo zai bu tong de shi jie [electronic resource] : She hui xue kuang zuo bi ji / Zhu Yuanhong zhe.  2000 1
9   Zhu, Zhonghui, 1130-1200 -- See Zhu, Xi, 1130-1200   1
10 Zhu, Yuankuan. : Ying jie Yunnan qing nian wen xue de zi jue shi qi : Kunming qing nian wen xue ping lun xuan / Zhu Yunkuan bian ; Yunnan sheng wen lian wen yi li lun yan jiu shi bian.  1986 1
11 Zhu, Yuanliang.   3
12   Zhu, Yuanlong, 1952- -- See Hung, Samo, 1952-   1
13 Zhu, Yuanqing.   2
14 Zhu, Yuansheng, fl. 1272. : San yi bei yi [electronic resource] : [10 juan / Zhu Yuansheng zhuan ; Zhu Shili bu].  2006 1
15 Zhu, Yuanshi.   2
16 Zhu, Yuanshou. : Zhongguo de biao bei yi shu / [Zhu Yuanshou zhu].  1986 1
17 Zhu, Yuanyin. : Ming shi / Tang Gang, Zhu Yuanyin xin zhuan.  1998 1
18 Zhu Yuanzhang yan jiu hui. : Hong wu yu zhi quan shu / zhu bian Zhang Dexin, Mao Peiqi ; Zhongguo Ming shi xue hui, Zhu Yuanzhang yan jiu hui bian.  1995 1
19 Zhu, Yuanzhen. : Jing ji ti zhi gai ge shou ce xu yi / Zhu Yuanzhen, Fan Maofa zhu bian.  1989 1
20 Zhu, Yucai. : Identification of Multivariable Industrial Processes [electronic resource] : for Simulation, Diagnosis and Control / by Yucai Zhu, Ton Backx.  1993 1
21 Zhu, Yucai, 1960- : Identification of multivariable industrial processes for simulation, diagnosis, and control / Yucai Zhu and Ton Backx.  1993 1
22 Zhu, Yueli.   4
23 Zhu, Yuemei, : Tufan wang chao li shi jun shi di li yan jiu = Historical military geography of Tibetan Regime / Zhu Yuemei zhu ; dao shi Xin Deyong.  2017 1
24 Zhu, Yuenong, 1916-   2
25 Zhu, Yuhe.   2
26 Zhu, Yuheng. : Hua xia zheng qi pian : li dai shi ci xuan zhu / Li Hong, Shi Peiyi, Zhu Yuheng xuan zhu.  1982 1
27 Zhu, Yuhong. : Er tong shi jiao xia dui yu fu mu qu ti nüe dai de ren shi : lai zi Zhongguo Nanjing Shi de ge an fen xi / Zhu Yuhong  2010 1
28 Zhu, Yuhui. : Di fang bing xue / zhu bian Zhu Yuhui ; fu zhu bian Zhu Xianyi, Yu Weihan ; bian wei Wang Fan [and others].  1985 1
29 Zhu, Yujun.. : Di si jie quan guo Taiwan wen xue yan jiu sheng xue shu lun wen yan tao hui lun wen ji / bian yin Guo li zheng zhi da xue Taiwan wen xue yan jiu suo ; [zuo zhe Zhu Yujun ... et al.].  2007 1
30 Zhu, Yulin. : Xinjiang tu zhi / (Qing) Wang Shunan deng zuan xiu ; Zhu Yulin deng zheng li.  2015 1
31 Zhu, Yun, 1979- : Historical dictionary of Chinese cinema [electronic resource] / Tan Ye, Yun Zhu.  2012 1
32 Zhu Yun fa shi. : Putuo shan zhuan qi / Zhu Yun bian zhu = Legends from Buddhist land P'u T'o Shan / Chih Yun.  1994 1
33 Zhu, Yun-Pei, : Mesoporous organic-inorganic non-siliceous hybrid materials : basic principles and promising multifunctionality / Yun-Pei Zhu, Zhong-Yong Yuan.  2014 1
34 Zhu, Yuncheng.   2
35   Zhu, Yunhan -- See Chu, Yun-han   1
36 Zhu, Yunhan.   6
37 Zhu, Yunhe, : Dang dai Zhongguo she hui si chao yan jiu / Zhu Hanguo, Fang Mingdong, Fang Yanhua, Guang Meihong, Huo Xiaoling, Zhu Yunhe zhu.  2012 1
38 Zhu, Yunmin. : Multisensor Decision And Estimation Fusion [electronic resource] / by Yunmin Zhu.  2003 1
39 Zhu, Yunming, 1460-1526.   8
40 Zhu, Yunong. : Xian dai Weiwu'er yu yin zi mu / Zhu Yunong ze ren bian ji.  2006 1
41 Zhu, Yunpeng.   5
42 Zhu, Yunshan. : The efficiency of theorem proving strategies : a comparative and asymptotic analysis / David A. Plaisted, Yunshan Zhu.  1999 1
43   Zhu, Yuntian T., 1963- -- See Zhu, Y. T. (Yuntian T.), 1963-   1
44 Zhu, Yuntian Theodore , : Ultrafine Grained Materials II : proceedings of a symposium : held during the 2002 TMS Annual Meeting in Seattle, Washington, February 17-21, 2002 / edited by Y. T. Zhu, [and others].  2002 1
45 Zhu, Yunxia.   2
46 Zhu, Yunying. : Zhongguo wen hua dui Ri, Han, Yue de ying xiang / Zhu Yunying zhu.  1981 1
47 Zhu, Yunying, 17th/18th cent. : (Kangxi) Ruijin xian zhi / [Zhu Weigao xiu ; Yang Changshi zuan]. (Kangxi) Xu xiu Ruijin xian zhi / [Guo Yihao xiu ; Zhu Yunying, Xie Chongba zuan]. (Kangxi) Shangyou xian zhi / [Zhang Zhen'e zuan xiu].  1992 1
48 Zhu, Yunyue. : High performance discovery in time series : techniques and case studies / Dennis Shasha, Yunyue Zhu.  2004 1
49 Zhu, Yunyun, 1946- : Jiang Cun bian qian [electronic resource] : Jiangsu Kaixiangong Cun diao cha/ Zhu Yunyun, Yao Fukun zhu.  2010 1
50 Zhu, Yuping. : Zhongguo gu ci hui kao / Li Zhengzhong, Zhu Yuping zhu.  1991 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next