My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   SUBJECTS (1-50 of 62) Year Entries
150 Found
1 Shanxi Sheng (China) -- Antiquities.   11
2 Shanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Congresses. : Shanxi sheng kao gu xue hui lun wen ji / Shanxi sheng kao gu xue hui, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo bian.  1994- 1
3 Shanxi Sheng (China) -- Antiquities -- Maps. : Zhongguo wen wu di tu ji. Shanxi fen ce / Guo jia wen wu ju zhu bian ; [Shanxi Sheng wen wu ju bian zhi].  2006 1
4 Shanxi Sheng (China) -- Appropriations and expenditures. : Shanxi cai zheng zhi nong he jian pin zheng ce xiao ying you jiu / Shanxi Sheng cai zheng ting zhu.  2013 1
5 Architecture and engineering -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Zhongguo yuan lin yi shu da ci dian [electronic resource] / Zhang Jiaji bian zhu.  1997 1
6 Shanxi Sheng (China) -- Biography. : Shanxi ge ming ying lie / Zhong gong Shanxi sheng wei dang shi yan jiu shi, Shanxi Sheng min zheng ting bian.  1989 1
7 Biography -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Li dai ming ren shi ming bie hao ci dian [electronic resource] / Chi Xiuyun bian zhuan.  1998 1
8 Shanxi Sheng (China) -- Census, 1990. : Kua shi ji de Zhongguo ren kou. Shanxi juan / "Kua shi ji de Zhongguo ren kou" (Shanxi juan) bian wei hui bian zhu.  1994 1
9 Shanxi Sheng (China) -- Census, 2000. : Shanxi Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Shanxi Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2000 population census of Shanxi Province / edited by Population Census Office of Shanxi Province.  2002 1
10 Shanxi Sheng (China) -- Census, 2005. : 2005 nian Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha zi liao / Shanxi sheng 1% ren kou chou yang diao cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi sheng tong ji chu ren kou jiu ye chu bian ; [Li Tiebing zhu bian].  2007 1
11 Shanxi Sheng (China) -- Census, 2010.   2
12 Chinese language -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China)   6
13 Chinese literature -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China)   3
14 Shanxi Sheng (China) -- Civilization.   2
15 Shanxi Sheng (China) -- Civilization -- Congresses. : Fenhe Wan : Dingcun wen hua yu Jin wen hua kao gu xue shu yan tao hui wen ji = Treatises for the international symposium on Dingcun culture and Jin culture / Zhongguo kao gu xue hui, Shanxi Sheng kao gu xue hui, Shanxi Sheng kao gu yan jiu suo bian.  1996 1
16 Shanxi Sheng (China) -- Commerce -- History -- Sources. : Ming Qing Jin shang shang ye zi liao xuan bian = MingQing Jinshang shangye ziliao xuanbian / zhu bian Zhang Zhengming ; fu zhu bian Song Lili, Zhang Shu (zhi xing).  2016 1
17 Shanxi Sheng (China) -- Description and travel.   6
18 Shanxi Sheng (China) -- Description and travel -- Views. : Shanxi gu jian zhu tong lan = A panorama of ancient Chinese architecture in Shanxi / Shanxi sheng di ming wei yuan hui, Shanxi sheng gu jian zhu bao hu yan jiu suo ; zhu bian Li Yuming ; fu zhu bian Wang Baoku, Chai Zejun.  1986 1
19 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions.   4
20 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- 21st century -- Statistics. : Shanxi jing ji pu cha nian jian, 2004 = Shanxi economic census yearbook, 2004 / Shanxi Sheng Di 1 ci quan guo jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian.  2006 1
21 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- 1949- : Shanxi jing ji fa zhan tan suo [electronic resource] : di er ci jing ji pu cha ke ti lun wen ji = Shanxi economy development exploration / Yang Wenzhang zhu bian ; Shanxi Sheng di er ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi Sheng tong ji ju bian.  2010 1
22 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- History -- Sources. : Jin Sui bian qu cai zheng jing ji shi zi liao xuan bian / [Jin Sui bian qu cai zheng jing ji shi bian xie zu, Shanxi sheng dang an guan].  1986 1
23 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Periodicals.   2
24 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Regional disparities. : Shanxi nong cun shou ru cha ju he pin kun de xian zhuang ji cheng yin yan jiu / Shanxi Sheng cai zheng ting zhu.  2013 1
25 Shanxi Sheng (China) -- Economic conditions -- Sources. : Cai zheng jing ji jian she / Taihang ge ming gen ju di shi zong bian wei hui ; [zhu bian Deng Chenxi ; fu zhu bian Zhu Gaofeng ; bian wei Li Ximei ... et al.].  1987 1
26 Shanxi Sheng (China) -- Economic policy. : Zhongguo guan zhong - Tianshui jing ji qu fa zhan bao gao. 2012 = Annual Report on Development of China's Guanzhong-Tianshui Economic Zone. 2012 / Li Zhongmin zhu bian ; Sui Dangchen, Yao Yu, Chai Jian fu zhu bian.  2012 1
27 Shanxi Sheng (China) -- Economic policy -- 1949- : Shanxi jing ji fa zhan tan suo [electronic resource] : di er ci jing ji pu cha ke ti lun wen ji = Shanxi economy development exploration / Yang Wenzhang zhu bian ; Shanxi Sheng di er ci jing ji pu cha ling dao xiao zu ban gong shi, Shanxi Sheng tong ji ju bian.  2010 1
28 Shanxi Sheng (China) -- Ethnic relations -- History -- 20th century -- Sources. : Heben Dazuo yu Ri jun Shanxi "can liu" / Zhong yang dang an guan, Zhongguo di er li shi dang an guan, Jilin Sheng she hui ke xue yuan he bian.  1995 1
29 Shanxi Sheng (China) -- Folklore.   2
30 Geography -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Shanxi li shi di ming ci dian [electronic resource] / Liu Weiyi zhu.  2004 1
31 Shanxi Sheng (China) -- Guidebooks. : Shanxi Sheng di tu ce = Shanxi Sheng dituce / [Zhongguo di tu chu ban she zhu]  2013 1
32 Shanxi Sheng (China) -- Historical geography -- 1912-1949 -- Maps. : Shanxi lao di tu = Shanxilaoditu / Shanxi Sheng tu shu guan bian.  2010 1
33 Shanxi Sheng (China) -- Historical geography -- Ming dynasty, 1368-1644 -- Maps. : Shanxi lao di tu = Shanxilaoditu / Shanxi Sheng tu shu guan bian.  2010 1
34 Shanxi Sheng (China) -- Historical geography -- Qing dynasty, 1644-1912 -- Maps. : Shanxi lao di tu = Shanxilaoditu / Shanxi Sheng tu shu guan bian.  2010 1
35 Shanxi Sheng (China) -- History.   18
36 Shanxi Sheng (China) -- History -- 20th century -- Biography. : San Jin you cai : Yan Xishan mu fu / Luo Chunpu zhu.  2001 1
37 Shanxi Sheng (China) -- History -- 20th century -- Sources. : Yan Xishan dang an : yao dian lu cun / He Zhilin deng bian zhu.  2004 1
38 Shanxi Sheng (China) -- History -- Chronology.   2
39 Shanxi Sheng (China) -- History -- Cultural Revolution, 1966-1976 -- Personal narratives. : Shao nian jie : wo de Shanxi wen ge shi lu / Zhao Yu zhu.  2016 1
40 Shanxi Sheng (China) -- History -- Periodicals.   2
41 Shanxi Sheng (China) -- History -- Sources.   4
42 Shanxi Sheng (China) -- History -- Sources -- Periodicals. : Shanxi wen shi zi liao / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi Shanxi sheng wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui bian.  1961- 1
43 Shanxi Sheng (China) -- In art. : Xun fang Shanxi gu miao. Jin dong nan Jin nan pian / Lian Da zhu.  2017 1
44 Light industry, handicraft industry -- Reference works. -- Shanxi Sheng (China) : Zhongguo ming shi bai ke [electronic resource] / Du Fuxiang zhu bian.  1996 1
45 Shanxi Sheng (China) -- Maps.   6
46 Shanxi Sheng (China) -- Maps, Tourist. : Shanxi Sheng gong lu li cheng di tu ce : 2013 quan xin sheng ji = Shanxisheng gonglu licheng dituce / Ren min jiao tong chu ban she zhu.  2013 1
47 Music archaeology -- China -- Shanxi sheng (China) : Zhongguo yin yue wen wu da xi. Shanxi juan, Tianjin juan / "Zhongguo yin yue wen wu da xi" zong bian ji bu ; [ze ren bian ji : Zhang Huanbin].  1999 1
48 Shanxi Sheng (China) -- Periodicals. : Shanxi nian jian.  1985- 1
49 Shanxi Sheng (China) -- Politics and government -- Periodicals. : Shanxi zheng xie nian jian / Shanxi sheng ren min zheng xie yan jiu suo.    1
50 Shanxi Sheng (China) -- Population.   3
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 Next