My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page   1 2 3 Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
Num   SUBJECTS (1-50 of 139) Year Entries
1104 Found
1 Zhongguo gong chan dang.   160
2 Zhongguo gong chan dang -- Administration. : Zhongguo zui gao ling dao ban zi de zuo you shou : Zhong gong zhong yang zhi shu ji gou dang an (1949-1998) / Yang Shengchun zhu = The Special assistants to the leading group of the Chinese Communist Party /Sheng-Chuen Yang.  2000 1
3 Zhongguo gong chan dang -- Anecdotes. : Cong Yan'an dao Zhong Nanhai : Zhong gong zhong yang bu fen ji yao ren yuan de hui yi / Yang Fupei, Wu Yihong zhu bian.  1994 1
4 Zhongguo gong chan dang -- Bibliography. : Zhongguo gong chan dang li shi bao kan ming lu : 1919-1949 / Li Yongpu, Lin Zhili bian.  1991 1
5 Zhongguo gong chan dang -- Biography.   27
6 Zhongguo gong chan dang -- Biography -- Biography. : Chen Duxiu, founder of the Chinese Communist Party / by Lee Feigon.  1983 1
7 Zhongguo gong chan dang -- Biography -- Dictionaries. : Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian. Ren wu ren ce.  1988- 1
8 Zhongguo gong chan dang -- Biography -- Dictionaries -- Biography -- Dictionaries. : Biographical dictionary and analysis of China's party leadership, 1922-1988 / by Wolfgang Bartke.  1990 1
9 Zhongguo gong chan dang -- Biography -- Dictionaries -- Chinese. : Zhongguo gong chan dang ren ming ci dian / Xu Weimin bian.  1988 1
10   Zhongguo gong chan dang. -- See Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui   1
11 Zhongguo gong chan dang -- China -- Changde Diqu -- History. : Changde Diqu zhi. Gong chan dang zhi / "Changde Diqu zhi. Gong chan dang zhi" bian ji zu.  1993 1
12 Zhongguo gong chan dang -- China -- Guangxi Zhuangzu Zizhiqu -- History. : Guangxi tong zhi. Zhong gong Guangxi di fang zu zhi zhi / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
13 Zhongguo gong chan dang -- China -- Nanhai Shi -- History -- Chronology. : Zhong gong Nanhai li shi da shi ji, 1919-1994 / Zhong gong Nanhai shi wei dang shi yan jiu shi bian.  1997 1
14 Zhongguo gong chan dang -- China -- Qingdao -- History. : Qingdao Shi zhi. Zhongguo gong chan dang Qingdao di fang zu zhi zhi / Qingdao Shi shi zhi ban gong shi bian.  2001 1
15 Zhongguo gong chan dang -- China -- Tibet -- History -- Chronology. : Zhongguo gong chan dang Xizang li shi da shi ji, 1949-2004 / Zhong gong Xizang Zizhiqu wei yuan hui dang shi yan jiu shi bian zhu.  2005 1
16 Zhongguo gong chan dang -- China -- Yunnan Sheng -- History. : Yunnan sheng zhi. Juan 43, Zhong gong Yunnan sheng wei zhi / Yunnan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui [zong zuan ; Yunnan sheng wen xue yi shu jie lian he hui, Yunnan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian zhuan].  2000 1
17 Zhongguo gong chan dang -- Chronology.   3
18 Zhongguo gong chan dang. 1956. : Documents of Chinese Communist Party Central Committee, Sept. 1956-Apr. 1969.  1971- 1
19   Zhongguo gong chan dang. -- See Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui   1
20   Zhongguo gong chan dang. -- See Zhongguo gong chan dang. Zhong yang wei yuan hui   1
21   Zhongguo gong chan dang. -- See Zhongguo gong chan dang. Quan guo dai biao da hui.   1
22 Zhongguo gong chan dang -- Congresses.   32
23 Zhongguo gong chan dang -- Congresses -- History -- Sources. : A research guide to central party and government meetings in China, 1949-1986 / Kenneth G. Lieberthal, Bruce J. Dickson.  c1989 1
24 Zhongguo gong chan dang -- Constitution.   5
25 Zhongguo gong chan dang -- Constitution -- Terminology. : Dang zhang zhi shi ci dian / ["Dang zhang zhi shi ci dian" bian wei hui].  1996 1
26 Zhongguo gong chan dang dang -- Discipline. : Control / Jane Golley, Linda Jaivin, and Luigi Tomba, editors.  2017 1
27 Zhongguo gong chan dang. : Zhongguo gong chan dang zhang cheng : Zhongguo gong chan dang di shi yi ci quan guo dai biao da hui yi jiu qi qi nian ba yue shi ba ri tong guo. Zai Zhongguo gong chan dang di shi yi ci quan guo dai biao da hui shang guan yu xiu gai dang de zhang cheng de bao gao : yi jiu qi qi nian ba yue shi san ri bao gao, ba yue shi ba ri tong guo / Ye Jianying.  1977 1
28 Zhongguo gong chan dang. 2017 : : Zhongguo gong chan dang di 19 ci quan guo dai biao da hui bao gao zhai bian = Extracta from the report to the 19th national congress of the communist party of China / Xi Jinping zhu.  2018 1
29 Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan -- Pictorial works. : Zhongguo gong chan dang di yi ci quan guo dai biao da hui hui zhi ji nian guan [picture].  196-? 1
30 Zhongguo gong chan dang -- Dictionaries. : Zhongguo gong chan dang ren si xiang bao ku / Sun Weiben, He Wenzhi, Zhang Mingyuan zhu bian.  1991 1
31 Zhongguo gong chan dang -- Dictionaries -- Chinese.   2
32 Zhongguo gong chan dang -- Discipline.   39
33 Zhongguo gong chan dang -- Discipline -- Congresses. : Shen ru chi jiu fan fu bai : zhong yang ji wei san ci quan hui zhuan ji / Zhong gong zhong yang ji lü jian cha wei yuan hui yan jiu shi bian.  1994 1
34 Zhongguo gong chan dang -- Displine.   2
35 Zhongguo gong chan dang -- Fiction. : Dang de li zan. Duan pian xiao shuo juan / Ben she bian.  1991 1
36 Zhongguo gong chan dang -- Handbooks, manuals, etc.   2
37 Zhongguo gong chan dang -- Historiography. : Xian dai shi kao xin lu / Deng Wen'guang zhu.  1981 1
38 Zhongguo gong chan dang -- Historiography -- History. : Zhong gong dang shi xue shi / Zhang Jingru, Tang Manzhen zhu bian.  1990 1
39 Zhongguo gong chan dang -- History.   299
40 Zhongguo gong chan dang -- History -- 20th century.   16
41 Zhongguo gong chan dang -- History -- 20th century -- Pictorial Works. : Zhong gong Jingdezhen li shi tu zhi / Zhong gong Jingdezhen shi wei dang shi bam bian.  2004 1
42 Zhongguo gong chan dang -- History -- 20th century -- Sources.   34
43 Zhongguo gong chan dang -- History -- 21st century.   3
44 Zhongguo gong chan dang -- History -- Anecdotes. : Hong qiang jian zheng lu [electronic resource] : gong he guo feng yun ren wu liu gei hou shi de zhen xiang / Yin Jiamin zhu.  2009 1
45 Zhongguo gong chan dang -- History -- Bibliography.   3
46 Zhongguo gong chan dang -- History -- Chronology.   13
47 Zhongguo gong chan dang -- History -- Congresses.   3
48 Zhongguo gong chan dang -- History -- Dictionaries.   2
49 Zhongguo gong chan dang -- History -- Dictionaries -- Chinese. : Zhong gong dang shi jian ming ci dian / Xiao Chaoran, Liang Zhu, Wang Qilai zhu bian.  1987 1
50 Zhongguo gong chan dang -- History -- Examinations, questions, etc. : Zhong gong dang shi bai ti jie da / Zhong gong Jiangxi sheng wei dang xiao dang shi jiao yan shi.  1980 1
Save Marked Record Save All Records
Locate in results
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   1 2 3 Next