My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  anp14631490 
003  DLC 
005  20041026112209.0 
008  040322r19831968ch ab     00000 chi d 
010  2004376157 
035  (CStRLIN)DCLP04-B4836 
040  NjP-G|cNjP-G|dNNC|dHU|dCStRLIN|dDLC-R|dANL 
042  lccopycat 
043  a-ch--- 
050 00 DS799.9.T33|bT353 1983 
066  |c$1 
245 00 |6880-01|aTaizhong Shi zhi :|bTaiwan Sheng /|cWang Jianzhu,
    Lin Youmu deng zuan xiu. 
250  |6880-02|aTai 1 ban. 
260  |6880-03|aTaibei Shi :|bCheng wen chu ban she,|cMinguo 72 
    [1983] 
300  9 v. (2, 4084 p.) :|bill., maps ;|c27 cm. 
440 0 |6880-04|aZhongguo fang zhi cong shu.|pTaiwan Diqu ;|vdi 
    71 hao. 
500  Reprint. Originally published: Taizhong shi wen xian wei 
    yuan hui bian yin, 1968-1983. 
651 0 |6880-05|aTʻai-chung shih (Taiwan)|xHistory. 
700 1 |6880-06|aWang, Jianzhu. 
700 1 |6880-07|aLin, Youmu. 
710 2 |6880-08|aTaizhong Shi wen xian wei yuan hui. 
880 00 |6245-01/$1|a臺中市志 :|b臺灣省 /|c王建竹, 林猷穆等纂修. 
880  |6250-02/$1|a臺1版. 
880  |6260-03/$1|a臺北市 :|b成文出版社,|c民國72 [1983] 
880 0 |6440-04/$1|a中國方志叢書.|p臺灣地區 ;|v第71號. 
880 1 |6700-06/$1|a王建竹. 
880 1 |6700-07/$1|a林猷穆. 
880 2 |6710-08/$1|a臺中市文獻委員會. 
880 4 |6651-05/$1|a臺中市 (Taiwan)|xHistory. 
984  |cheld 
990  Not for MARCIVE 
Location Call No. Status
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.1  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.2  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.3  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.4  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.5  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.6  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.7  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.8  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS799.9.T33 TAIZ 1983  pt.9  CHI    AVAILABLE