My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Shanghai wen guang xin wen ji tuan. : Xiaozhuang mi shi [videorecording] / Beijing jing du shi ji wen hua fa zhan you xian gong si ; Shanghai wen guang xin wen ji tuan ; Beijing zhong bei dian shi yi shu zhong xin liang he she zhi ; chu pin ren You Xiaogang, Li Ruigang ; bian ju Yang Haiwei ; zhi pian ren Yang Qun, Qiao Jianhua ; diao yan You Xiaogang, Liu Dekai.  2002 1
Shanghai wen hua chu ban she.   4
Shanghai wen hua fa zhan ji jin hui.   2
"Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu. : Shanghai wen hua nian jian = Shanghai culture yearbook / ["Shanghai wen hua nian jian" bian ji bu bian].  1987- 1
"Shanghai wen hua yi shu zhi" bian zuan wei yuan hui.   2
Shanghai. : Xu Guangqi shou ji / Shanghai wen wu bao guan wei yuan hui bian, Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji.  1962 1
"Shanghai wen wu bo wu guan zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai wen wu bo wu guan zhi / zhu bian Ma Chengyuan ; fu zhu bian Huang Xuanpei, Li Junjie ; "Shanghai wen wu bo wu guan zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Shanghai wen xian cong shu bian wei hui.   2
Shanghai wen yi chu ban she.   22
Shanghai World Expo (2010 : : Shi bo chang guan xun li [videorecording].  2010 1
Shanghai World Expo (2010 : Public Forums. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Gong zhong lun tan / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China Forum proceedings. Public Forum / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai World Expo (2010 : Summit Forum. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Gao feng lun tan. Cheng shi chuang xin yu ke chi xu fa zhan / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China forum proceedings. Summit Forum. Urban innovation and sustainable development / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai World Expo (2010 : Theme Forum.   6
Shanghai World Expo (2010 : Youth Summit Forum. : Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji. Qing nian gao feng lun tan. Qing nian, cheng shi, wei lai / Zhongguo 2010 nian Shanghai shi bo hui lun tan wen ji bian ji wei yuan hui = EXPO 2010 Shanghai China Forum proceedings. Youth Summit Forum. Youth, city, future / Editorial Board of EXPO 2010 Shanghai China Forum Proceedings.  2011 1
Shanghai WTO shi wu zi xun zhong xin.   2
Shanghai wu gang (ji tuan) you xian gong si. : Wu li ce shi [electronic resource] = Metal physics examination and testing.    1
"Shanghai wu zi liu tong zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai wu zi liu tong zhi / zhu bian Yang Jianfang ; fu zhu bian Deng Jinhai ... [et al.] ; "Shanghai wu zi liu tong zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2003 1
Shanghai xi ju jia xie hui. : Shanghai xi ju = Shanghai xiju.    1
Shanghai xi ju xue yuan.   2
Shanghai xi ju xue yuan.   2
Shanghai xi ju xue yuan. : Xian dai xi ju jia Xiong Foxi / Shanghai xi ju xue yuan Xiong Foxi yan jiu xiao zu bian ; Chen Duo ... [et al.] bian xuan.  1985 1
Shanghai xi ju xue yuan. : Zhongguo min zu fa shi / Shanghai xi ju xue yuan "Zhongguo min zu fa shi" bian wei hui ; zhu bian Dai Ping ; fu zhu bian Liu Yonghua [and others].  1999 1
Shanghai xi ju xue yuan. : Zhongguo min zu fu shi / [Shanghai xi ju xue yuan "Zhongguo min zu fu shi" bian wei hui ; zhu bian Wang Fushi ; hui tu Li Ruiding ... [et al.] ; she ying Ou Guoliang ... [et al.] ; wen zi Dai Ping, Ding Jiasheng].  1986 1
Shanghai xian (China) : Shanghai xian gong ye zhi / Shanghai xian gong ye ju "Shanghai xian gong ye zhi" bian xie zu bian.  1989 1
  Shanghai Xian Dai Architectural Design (Group) Co., Ltd. -- See Shanghai xian dai jian zhu she ji (ji tuan) you xian gong si.   1
  Shanghai Xian Dai Design Group -- See Shanghai xian dai jian zhu she ji (ji tuan) you xian gong si.   1
Shanghai xian dai jian zhu she ji (ji tuan) you xian gong si.   2
"Shanghai xiang jiao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai xiang jiao gong ye zhi / bian wei hui zhu ren Li Song ; zhu bian Chen Shuzi ; chang wu fu zhu bian Jiang Han ; fu zhu bian Gu Shicai ... [et al.] ; zhu bi Wang Yuanxiang ; "Shanghai xiang jiao gong ye zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  2000 1
Shanghai xiang jiao zhi pin yan jiu suo. : Shi jie xiang jiao gong ye [electronic resource] = World rubber industry.    1
Shanghai xiao fang ke xue yan jiu suo. : Ying Han xiao fang ci dian / Shanghai xiao fang ke xue yan jiu suo qing bao zi liao shi bian.  1984 1
Shanghai xiao xue shu xue jiao cai bian xie zu. : Shu xue. di shi ce / Beijing, Tianjin, Shanghai, Zhejiang xiao xue shu xue jiao cai lian he bian xie zu bian.  1983 1
Shanghai xie chang feng ren ji qi zhi zao chang.   3
Shanghai xin Hu shang lian he hui. : Shanghai min ying qi ye fa zhan bao gao.    1
Shanghai xin jin rong yan jiu yuan. : Peer-to-peer lending with Chinese characteristics : development, regulation and outlook / P2P Research Group, Shanghai Finance Institute.  2017 1
Shanghai xin tuo gong si. : Shanghai feng tu za ji : si shi nian qian / Shanghai xin tuo gong si cai bian.  1971 1
Shanghai xin xi hua nian jian bian zuan wei yuan hui. : Shanghai xin xi hua nian jian = Shanghai informatization / Shanghai xin xi hua nian jian bian zuan wei yuan hui.  2001- 1
Shanghai xue xi yu pi pan za zhi bian ji bu. : Xue xi yu pi pan : zong mu lu.  19--- 1
Shanghai yan cao zhi" bian zuan wei yuan hui.   2
Shanghai yan jiu zhong xin. : Shanghai 700 nian, 1291-1991 / Shanghai yan jiu zhong xin, Shanghai ren min chu ban she bian ; Pan Junxiang ... [et. al.] zhi bi.  1991 1
Shanghai Yazhou yan jiu suo. : Fu kan mi gong : ren min bi hui lü wen ti fen xi / zhu bian Shanghai Yazhou yan jiu suo ; zhuan xie Chen Qiwei ... [et al.].  1993 1
Shanghai "yi er wu" gong ren xie zuo zu. : "Yi er wu" zan ge / Shanghai "yi er wu" gong ren xie zuo zu zhu.  1973 1
  Shanghai yi ke da xue -- See also Fu dan da xue (Shanghai, China)   1
Shanghai yi ke da xue. : Zhong guo yi xue bai ke quan shu / Zhong guo yi xue bai ke quan shu bian ji wei yuan hui, shang hai yi ke da xue zhu bian.  1991- 1
Shanghai yi shu yan jiu suo,   5
Shanghai yi wen chu ban she. : Xin Ying Han ci dian = A new English-Chinese dictionary / [Shanghai yi wen chu ban she bian]  2000 1
Shanghai yi yao gong ye yan jiu yuan. : Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih [electronic resource] = Chinese journal of pharmaceuticals.    1
"Shanghai yi yao zhi" bian zuan wei yuan hui. : Shanghai yi yao zhi / zhu bian Yu Siqing ; fu zhu bian Zhu Jisheng, Shen Zhuangli ; "Shanghai yi yao zhi" bian zuan wei yuan hui bian.  1997 1
Shanghai yin shu guan. : Ri yong chou shi da guan / Shanghai yin shu guan bian ji.  1955 1
Shanghai yin shua ji shu yan jiu suo. : Yin shua za zhi [electronic resource] = Printing field.    1
Shanghai yin yue xue yuan.   3
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next