My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
Xi, Jingping, : How to deepen reform comprehensively / Xi Jinping ; Chinese edition compiled by The Party Literature Research Office of the Central Committee of the Comunist Party of China ; translated by The Compilation and Translation Bureau of the Central Committee of the Comunist Party of China.  2014 1
Xi, Jinping.   17
Xi, Jinyou. : Shi ci ji ben zhi shi / Xin Jinyou bian zhu.  1980 1
"Xi ju bao" bian ji bu : Li shi ju lun ji / Xi ju bao bian ji bu bian.  1962- 1
"Xi ju shi jie" za zhi she, : 2003 Zhongguo nian du zui lao you mo / "Xi ju shi jie" za zhi she xuan bian.  2004 1
Xi, Juan. : Jun xu lian wo / Xi Juan.  1996 1
Xi, Junjie, : Small-scale public transportable and pre-fabricated buildings : evaluating their functional performance / Junjie Xi.  2018 1
  Xi, Kang, 223-262 -- See Ji, Kang, 223-262   1
Xi, Keding. : Ling hun an xi di di fang : Guizhou min zu mu zang wen hua / Xi Keding zhu.  1990 1
Xi, Keding, 1935- : Guizhou min zu kao gu lun cong = Guizhou minzu kaogu luncong / Xi Keding zhu, Guizhou min zu wen hua gong bian.  2009 1
Xi, Lan. : 20 shi ji Zhongguo da shi gai guan / Shou Xiaohe, Xi Lan zhu.  1993 1
Xi, Le. : Xi Le hua Beiping / Xi Le tu, wen.  1985 1
Xi, Lei. : Intermittent hypoxia and human diseases [electronic resource] / Lei Xi, Tatiana V. Serebrovskaya, editors.  c2012 1
Xi, Lin, : Tang fan gu dao lu wang jie gou ji yan xian wen wu yi cun kao gu diao cha yu yan jiu / Yu Xiaohong, Xi Lin zhu bian.  2018 1
Xi ling yin she.   2
Xi ling yin she. : Xi ling si jia yin pu / [bian ji Xi ling yin she bian ji bu]  1979 1
Xi, Lingxue.   4
Xi, Lingzi. : Zou guo Shuilin cun / [zuo zhe Gao Fengchi deng].  1991 1
Xi, Longfei,   2
Xi mei chu ban she. : Qian li si lu quan ji / NHK qu cai ban bian.  1981 1
Xi, Meijuan, : Under the Hawthorn Tree (Movie 2010) / Director: Yimou, Zhang.  2017 1
Xi, Ming.   2
Xi, Mu. : Zhongguo yi shu pin shi chang nian du yan jiu bao gao, 2008 / Xi Mu, Cui Zhenkuan hui.  2009 1
Xi, Murong.   16
Xi nan cai jing da xue. : Gong gong jing ji yu zheng ce yan jiu = Public economics and policy studies. 2016 / Xi nan cai jing da xue cai zheng shui wu xue yuan, Xi nan cai jing da xue di fang cai zheng yan jiu zhong xin bian.  2016 1
Xi nan cai jing da xue (China) : Cai jing ke xue [electronic resource] = Finance and economics.    1
Xi nan cai jing da xue (China). : Guo ji jin rong wei ji xia de Zhongguo jing ji fa zhan / Beijing shi fan da xue jing ji yu zi yuan guan li yan jiu yuan, Xi nan cai jing da xue fa zhan yan jiu yuan ; Li Xiaoxi deng zhu.  2010 1
Xi nan cai jing da xue (China). : 2011 Zhongguo lu se fa zhan zhi shu bao gao : qu yu bi jiao / Beijing shi fan da xue ke xue fa zhan guan yu jing ji ke chi xu fa zhan yan jiu ji di, Xi nan cai jing da xue lu se jing ji yu jing ji ke chi xu fa zhan yan jiu ji di, Guo jia tong ji ju Zhongguo jing ji jing qi jian ce zhong xin zhu.    1
Xi nan cai jing da xue. : Gong gong jing ji yu zheng ce yan jiu = Public economics and policy studies. 2016 / Xi nan cai jing da xue cai zheng shui wu xue yuan, Xi nan cai jing da xue di fang cai zheng yan jiu zhong xin bian.  2016 1
Xi nan cai jing da xue ke yan chu. : Xi nan cai jing da xue Wenchuan di zhen zai hou chong jian ying ji yan jiu bao gao [electronic resource] / Xi nan cai jing da xue ke yan chu bian.  2009 1
Xi nan cai jing da xue. : Zhongguo li cai shi chang fa zhan bao gao (2010-2011) / Xi nan cai jing da xue xin tuo yu li cai yan jiu suo, Pu yi cai fu bian zhu.  2011 1
Xi nan da xue (China) : Xi nan da xue xue bao. She hui ke xue ban [electronic resource] .    1
Xi nan da xue (China). : Zhongguo min zu jiao yu fa zhan bao gao.  2014 1
Xi Nan da xue li shi di li yan jiu suo, : Zhongguo tu xiang shi xue / Lan Yong zhu bian ; Xi Nan da xue li shi di li yan jiu suo bian.  2015 1
Xi nan jiao tong da xue (China),   3
Xi nan jiao tong da xue (China).   2
  Xi nan lian da (Kunming Shi, China) -- See Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China)   1
  Xi nan lian he da xue (Kunming, China) -- See Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China)   1
  Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China) -- See also Nan kai da xue (Tianjin, China)   1
Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China). : Guo wen yue kan.  1966 1
Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China). : Guo wen yue kan.  1966 1
Xi nan min zu da xue. : Xi nan min zu da xue xue bao. Ren wen she ke ban [electronic resource] .  2003- 1
Xi nan min zu da xue.   2
Xi nan min zu xue yuan (China) : Xi nan min zu xue yuan xue bao. Zi ran ke xue ban = Ziran kexue ban [electronic resource] . Xinan minzu xueyuan xuebao.    1
Xi nan min zu xue yuan (China). : Min zu si xiang yan jiu ji / Zhongguo nan fang shao shu min zu zhe xue ji she hui si xiang shi xue hui, Xi nan min zu xue yuan ke yan chu.  1985 1
Xi nan nong ye da xue (China) : Xi nan nong ye da xue xue bao [electronic resource] = Journal of Southwest Agricultural University.    1
Xi nan shi fan da xue (China)   2
Xi nan shi fan da xue chu ban she. : Zhonghua da dian. Fa lü dian. Fa lü li lun fen dian / "Zhonghua da dian" gong zuo wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian " bian zuan wei yuan hui ; "Zhonghua da dian. fa lü dian. fa lü li lun fen dian" bian zuan wei yuan hui.  2011 1
Xi nan shi fan xue yuan (China). : Diaoyu cheng shi shi kao cha, Xinan shi fan xue yuan li shi xi bian.  1961 1
Xi nan shi you da xue (China) : Xi nan shi you da xue xue bao. Zi ran ke xue ban [electronic resource] .    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next