My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Result Page: Previous Next
Can't find that book? Try BONUS+
 
Look for full text

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Add record to RefWorks

Cover Art
PRINTED BOOKS

Title Zhongguo di fang zhi ji cheng. Beijing fu xian zhi ji / ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui].
中國地方志集成. 北京府縣志輯 / [《中國地方志集成》編輯工作委員會].

Published [Nanjing] : Jiangsu gu ji chu ban she ; Shanghai : Shanghai shu dian ; [Chengdu] : Ba Shu shu she, 2002.
[南京] : 江蘇古籍出版社 ; 上海 : 上海書店 ; [成都] : 巴蜀書社, 2002.

Copies

Location Call No. Status
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.1  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.2  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.3  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.4  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.5  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.6  CHI    AVAILABLE
 UniM ERC EA  DS795.3 ZHON 2002  v.7  CHI    AVAILABLE
Edition Di 1 ban.
第1版.
Physical description 7 v. : ill., maps ; 27 cm.
Notes Reprinted from various sources with a new introduction.
Each page represents 2 double leaves of the original.
v. 1. Ju Qing Guangxu shi er nian (yi ba ba liu) ke ben ying yin; v. 4. Ju Qing Kangxi shi er nian (yi liu qi san) Tan ran tang ke ben ying yin; v. 5. Ju Qing Kangxi er shi san nian (yi liu ba si) ke ben chuan chao ben ying yin; v. 6. Ju Minguo san nian (yi jiu yi si) Jing hua yin shu ju qian yin ben ying yin; v. 7. Ju Minguo er shi san nian (yi jiu san si) Tianjin Wen zhu zhai qian yin ben ying yin.
v. 1. 據清光緖十二年(一八八六)刻本影印; v. 4. 據清康熙十二年(一六七三)澹然堂刻本影印; v. 5. 據清康熙二十三年(一六八四)刻本传抄本影印; v. 6. 據民國三年(一九一四)京華印书局鉛印本影印; v. 7. 據民國二十三年(一九三四)天津文竹齋鉛印本影印.
Contents di 1-3 ce. Guangxu Shuntian fu zhi -- d 4 ce. Kangxi Changping zhou zhi, Guangxu Changping zhou zhi, Guangxu Changping wai shi -- di 5 ce. Kangxi Wanping Xian zhi, Kangxi Yanqing zhou zhi, Guangxu Yanqing zhou zhi, Kangxi Huairou Xian xin zhi -- di 6 ce. Minguo Miyun Xian zhi, Minguo Shunyi Xian zhi, Kangxi Tongzhou zhi, Minguo Tong Xian zhi yao -- di 7 ce. Minguio Pinggu Xian zhi, Kangxi Daxing Xian zhi, Qianlong Fangshan Xian zhi, Minguo Fangshan Xian zhi, Minguo Liangxiang Xian zhi.
第1-3冊. 光緖順天府志 -- 第4冊. 康熙昌平州志, 光緖昌平州志, 光緖昌平外志 -- 第5冊. 康熙宛平縣志, 康熙延慶州志, 光緖延慶州志, 康熙懷柔縣新志 -- 第6冊. 民國密雲縣志, 民國順義縣志, 康熙通州志, 民國通縣志要-- 第7冊. 民國平谷縣志, 康熙大興縣志, 亁隆房山縣志, 民國房山縣志, 民國良鄉縣志.
Other author "Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui.
《中國地方志集成》編輯工作委員會.
Subject Beijing (China) -- History, Local -- Sources.
北京 (China) -- History, Local -- Sources.
Variant Title Beijing fu xian zhi ji.
北京府縣志輯
ISBN 7806229752 (set) : RMBY3500.00
9787806229750 (set)