My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
《中国曲艺志・广西卷》编辑委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Guangxi juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Guangxi juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
《中国曲艺志・辽宁卷》编辑委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Liaoning juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Liaoning juan" bian ji wei yuan hui.  2000 1
《中国曲艺志・陕西卷》编辑委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Shanxi juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Shanxi juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
《中国曲艺志・青海卷》编辑委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Qinghai juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Qinghai juan" bian ji wei yuan hui.  2009 1
《中国曲艺志。贵州卷》编辑委员会. : Zhongguo qu yi zhi. Guizhou juan / Zhongguo qu yi zhi quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo qu yi zhi, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国橫向经济年鉴》编辑委员会. : Zhongguo heng xiang jing ji nian jian = The yearbook of Chinese horizontal economy / [Zhongguo ji shu jing ji yan jiu hui heng xiang jing ji yan jiu hui zhu ban ; "Zhongguo heng xiang jing ji nian jian" bian ji wei yuan hui, Zhong wai jing ji wen hua yan jiu wei yuan hui, Zhongguo she hui ke xue chu ban she jing ji shi lian he bian ji].  1992- 1
《中国武术百科全书》编撰委员会. : Zhongguo wu shu bai ke quan shu / "Zhongguo wu shu bai ke quan shu" bian zhuan wei yuan hui bian.  1998 1
《中国比较文学年鉴》编委会. : Zhongguo bi jiao wen xue nian jian / Beijing da xue bi jiao wen xue yan jiu suo, "Zhongguo bi jiao wen xue nian jian" bian wei hui bian.  1987- 1
《中国民族民间器乐曲集成. 安徽卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Anhui juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Anhui juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
《中国民族民间器乐曲集成. 江西卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Jiangxi juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Jiangxi juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国民族民间器乐曲集成.湖北卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Hubei juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Hubei juan" bian ji wei yuan hui.  1994 1
《中国民族民间器乐曲集成. 贵州卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Guizhou juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Guizhou juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国民族民间器乐曲集成・上海卷》编辑委员会.. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Shanghai juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Shanghai juan bian ji wei yuan hui.  1993 1
《中国民族民间器乐曲集成・內蒙卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Nei Meng juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Nei Menggu juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民族民间器乐曲集成・吉林卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Jilin juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Jilin juan bian ji wei yuan hui.  2000 1
《中国民族民间器乐曲集成・四川卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Sichuan juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Sichuan juan" bian ji wei yuan hui.  1999 1
《中国民族民间器乐曲集成・山西卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Shanxi juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Shanxi juan bian ji wei yuan hui.  2000 1
《中国民族民间器乐曲集成・山东卷》编辑委员会.. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Shandong juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng.Shandong juan" bian ji wei yuan hui.  1994 1
《中国民族民间器乐曲集成・江苏卷》 编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Jiangsu juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng Jiangsu juan" bian ji wei yuan hui.  1998 1
《中国民族民间器乐曲集成・河南卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Henan juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Henan juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国民族民间器乐曲集成・辽宁卷》 编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Liaoning juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Liaoning juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国民族民间器乐曲集成・陕西卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Shanxi juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui zhu bian ; "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Shanxi juan" bian ji wei yuan hui bian zuan.  1992 1
《中国民族民间器乐曲集成・青海卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Qinghai juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Qinghai juan" bian ji wei yuan hui.  2005 1
《中国民族民间器乐曲集成·天津卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Tianjin juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Tianjin juan" bian ji wei yuan hui.  2008 1
《中国民族民间器乐曲集成·黑龙江卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Heilongjiang juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Heilongjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国民族民间器乐曲集成.河北卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Hebei juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Hebei juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国民族民间器乐曲集成.甘肃卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Gansu juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Gansu juan" bian ji wei yuan hui.  1997 1
《中国民族民间器乐曲集成.宁夏卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Ningxia juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  1995 1
《中国民族民间器乐曲集成·广西卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Guangxi juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui zhu bian ; "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Guangxi juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
《中国民族民间器乐曲集成·广东卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Guangdong juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui zhu bian ; "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Guangdong juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国民族民间器乐曲集成。海南卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Hainan juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Hainan juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
《中国民族民间器乐曲集成。福建卷》编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Fujian juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Fujian juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民族民间器乐曲集成》 全国编辑委员会. : Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng. Liaoning juan / "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min zu min jian qi yue qu ji cheng, Liaoning juan" bian ji wei yuan hui.  1996 1
《中国民族民间器乐曲集成》全国编辑委员会.   23
《中国民间故事集成 ・ 江西卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Jiangxi juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Jiangxi juan" bian ji wei yuan hui.  2002 1
《中国民间故事集成 ・ 河北卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Hebei juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Hebei juan" bian ji wei yuan hui.  2003 1
《中国民间故事集成 ・ 河南卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Henan juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Henan juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民间故事集成 ・ 湖北卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Hubei juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Hubei juan" bian ji wei yuan hui.  1999 1
《中国民间故事集成 ・ 湖南卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Hunan juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Hunan juan" bian ji wei yuan hui.  2002 1
《中国民间故事集成 ・ 甘肃卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Gansu juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Gansu juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民间故事集成 ・ 西藏卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Xizang juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Xizang juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民间故事集成 ・ 广西卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Guangxi juan / Zhongguo min jian gu shi ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Guangxi juan" bian ji wei yuan hui.  2001 1
《中国民间故事集成・广东卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Guangdong juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Guangdong juan" bian ji wei yuan hui.  2006 1
《中国民间故事集成・天津卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Tianjin juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Tianjin juan" bian ji wei yuan hui.  2004 1
《中国民间故事集成・黑龙江卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Heilongjiang juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Heilongjiang juan" bian ji wei yuan hui.  2005 1
《中国民间故事集成・宁夏卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Ningxia juan / "Zhongguo min jian gu shi ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  1999 1
《中国民间故事集成。山东卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Shandong juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Shandong juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
《中国民间故事集成。青海卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Qinghai juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Qinghai juan" bian ji wei yuan hui.  2007 1
《中国民间故事集成》全国编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Ningxia juan / "Zhongguo min jian gu shi ji cheng" quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian gu shi ji cheng, Ningxia juan" bian ji wei yuan hui.  1999 1
《中国民间文学集成 ・ 北京卷》编辑委员会. : Zhongguo min jian gu shi ji cheng. Beijing juan / Zhongguo min jian wen xue ji cheng quan guo bian ji wei yuan hui, "Zhongguo min jian wen xue ji cheng, Beijing juan" bian ji wei yuan hui.  1998 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next