My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
丁酉成. : Jiao yu xue jiao cheng / [Su]Haerlamofu zhu ; Ding Youcheng deng yi.  1983 1
丁鋒.   2
丁鋼. : Zhongguo jiao yu : yan jiu yu ping lun = China's education : research & review / Ding Gang zhu bian.  2001- 1
丁隆炎. : Zai Peng zong shen bian, 1950-1966 : jing wei chan mou de hui yi / Jing Xizhen kou shu ; Ding Longyan zheng li.  1979 1
丁雄泉 : Ding xiong quan hui gu zhan : cong kuang juan hao mai dao xuan li se cai = From heroic expression to resplendent color : Walasse Ting retrospective exhibition / Liu Yongren zhi xing bian ji ; Zhang Zhiwei, Cai Zhenyu fan yi.    1
丁雲鵬, 1547-ca. 1628. : Guanyin er shi er sheng xiang : Beijing da xue tu shu guan te cang jing pin / Ding Yunpeng hui.  2005 1
  丁震 -- See Ding, Zhen   1
丁章华. : Hong lou meng yu Yangzhou / Ding Zhanghua zhu bian.  2007 1
丁顯, 19th cent. : Guangxu Suining xian zhi / 18 juan / Ding Xian zuan ; Hou Shaoying xiu.  1974 1
丁鳳麟. : Zhongguo li shi wei jie zhi mi / Ding Fenglin, Jin Weixin zhu bian.  1991 1
丁鶴年, 1335-1424.   3
丁鼎, 1955- : Kunyu Shan yu Quan zhen dao : Quan zhen dao yu Qi Lu wen hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Ding Ding zhu bian ; Zhao Weidong, Yu Jianping fu zhu bian.  2006 1
  丁劭诗, 1975- -- See Teng, Siao See, 1975-   1
丁垚, : Ji Xian Du le si shan men / Ding Yao.  2017 1
丁斌曾. : Long ya ke ke ding man tian : Miao zu min jian gu shi / Xiao Ganniu bian zhu ; Deng Binzeng, Han Heping hua.  1956 1
丁椿寿.   4
丁淼.   4
丁淼.. : Zhong gong gong nong bing wen yi / Ding Miao zhu.  1955 1
丁淦. : Tu shu guan xue ci dian = English Chinese dictionary of library science / zhu bian Yang Ruoyun ; bian ji Ding Gan ... [et al.].  1984 1
丁淦林. : 20 shi ji Zhongguo xue shu da dian [electronic resource] / Ding Ganlin zhu bian.  2005 1
丁琼. : Guanyin Damo Luo han quan zhuan / Xidawuchenzouren, Zhu Dingchen, Zhu Kaitai deng bian zhu.  1995 1
  丁韙良, 1827-1916 -- See Martin, W. A. P. (William Alexander Parsons), 1827-1916   1
丁亚平.   13
丁伟志. : Sang yu huai liu : Ding Weizhi sui bi.  1999 1
丁家桐,   2
丁家祧. : Zhongguo jing ji fa zhan si shi nian / Xie Minggan, Luo Yuanming zhu bian ; zhuan gao ren Ding Jiatiao ... [et al.].  1990 1
丁家树, : An lao fen pei yu si ge xian dai hua / Zeng Muye, Ding Jiashu zhu.  1979 1
丁家云. : Wanjiang jing ji fa zhan yan jiu bao gao [electronic resource]. 2011 / zhu bian, Ding Jiayun, Feng Delian, Fu Xujun.  2011 1
  丁杰 -- See Ding, Jie   1
  丁传靖, 1870-1930 -- See Ding, Chuanjing, 1870-1930   1
丁仪. : Ming lian jian shang ci dian / [zhu bian, Su Yuanlei ; bian xie ren, Ding Yi ... [et al.]].  2012 1
丁凯文. : Zhao xun zhen shi de Lin Biao / Ding Kaiwen, Sima Qingyang zhu.  2011 1
丁剑. : Anhui zhang gu / Zhu bian Ding Jian.  1990 1
丁剑平, 1957- : Ren min bi hui lü yu zhi du wen ti de shi zheng yan jiu / Ding Jianping zhu.  2003 1
丁励松. : Yue Gang jing ji he zuo xin jie duan / Ding Lisong zhu bian.  1991 1
丁问司. : Zui xin qi che Ying Han tu wen ci dian [electronic resource] / Ding Wensi zhu bian.  2010 1
丁向荣. : 历史:究竟历史是什么.  2015 1
丁尧. : 中南及台湾地区博物馆镇馆之宝.  2013 1
丁尧强, : Zhen xing xiang Zhong shi fu zhuang zhi zuo ji yi / Bao Wenqi, Ding Yaoqiang, Li Yu bian zhu.  2016 1
  丁学良, 1952- -- See Ding, Xueliang, 1952-   1
  丁学东, 1960- -- See Ding, Xuedong, 1960-   1
丁宁.   3
  丁宁, 1960- -- See Ding, Ning, 1960-   1
丁宝兰. : Lingnan li dai si xiang jia ping zhuan / Ding Baolan zhu bian.  1985 1
丁广惠, : Zhongguo chuan tong li yi kao / Ding Guanghui zhu.  2016 1
丁张弓良. : Zhongguo jun yong piao tu lu / Ding Zhang Gongliang, Zhang Yonghua zhu.  2003 1
  丁爱博 -- See Dien, Albert E.   1
丁爱华. : Bingzhongluo Anu min ge = Folk songs of the Anung in Bingzhongluo / He Lin, Ding Aihua zhu.  2009 1
丁庆中. : Lan zhen / Ding Qingzhong zhu.  1996 1
丁战.. : Gui dong Yao wu tan mi / Liu Xiaochun, Ding Zhan, Su Bin zhu bian.  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next