My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
中國法帖全集編輯委員會. : Zhongguo fa tie quan ji / Zhongguo fa tie quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2002 1
中國法書全集編輯委員會. : Zhongguo fa shu quan ji / Zhongguo fa shu quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2009- 1
中國海洋湖沼学会. : Zhongguo hai yang hu zhao xue hui shui wen qi xiang xue hui xue shu hui yi (1980) lun wen ji = Proceedings of the 1980 Symposium on Hydrometeology [sic] of the Chinese Society of Oceanology and Limnology / "Hai yang yu hu zhao" bian ji bu bian.  1982 1
中國海洋湖沼学会. : Zhongguo hai yang hu zhao xue hui shui wen qi xiang xue hui xue shu hui yi (1980) lun wen ji = Proceedings of the 1980 Symposium on Hydrometeology [sic] of the Chinese Society of Oceanology and Limnology / "Hai yang yu hu zhao" bian ji bu bian.  1982 1
中國海洋湖沼学会水文气象学会学术会议 (1980 : : Zhongguo hai yang hu zhao xue hui shui wen qi xiang xue hui xue shu hui yi (1980) lun wen ji = Proceedings of the 1980 Symposium on Hydrometeology [sic] of the Chinese Society of Oceanology and Limnology / "Hai yang yu hu zhao" bian ji bu bian.  1982 1
中國海洋發展史研討會. : Zhongguo hai yang fa zhan shi lun wen ji / Zhongguo hai yang fa zhan shi lun wen ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1984 1
  中國. -- See China. Hai guan zong shui wu si shu   1
中國. : Zhongguo hai guan bao guan shi yong shou ce / Hai guan zong shu zheng ce fa gui si bian zhi.  2001- 1
  中國. -- See China. Hai guan zong shu. Guan shui si   1
中國海關總署辨公廳. : Zhongguo jiu hai guan shi liao / [Zhongguo jiu hai guan shi liao bian ji wei yuan hui bian] ; Zhongguo di er li shi dang an guan fu jie, Zhongguo hai guan zong shu ban gong ting.  2001 1
  中國測繪科學硏究院 -- See Zhongguo ce hui ke xue yan jiu yuan   1
中國測繪学会. : Ce hui xue bao [electronic resource] .    1
中國漆器全集編輯委員會. : Zhongguo qi qi quan ji / Zhongguo qi qi quan ji bian ji wei yuan hui bian.  1993 1
中國激光编辑委员会. : Zhongguo ji guang [electronic resource] / Zhongguo guang xue xue hui, Zhongguo ji guang bian ji yuan hui zhu bian = Chinese journal of lasers.    1
中國照片檔案館. : Huai nian / Zhongguo zhao pian dang an guan, Beijing hang kong hang tian da xue bian ji = In memory of Mao Zedong / edited by China Photo Archives, Beijing Aeronautical and Space University.  1992 1
中國營造學社. : Zhongguo ying zao xue she hui kan / Zhongguo ying zao xue she bian.  1937 1
中國版畫家協會. : Zhongguo xin xing ban hua wu shi nian zhan : ji nian Lu Xun dan sheng yi bai zhou nian = Exhibition of China's Modern Prints in Fifty years: in honour of the centenary of Lu Xun's birthday / Zhongguo ban hua jia xie hui, Shanghai ren min mei shu chu ban she, Xianggang san lian shu dian du zhe fu wu zhong xin lian he zhu ban.  1981 1
中國物流与釆购联合会. : Zhongguo wu liu yu cai gou [electronic resource] = China logistics & purchasing / Zhongguo wu liu yu cai gou lian he hui, Zhongguo wu zi liu tong xue hui zhu ban.  2002- 1
  中國物理學會 -- See Zhongguo wu li xue hui   1
中國物资流通学会. : Zhongguo wu liu yu cai gou [electronic resource] = China logistics & purchasing / Zhongguo wu liu yu cai gou lian he hui, Zhongguo wu zi liu tong xue hui zhu ban.  2002- 1
中國現代化學會 (Hong Kong) : Min zhu bu shi ci yu de : Fang Lizhi zheng zhi yan lun ji / [Fang Lizhi zhu ; bian ji chu ban Zhongguo xian dai hua xue hui].  1989 1
中國現代史辭典編輯委員會. : Zhongguo xian dai shi ci dian. Shi shi bu fen / [zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Zhongguo xian dai shi ci dian bian ji wei yuan hui].  1990 1
中國現代史研究委員會. : Zhongguo xian dai ge ming yun dong shi / Zhongguo xian dai shi yan jiu wei yuan hui zhu bian.  1947 1
中國現代文學大系編輯委員會. : Zhongguo xian dai wen xue da xi = A comprehensive anthology of modern Chinese literature, 1950-70 / Zhongguo xian dai wen xue da xi bian ji wei yuan hui.  1972 1
中國現代文學學會. : 2007 hai xia liang an hua wen wen xue xue shu yan tao hui lun wen xuan ji [electronic resource] / Zhong guo xian dai wen xue xue hui , Zhong yuan da xue zhu ban ; Zhong guo xian dai wen xue xue hui bian.  2007 1
中國現代文學年選編輯委員會. : Zhongguo xian dai wen xue nian xuan / bian ji zhe Zhongguo xian dai wen xue nian xuan bian ji wei yuan hui.  1976 1
中國現代文學硏究中心 (Macao, Macao) : Liu shi nian wen yi da shi ji : 1919-1979.  1979 1
中國現代文學社.   2
中國現代文學選集編輯委員會. : Zhongguo xian dai wen xue xuan ji / bian ji wei yuan Ji Bangyuan ... [et al.] ; Zhongguo xian dai wen xue xuan ji bian ji wei yuan hui zhu bian.  1976 1
中國現代文藝資料叢刊編輯組. : Zhongguo xian dai wen yi zi liao cong kan.  1962- 1
中國現代美術全集編輯委員會. : Zhongguo xian dai mei shu quan ji. Jian zhu yi shu / Zhongguo xian dai mei shu quan ji bian ji wei yuan hui.  1998 1
  中國環境監測總站 -- See Zhongguo huan jing jian ce zong zhan   1
中國環境科学出版社. : Zhongguo huan jing bao hu fa gui hui bian / ben she bian.  1985 1
  中國環境與發展國際合作委員會 -- See Zhongguo huan jing yu fa zhan guo ji he zuo wei yuan hui   1
中國生態環境歷史學術討論會 (1993 : : Ji jian suo zhi : Zhongguo huan jing shi lun wen ji / Liu Cuirong, Yi, Maoke zhu bian.  1995 1
中國生理學會. : The Chinese journal of physiology [electronic resource] .    1
中國生理科學會. : Ying yang xue bao [electronic resource] = Acta nutrimenta sinica / Zhongguo sheng li ke xue hui bian ji.    1
中國生理科学會. : Sheng li ke xue jin zhan [electronic resource] .    1
中國產業地圖編委會. : Zhongguo chan ye di tu, 2004.  2004 1
中國畜牧獸醫學會. : Xu mu shou yi xue bao [electronic resource] = Acta veterinaria et zootechnica Sinica / [Zhongguo xu mu shou yi xue hui].    1
中國畫像石全集編輯委員會. : Zhongguo hua xiang shi quan ji / Zhongguo hua xiang shi quan ji bian ji wei yuan hui bian.  2000 1
"中國畫像磚全集" 編輯委員會. : Zhongguo hua xiang zhuan quan ji / "Zhongguo hua xiang zhuan quan ji" bian ji wei yuan hui bian.  2006 1
  中國畫報社 -- See Zhongguo hua bao she   1
中國病理生理学会. : Zhongguo bing li sheng li za zhi [electronic resource] = Zhongguo binglishengli zazhi = Chinese journal of pathophysiology.    1
中國皮革協會. : Pi ge yu hua gong [electronic resource] .    1
中國石化總公司. : He cheng xiang jiao gong ye [electronic resource] = China synthetic rubber industry.    1
中國石油化工股份有限公司科技開發部. : Gao fen zi cai liao ke xue yu gong cheng [electronic resource] = Polymeric materials science and engineering.    1
  中國石油股份有限公司 -- See Zhongguo shi you gu fen you xian gong si   1
中國石窟雕塑全集編輯委員会. : Zhongguo shi ku diao su quan ji.  2001 1
中國硏究所 (Tokyo, Japan) : Chūgoku kaihō chiku tochi kaikaku kankei shiryōshū, Chūgoku Kenkyūjo henyaku.  1949 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next