My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
中央硏究院. : Yu yan ji yu yan xue = Language and linguistics.  2006 1
中央硏究院. : Bazai zu chuan shuo ge yao ji / Li Rengui, Tu Tianzi zhu = Pazih texts and songs / by Paul Jen-kuei Li and Shigeru Tsuchida.  2002 1
中央硏究院. : Yu yan ji yu yan xue [electronic resource] = Language and linguistics.    1
中央 硏究院.   3
中央硏究院.   48
中央硏究院. : Jing ji dang an han mu hui bian / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo dang an guan bian mu shi bian.  1994 1
中央硏究院. : Cai zheng yu jin dai li shi lun wen ji / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo she hui jing ji shi zu bian.  1999 1
中央硏究院. : "Er shi shi ji de Zhongguo yu shi jie" lun wen xuan ji / Zhang Qixiong zhu bian.  2001 1
中央硏究院歷史語言硏究所. : Lai zi bi luo yu huang quan : Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo wen wu jing xuan lu / Wen wu jing pin xuan lu xiao zu bian ji.  1998 1
中央硏究院歷史語言硏究所傅斯年漢學講座 (1997 : : Kao gu, wen ming yu li shi / Zhang Zhongpei, Yu Weichao [deng zhu].  1999 1
中央硏究院. : Wu wei jun / Liu Fenghan zhu ; [bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo].  1978 1
中央硏究{21e37a}. : Kang zhan jian guo shi yan tao hui lun wen ji, 1937-1945 : min guo 74 nian 8 yue 2 ri zhi 4 ri : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo hui yi shi / Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo.  1985 1
中央社会主义学院 (China). : Zhonghua wen hua gai yao/ Zhong yang she hui zhu yi xue yuan tong zhan yan jiu suo bian.  1996 1
中央美朮学院 (China) : Mei shu yan jiu [electronic resource] .  1957- 1
中央美术学院 (China). : Zhongguo hua / Zhong yang mei shu xue yuan Zhongguo hua xi bian zhu.  1990 1
中央群众艺术馆. : Tian cai feng xiang qin / Zhong yang qun zhong yi shu guan, Zhongguo xi ju jia xie hui bian; Yu Chaoyuan wa jue, Guan Zong zheng li.  1957 1
中央 職業 紹介 事務局 (Japan) : Kantō daishinsai ni okeru shokugyō shōkai seiseki.  1924 1
中央調查社. : Sengo Nihon no seitō to naikaku : jiji yoron chōsa ni yoru bunseki / Jiji Tsūshinsha hen.  1981 1
中央通訊社.   5
中央銀行.   3
中央銀行. : Zhongguo zhai quan hui bian. [di 1 ji, Zhong yang zheng fu nei zhai bian ji zhe Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu, Zhong yang yin hang guo ku ju zhai quan ke].  1971 1
中央銀行.   2
中央銀行. : Zhongguo zhai quan hui bian. [di 1 ji, Zhong yang zheng fu nei zhai bian ji zhe Zhong yang yin hang jing ji yan jiu chu, Zhong yang yin hang guo ku ju zhai quan ke].  1971 1
中央銀行. : Jin rong ji gou ye wu gai kuang nian bao.    1
中央電影事業股份有限公司. : Qing chun pan tao shi jian bu [videorecording] / San shi ying ye ; Wan nian qing ying ye you xian gong si, Wan bao lu ying yue gong si, Zhong yang dian ying shi yue gu fen you xian gong si zhi zuo ; yuan zhu bian ju Zhu Tianwen, Hou Hsiao-hsien, Wu Nianzhen ; dao yan Hou Hsiao-hsien.  2001 1
中央電視台(北京, 中國)   2
中央音樂學院 (China). : Zhongguo gu dai yin yue shi liao ji yao / Zhong yang yin yue xue yuan Zhongguo yin yue yan jiu suo bian.  1962- 1
中央音乐 学院 (China). : Zhongguo gu dai yin yue shu mu : chu gao / Zhong yang yin yue xue yuan Zhongguo yin yue yan jiu suo bian.  1961 1
中央音乐學院 (China) : Zhong yang yin yue xue yuan xue bao [electronic resource] = Zhongyangyin yuexueyuan xuebao.    1
中央音乐学院. : Pi pa qu pu / Zhong yang yin yue xue yuan min yue xi, Ren min yin yue chu ban she bian ji bu bian ; zhi xing zhu bian Li Guanghua.  2004 1
中央音乐学院学报编辑部. : Zhongguo min zu yin yue yan jiu wen ji / Zhong yang yin yue xue yuan xue bao bian ji bu bian.  2014 1
中央黨校工農兵學哲學調查組. : Xue hui shi yong wei wu bian zheng fa : Huo xue huo yong "Mao dun lun" li xuan / Zhong yang dang xiao kong nong bing xue zhe xue diao cha zu bian.  1971 1
中央专案审查小组. : Pan tu, nei jian, gong zei Liu Shaoqi de zui zheng : yi jiu er wu, yi jiu er qi, yi jiu er jiu nian pan mai huo dong de zhu zui zheng / Zhong yang zhuan an shen cha xiao zu.  1968 1
中央广播电视大学 (China) : Zhongguo yuan cheng jiao yu [electronic resource] = China distance education / Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu zhu guan ; Zhong yang guang bo dian shi da xue zhu ban.  1999- 1
中央戏剧学院, : Zhongguo xi ju (xi qu) dao, biao yan yi shu ti xi lun tan wen ji / Liu Libin zhu bian ; Jiang Ying fu zhu bian ; Zhong yang xi ju xue yuan bian.  2013 1
中央戏剧学院 (China) : Xi ju [electronic resource] : Zhong yang xi ju xue yuan xue bao = Drama : the journal of the Central Academy of Drama.    1
中央 会計 事務所 (Japan). : Jōhō shisutemu kansa yōgo jiten / Chūō Kaikei Jimusho Shisutemu Kansabu.  1987 1
中央乐团. : Huanghe : gang qin xie zuo chu : zong pu / Zhong yang yue tuan chuang zuo.  1972 1
中央机构编制委员会. : Zhongguo ji gou = China organization.  1996- 1
中央档案馆 (China)   34
中央档案馆 (China).   2
中央档案馆 (China). : Zhong gong dang shi zhong da shi jian shu shi / Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, Zhong yang dang an guan, <<Dang de wen xian>> bian ji bu bian.  1993 1
中央档案馆(中囯)   2
中央档案馆(China). : Jie fang zhan zheng shi qi tu di gai ge wen jian xuan ji / Zhong yang dang an guan bian.  1988? 1
中央气象局. : Di wen yin yu ji da yu bao yu yu bao : Wuming xian qi xiang fu wu zhan tian qi yu bao fang fa / Zhong yang qi xiang ju Wuming zhan gong zuo zu.  1966 1
中央纪委. : Guan che luo shi dang de shi ba da fan fu chang lian jing shen du ben / Zhong yang ji wei xuan chuan jiao yu shi bian.  2012 1
中央纪委办公厅. : Zheng wu gong kai / Zhong yang ji wei ban gong ting bian.  2001 1
中央统战部民委系统联合委员会八八战报 : Jiu dou Wulanfu zhuan kan / Neimenggu fu Jing jiu dou Wulanfu lian luo zhan, Shou du jiu dou Wulanfu da hui chou bei chu, Zhong yang tong zhan bu min wei xi tong lian he wei yuan hui ba ba zhan bao lian he zhu ban.  1967 1
中央财政金融学院 (Peking, China). : Cai jing gu wen xuan / Zhong yang cai zheng jin rong xue yuan Han yu jiao yan shi bian.  1983 1
中央财政金融学院 (Peking, China). : Zhongguo cai zheng jian shi / Zhong yang cai zheng jin rong xue yuan cai zheng jiao yan shi bian.  1980 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next