My Library

University LibraryCatalogue

For faster,
simpler
access.
Use Lean
Library.
Get it now
Don't show me again
     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
仓中华. : Wenchuan te da di zhen Suqian yuan jian zhi / Suqian ren min zheng fu shi zhi gong zuo ban gong shi bian ; Yang Xuejun, Cang Zhonghua zhu bian.  2012 1
仓修良.   3
  仓央嘉措, 1683-1706 -- See Tshangs-dbyangs-rgya-mtsho, Dalai Lama VI, 1683-1706   1
仓圣. : Cai shen : Min su cai shen : Cang sheng bian zhu.  2006 1
仓阳卿.   3
个旧市志编纂委员会. : Gejiu Shi zhi / Gejiu Shi zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  1998 1
  伦德尔鲁丝, 1930-2015 -- See Rendell, Ruth, 1930-2015   1
  伦敦杰克, 1876-1916 -- See London, Jack, 1876-1916   1
伦珠旺姆, : Gesa'er wen hua yan jiu : Guo ji ren lei xue yu min zu xue lian he hui di shi liu jie da hui Gesa'er wen hua yan jiu zhuan ti lun wen ji / Gang Jianzancairang, Lunzhuwangmu.  2010 1
  伦纳德・弗莱彻, -- See Fletcher, Leonard, FRICS   1
  伦纳德·伯恩斯坦, 1918-1990 -- See Bernstein, Leonard, 1918-1990   1
伟民. : Zhongguo shi da gu dian ming ju [electronic resource] / Lin Yin zheng li.  2002 1
  伟章 -- See Wei, Zhang   1
家入, 敏光 1925 : Juroku shichiseiki iezusukai nihon hokokushu.    1
家庭 総合 研究会. : Meiji Taishō kateishi nenpyō : 1868-1925 / Shimokawa Kōshi, Katei Sōgō Kenkyūkai hen.  2000 1
家敏. : Wei da de ke xue jia / Jia Min bian zhu.  1984 1
  家族計画国際協力財団 -- See Kazoku Keikaku Kokusai Kyōryoku Zaidan (Japan)   1
  家族計画国際協力財団 (Japan) -- See Kazoku Keikaku Kokusai Kyōryoku Zaidan (Japan)   1
家柄木清光, 1928- : Hida no gasshōzukuri tōryō ichidaiki / Egaraki Kiyomitsu.  2000 1
  家森幸男 -- See Yamori, Yukio   1
家永三郎, 1913-   10
  家永三郎, 1913-2002 -- See Ienaga, Saburō, 1913-2002   1
家永三郎, 1913-2002. : Iwanami kōza Nihon rekishi / [hensan iin Ienaga Saburō and others].  1968 1
  家永豐吉, 1862-1936 -- See Iyenaga, T. (Toyokichi), 1862-1936   1
  家永豊吉, 1862-1936 -- See Iyenaga, T. (Toyokichi), 1862-1936   1
家畫廊 : Yi shu jia yan zhong de Danshui : Danshui yi wen zhong xin kai mu te zhan / Danshui zhen gong suo zhu ban; jia hua lang xie ban.  1993 1
家. : Sulian de fu li shi ye / Jia bian ji bu xuan bian.  1951 1
家誠之. : Dan yuan ji [electronic resource] : [40 juan, shi yi 2 juan] / [Wen Tong zhuan ; Jia Chengzhi bian].  2006 1
家長三郎, 1913- : Gairai bunka sesshu shiron : kindai seiyō bunka sesshū no shisō shiteki kōsatsu / Ienaga Saburō cho.  1974 1
家鉉翁, b. 1213.   3
家编辑部. : Wo de mu qin / Jia bian ji bu.  1951 1
家坂 和之, 1918- : Nihonjin no jinshukan / Iesaka Kazushi cho.  1980 1
  杰克逊, 约翰・布林克霍夫, 1909-1996 -- See Jackson, John Brinckerhoff, 1909-1996   1
  杰罗姆・桑斯 -- See Sans, Jérôme   1
  杰里·本特利, 1949-2012 -- See Bentley, Jerry H., 1949-2012   1
伞锋. : 在危机中重新认识欧盟.  2015 1
伞锋, 1969- : Zhongguo cheng xiang ju min xiao fei qu xiang de qing jing fen xi he huo zheng ce yan jiu / Fan Jin, San Feng, Wang Yan, Yuan Xiaohui zhu.  2008 1
传承文明, 走向世界, 和平发展 : 纪念郑和下西洋 600 周年国际学术论坛 (2005 : : Chuan cheng wen ming, zou xiang shi jie, he ping fa zhan : ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian guo ji xue shu lun tan lun wen ji = Carry on civilization, open to the world, for peace and development : proceedings of International Academic Forum in Memory of the 600th Anniversary of Zheng He's Expedition / Jiangsu Sheng ji nian Zheng He xia xi yang 600 zhou nian huo dong chou bei ling dao xiao zu bian.  2005 1
象山县文物管理委员会, : Xiangshan Tashan : xin shi qi zhi Tang Song yi zhi fa jue bao gao = Xiangshan Tashan / Zhejiang Sheng wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangshan Xian wen wu guan li wei yuan hui bian.  2014 1
象山县文物管理委员会. : Yushan yi zhu : Ningbo Xiangshan "Xiao bai jiao 1 hao" chu shui wen wu jing pin tu lu = The lost pearl of Yushan : the boutique atlas of "Xiaobaijiao I" shipwreck in Xiangshan of Ningbo / bian zhu Ningbo Shi wen wu kao gu yan jiu suo, Xiangshan Xian wen wu guan li wei yuan hui ban gong shi, Guo jia wen wu ju shui xia wen hua yi chan bao hu zhong xin.  2015 1
象山县志编纂委员会. : Xiangshan xian zhi / Xiangshan xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1988 1
象州县志编纂委员会. : Xiangzhou xian zhi = Xiangzhou xianzhi / zhu bian Wei Wenji ; fu zhu bian Mai Yongjiu, Wei Min ; Xiangzhou xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1994 1
  象牙海岸共和国 -- See Côte d'Ivoire   1
侨务报社. : Qiao wu zheng ce wen ji, Qiao wu bao she bian.  1957 1
侨乡移民与地方社会 : 侨乡社会文化变迁学术研讨会 (2001 : : Qiao xiang yi min yu di fang she hui / Zhou Daming, Ke Qunying zhu bian.  2003 1
仪平策.   2
仪征市市志编纂委员会. : Yizheng shi zhi / Yizheng shi shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
优秀蒙古文文学作品翻译出版工程组委会.   2
优素福·格尔达威. : 当代教法选粹.  2007 1
储令珍. : Xian xia wu hua jian / Haishangjianchi zhuan ; Zhang Bing, Chu Lingzhen jiao dian. San he ming zhu jian / yi ming ; Han Xiduo jiao dian. Feng chen jian xia zhuan / Xishangjuren zhu ; Wen Juzhang jiao dian.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next