My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
傳申, 1937- : Chūgoku hōsho meisekishū / henshū Nakata Yūjirō, Fu Shin.  1982 1
傳統建築園林研究會. : Zhong Ri bo wu guan jian zhu ・Wen wu bao hu guo ji hui yi wen ji = Nit-chu hakubutsukan kenchiku ・bunbutsu hogo kokusai shinpojūmu / zhu ban: Zhongguo wen wu xue hui, Chuan tong jian zhu yuan lin yan jiu hui, Ri Zhong jian zhu ji shu jiao liu hui.  1995 1
傳統文化與現代生活硏討會 (1982 : : Chuan tong wen hua yu xian dai sheng huo yan tao hui lun wen ji / Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui bian yin.  1982 1
傳記 文學 雜誌社. : Tan Mei Lanfang / Qi Song chu.  1980 1
傳記文學雜誌社.   14
傳記文學雜誌社..   2
傳璇琮. : Huang Tingjian he Jiangxi shi pai juan / Fu Xuancong.  1978 1
傳啟學. : Liu shi nian lai de Wai Menggu, Fu Qixue bian zhu.  1970 1
傲腾. : Zhongguo shao shu min zu hun qu / Qi Zehua, Ao Teng, Duan Mei bian zhu.  1990 1
僧月性顕彰会, : Bakumatsu Ishin no riaru : henkaku no jidai o yomitoku nanashō / Ueda Junko, Kōeki Zaidan Hōjin Sō Gesshō Kenshōkai hen.  2018 1
僧祐, 445-518. : Chu san Zang ji ji / [Sengyou ... et al. zhuan] ; Lü Youxiang shi yi.  1996 1
僧祐, 445-518. : Hong ming ji /[Sengyou bian], Wu Yuan shi yi.  1998 1
僧祐, 445-518.   2
僧肇, 384-414.   2
僧璨, d. 606. : Yongjia zheng dao ge / [Xuanjue zhuan]. Xin xin ming / [Sengcan zhuan] ; He Jingsong, Shi Hongmin shi yi.  1997 1
偽滿皇宮博物院. : Wei Manzhouguo jiu ying : ji nian "Jiu, yi ba" shi bian qi shi zhou nian / Wei Man huang gong bo wu yuan bian.  2001 1
僑務委員會. : Zhonghua Minguo di san jie quan qiu qiao wu hui yi shi lu / Qiao wu wei yuan hui bian.  2001 1
僑務委員會全體委員會議秘書處. : Zhonghua min guo ba shi nian qiao wu wei yuan hui quan ti wei yuan hui yi shi lu / Qiao wu wei yuan hui quan ti wei yuan hui yi mi shu chu bian.  1992 1
儀間比呂志, 1923-2017. : Oni to ankan bōzu. Okinawa minwa / Gima Hiroshi bun e.  1989 1
儀礼文化研究所. : Nihon saiji jiten : matsuri to gyōji / Girei Bunka Kenkyūjo hen.  1981 1
儒學思想在現代東亞國際硏討會 (1999 : : Xian dai ru jia yu dong Ya wen ming : wen ti yu zhan wang / Liu Shuxian, Lin Yuehui zhu bian.  2002 1
儒學, 文化, 宗教與比較哲學的探索 : 賀劉述先教授七秩壽慶學術研討會 (2004 : : Ru xue, wen hua yu zong jiao : Liu Shuxian xian sheng qi zhi shou qing lun wen ji / Li Minghui, Ye Haiyan, Zheng Zongyi he bian.  2006 1
儒林医隐. : Yi jie jing : Wei sheng xiao shuo [4 juan / Rulinyiyin zhu ; Pingshan ju shi jiao yue].  1908 1
儒道國際學術研討會 2004 : : Di er jie Ru dao guo ji xue shu yan tao hui : liang Han lun wen ji / zhu ban dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue guo wen xue xi ... [et al.] ; zan zhu dan wei Guo li Taiwan shi fan da xue xue shu fa zhan chu, Xing zheng yuan guo jia ke xue wei yuan hui, Jiao yu bu guo ji wen jiao chu.  2005 1
儲 一貫.. : Taiwan shi yan jiu ji shi liao fa jue yan tao hui lun wen ji / zhu bian Chu Yiguan.  1987 1
儲光羲, 726年進士. : Chu Guangxi shi ji [electronic resource] : [5 juan / Chu Guangxi zhuan].  2006 1
儲光羲, jin shi 726. : Chu Guangxi shi ji ; Wuyi xin ji / [Yang Yi zhuan]  1978? 1
儲大文, 1665-1743.   3
儲安平, 1909-1966. : Shuo huang zhe / Chu Anping zuo.  1992 1
儲安平.. : Bai jia ming fang xuan / Chu Anping deng yuan zuo ; Zi lian zi liao shi xuan zhu.  1957 1
儲泳. : Qu yi shuo [electronic resource] / [Chu Yong zhuan].  2006 1
儲玉坤. : Dong dang zhong de Zhong Su guan xi / Chu Yukun zhu.  197- 1
儲菊人. : Yan wen dui zhao, kao zheng yi shi Tang shi san bai shou / Hengtangtuishi yuan zhu ; Chu Juren yi shi.  1958 1
儲禕. : Ba guo lian jun, Chu Yi bian.  1936 1
元史研究会 (China)   2
元好問, 1190-1257.   11
元山. : Cai tu yi qian ling yi ye / bian wen Yuanshan, Tianxin; hui hua Jianqi.  1994 1
元戴. : Xi Shan zhi lüe / Qian Yuan xu bian ; Yuan Dai shu.  1864? 1
元曉, : You xin an le dao.  19--? 1
元木健, 1930- : Shikiji undō towa.  1992 1
元木 泰雄, 1954- : Fujiwara no Tadazane / Motoki Yasuo ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.  2000 1
元氏县志编纂委员会. : Yuanshi xian zhi / [Yuanshi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian] ; zhu bian Li Yingchen.  1995 1
元照出版公司. : WTO-plus in free trade agreements / Chang-fa Lo.  2010 1
(元)王冕. : Wang Mian ji (Yuan) Wang Mian zhu; Shou Qinze zhan xiao.  2012 1
元田與市, 1957- : Nihon-teki erotishizumu no chōbō : shikaku to shokkan no yūwaku / Motoda Yoichi.  2006 1
元田静, 1972- : Daini gengo fuan no riron to jittai / Motoda Shizuka.  2005 1
元結, 719-772.   4
元結, 719-772. : Qie zhong ji / [Yuan Jie bian]. Xue Tao, Li Ye shi ji. Wen zhang zheng zong / [Zhen Dexiu bian].  1981 1
元興寺 (Nara-shi, Japan). : Nihon jōdo mandara no kenkyū : Chikō mandara, Taima mandara, Seigai mandara o chūshin to shite / Gangōji Bunkazai Kenkyūjo hen.  1987 1
元邦建. : Xianggang shi lue / Yuan Bangjian bian zhu.  1987 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next