My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
出版研究年会 1985 : : 1985 Chu ban yan jiu nian hui wen ji / Zhongguo chu ban gong zuo zhe xie hui bian.  1986 1
出版ニュース社   3
出版 ニュース社. : Zenshū sōgō mokuroku / Shuppan Nenkan Henshūbu hen.  1962 1
出版ニュース社.   2
出牛正芳, 1930- : Māketingu dokuhon / Kubomura Ryūsuke, Deushi Masayoshi, Yoshimura Hisashi cho.  1985 1
出見世信之 : Corporate governance in Japan [electronic resource] : from the viewpoints of management, accounting, and the market / N. Demise ... [et al.].  2006 1
出雲市教育委員会. : Shiseki Imaichi Dainenji kofun hozon shūri jigyō hōkokusho / Izumo-shi Kyōiku Iinkai.  1988 1
  出雲路敬和, 1908- -- See Izumoji, Yoshikazu, 1908-   1
出雲隆, 1893-1970. : Kamakura buke jiten / Izumo Takashi hen.  1972 1
出宝阳, : Hai si shen bao shi jie wen hua yi chan yu dong Ya hai yang kao gu yan jiu / Chu Baoyang, Chen Jianzhong zhu bian.  2016 1
刀保尧. : Zhongguo, Dehong, Yunnan si jiang liu yu Daizu wen hua bi jiao guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji [electronic resource] / Dao Baoyao zhu bian ; Dehong Zhou Dai xue xue hui bian.  2005 1
  刀根薰, 1931- -- See Tone, Kaoru, 1931-   1
刀金祥. : Gu Dai yu ci yu yi shi (Xishuangbanna Dai wen) / sou ji zheng li zhe Dao Jinxiang.  1994 1
刀尔登, : Jiu shan he / Dao Erdeng zuo pin.  2016 1
刁亦男. : Ai qing ma la tang [videorecording] = Spicy love soup / Xi'an dian ying zhi pian chang, Xi'an yi ma dian ying ji shu you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Zhang Yang, Liu Fendou, Diao Yinan, Cai Shangjun ; dao yan, Zhang Yang.  2002 1
刁亦男, 1969-   2
刁包, 1603-1669.   2
刁均寧. : Qingyang qiang xi wen san zhong / Diao Junning ji.  1999 1
刁抱石. : Song Lu Fangweng xian sheng You nian pu / Diao Baoshi zhuan bian.  1990 1
刁晏斌,   3
刁殿伟. : Yunnan gai ge bao gao (2006-2010) [electronic resource] = Reform report of Yunnan Province / Diao Dianwei zhu bian.  2011 1
刁玉明. : Zhongguo su yu / Wang Jie, Xu Jianhua, Diao Yuming bian zhu.  1992 1
刁琳琳. : Si xiang de li liang : xue shu tan suo zhi lü de ling lei zi zhuan / Yanuoshen Ke'ernai (János Kornai) zhu ; Diao Linlin yi.  2009 1
刁田丁. : Zhongguo di fang guo jia ji gou gai yao / zhu bian Diao Tianding ; fu zhu bian Chen Jialing, Zhang Hou'an.  1989 1
刁英華.. : Fen sheng xin Zhongguo ren wu zhi / Yuan zhu ren Yuantian Yigui ; Fan yi ren Huang Huiquan, Diao Yinghua.  1969 1
刁克利. : Qing jie nu gong zhi si / Ajiasha Kelisidi zhu ; Li Guirong, Zhu Yin, Diao Keli yi.  1998 1
刁书仁. : Dong jiang yan jiu lun ji / [Diao Shuren deng bian zhu].  1992 1
刁斗.   2
切通理作, 1964- : Poppu karuchā wakamono no seiki / Kiridōshi Risaku.  2003 1
  切尔法斯杰洛米 -- See Cherfas, Jeremy   1
分宜县志编纂委员会. : Fenyi xian zhi / Fenyi xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
分銅惇作, 1924- : Kindaishi kanshō jiten / Yoshida Seiichi, Bundō Junsaku hen.  1973 1
  刈屋武昭 -- See Kariya, Takeaki   1
  刈谷武明 -- See Kariya, Takeaki   1
刈谷武明. : Nihon no kabuka hendō : boratiriti hendō model ni yoru bunseki / Kariya Takeaki, Tsukuda Yoshihiko, Maru Junko hencho.  1989 1
刊授大学 (China) : Zhongguo shi yong wen ti da quan / Kan shou da xue bian zhu.  1984 1
刑公侠. : Jue lei zhi wu men. Zhong zu jue ke. Jin xing jue ke / bian ji Xing Gongxia ; bian zhu zhe Xing Gongxia ... [deng].  1997 1
刑天正. : Taiwan shan yue yi lan biao / Wang Yunqing bian zhu. Taiwan sheng gao shan ming xi biao / Xing Tianzheng bian zhu.  1982 1
刑永川. : Zhongguo jia zu pu zong heng tan / Xing Yongchuan bian.  1993 1
刑法学术硏讨会 (1992 : : Gai ge kai fang yu xing fa fa zhan : 1992 nian xing fa xue shu yan tao hui lun wen jing xuan / zhu bian Yang Dunxian, Cao Zidan.  1993 1
刑福义. : Xing Fuyi xuan ji / Xing Fuyi zhu.  2001 1
刑義田, : Gu dai shu min she hui = Commoners in ancient China / Xing Yitian, Liu Zenggui zhu bian.  2013 1
  刑軍 -- See Xing, Jun   1
  刑部芳則, 1977- -- See Osakabe, Yoshinori, 1977-   1
刑继俊. : Di tan jing ji bao gao : yi ge shi jie xing de yi ti, zheng zai gai bian ni wo de sheng huo / Xing Jijun, Huang Dong, Zhao Gang zhu.  2010 1
  刑军 -- See Xing, Jun   1
列子, 4th cent. B.C.,   10
  列子, active 4th century B.C. -- See Liezi, active 4th century B.C.   1
列子, active 4th century B. C. : Liezi shuo : yu feng er xing de zhe si = Liezi speaks: thoughts to ride the wind / Cai Zhizhong zhu ; Brian Bruya yi.  2006 1
  列寧, 1870-1924 -- See Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next