My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
刘法贵, : Yao dong di keng yuan ying zao ji yi = Yaodong dikengyuan yingzao jiyi / Wang Hui, Du Qiming, Zhang Xinzhong, Liu Fagui, Li Hongguang zhu.  2013 1
刘波.   8
  刘波, 1927 March 31- -- See Liu, Bo, 1927 March 31-   1
刘波, 1963- : Zhongguo dang dai wen hua yi shu ming ren da ci dian / Liu Bo zhu bian.  1993 1
刘波泳. : Qin chuan er nü / Liu Boyong.  1979 1
刘泱泱. : Zi li hui shi liao ji / Du Maizhi, Liu Yangyang, Li Longru ji.  1983 1
刘治襄. : 戊戌前后的痛与梦:庚子西狩丛谈.  2014 1
  刘治斌 -- See Liu, Zhibin   1
刘泊渊. : "Hong lou meng" yan jiu lun wen zi liao suo yin, 1874-1982 nian / Gu Pingdan zhu bian ; Liu Boyuan, Yin Xiaoji zheng li.  1983 1
  刘洪 -- See Liu, Hong   1
刘洪, : Si lu yi ji / Liu Hong, Li Qinzeng hui hua zhuan wen = Relics along the Silk Road / sketches & notes by Liu Hong Li Qinzeng.  2017 1
刘洪康.   2
刘洪玉. : Fang di chan ye yu she hui jing ji / Liu Hongyu, Zhang Hong zhu.  2006 1
刘洪滨.   3
刘洪涛.   2
刘洪记, 1953-   2
刘浦江. : Er shi shi ji Liao Jin shi lun zhu mu lu / Liu Pujiang bian.  2003 1
刘浩.   2
刘浩东.   2
刘海峰, 1959- : Fujian jiao yu shi / Liu Haifeng, Zhuang Mingshui.  1996 1
刘海平. : 汉代至隋唐汉语语序研究.  2014 1
刘海彬. : Li shi zai zhe li chen si / Zhou Ming zhu bian ; Xu Zifang, Liu Haibin, Wei Tao bian xuan.  1989 1
刘海文. : Xuanhua Xiabali II qu Liao bi hua mu kao gu fa jue bao gao / Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu wen wu bao guan suo ; Liu Haiwen zhu bian.  2008 1
刘海波. : Ying shi wen xue xie zuo jiao cheng [electronic resource] / Liu Haibo, Huang Wangli bian zhu.  2009 1
刘海燕.   3
刘海粟, 1895?- : Ou you sui bi / Liu Haisu.  1983 1
刘海粟, 1896-1994. : Qi Lu tan yi lu / Liu Haisu zhu.  1985 1
刘海藩.   17
刘海琦. : Zhongguo shao shu min zu ying cai. Gu dai / Nie Jingjie, Liu Haiqi, Zuo Qian.  1999 1
刘海宁. : Labei ri ji / Liu Haining ... [deng] yi.  2006 1
刘海宽. : Ying Han qi che wei xiu ji shu ci dian [electronic resource] / Zheng Dianwang ... [et al.] zhu bian.  2002 1
刘海岩. : Xiao yang gui zi : yi ge Yingguo jia zu zai Hua sheng huo shi = Little foreign devil / (Jia) Desimengde Bao'er (Desmond Power) zhu ; Xie Tianhai yi ; Liu Haiyan jiao ding.  2010 1
刘海东. : Jiangpu xian zhi / Jiangpu xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Liu Haidong.  1995 1
刘海润.   2
刘海涛.   2
刘海鸥. : Cong chuan tong dao qi meng : Zhongguo chuan tong jia ting lun li de jin dai shan bian / Liu Hai'ou zhu.  2005 1
  刘海龙 -- See Liu, Hailong   1
刘海龙. : "fan gui hua" tu jing / Yu Kongjian, Li Dihua, Liu Hailong zhu.  2005 1
刘淑婷, 1963- : Zhongguo chuan tong jian zhu xuan yu zhuang shi yi shu / Liu Shuting zhu.  2007 1
刘淑度. : Shudu bai yin ji.  1984 1
刘淑玲, : Wu Mi he Minguo wen ren / Liu Shuling zhu.  2016 1
刘淑琴. : Da shuai fu mi wen / Pu Fengtian kou shu ; Liu Shuqin, Bai Jinyan zheng li.  1991 1
  刘淑贤 -- See Liu, Shuxian   1
刘淑丽. : 花间词.  2015 1
刘淑清, 1971- : Min sheng shi jiao xia Shanxi Sheng ju min shou ru wen ti yan jiu / Liu Shuqing zhu.  2012 1
刘淑青. : 在诗里遇见爱情:诗人的爱情及其爱情诗解读.  2014 1
刘湛秋.   2
  刘港 -- See Liu, Gang   1
刘湘如.   2
刘渤. : Zhongguo yu Dong bei Ya wen hua jiao liu zhi / Yan Shaodang, Liu Bo zhuan.  1999 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next