My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
劉學海. : Yi nian lai Shan bei gong dang zhi dong tai, Liu Xuehai zhu.  1942 1
劉學箕, 12th cent. : Fangshixianjushi xiao gao : [2 juan / Liu Xueji zhuan]. Anwan tang ji : [12 juan / Zheng Qingzhi zhuan]  1972 1
劉學箕, b. 1155? : Fangshixianjushi xiao gao [electronic resource] : [2 juan / Liu Xueji zhuan].  2006 1
  劉學誠 -- See Liu, Xuecheng   1
劉學軒.   2
劉學銚.   3
劉學鍇,   2
劉 宇昌. : Liping Fu zhi [microform] / Liu Yuchang (Qing) bian.  1845 1
劉宇.. : Zhongguo shao shu min zu hun sang feng su / Yan Ruxian, Liu Yu zhu.  1994 1
劉守宜. : Zhongguo wen xue ping lun : Wen xue za zhi zuo pin ji / Liu Shouyi zhu bian.  1977 1
劉守森. : Nian qing shi de Zhao Ziyang = Early years of Zhao Ziyang / Liu Shousen zhu ; Li Pu, Wu Guoguang xu.  c2006 1
  劉安, 179 B.C.-122 B.C. -- See Liu, An, 179 B.C.-122 B.C.   1
劉安上, 1069-1128.   2
劉安世, 1048-1125.   3
劉安怡. : Ri zhi Taizhong fu nü de sheng huo / Song Jinxiu bian zhu ; [Song Jinxiu, Liu Anyi ji lu].  2000 1
劉安明, 1928- : Ding ge Meinong : Liu Anming / Liu Anming she ying ; Huang Zhiwei zhuan wen.  2012 1
劉安祺, 1903- : Liu Anqi xian sheng fang wen ji lu / fang wen Zhang Yufa, Chen Cun'gong ; ji lu Huang Mingming.  1991 1
劉安節, 1068-1116.   2
劉完素, fl. 1186.   6
  劉宏 -- See Liu, Hong   1
劉宏. : Hai wai Hua ren yan jiu de da shi ye yu xin fang xiang [electronic resource] : Wang Gengwu jiao shou lun wen xuan / Liu Hong, Huang Jianli zhu bian.  2002 1
  劉宏, 1962- -- See Liu, Hong, 1962-   1
劉宏偉. : Huzhou gu jiu di tu ji = The atlas of ancient Huzhou / Huzhou Shi di ming wei yuan hui ban gong shi bian ; Liu Hongwei bian.  2009 1
劉宗周.   7
劉宗周, 1578-1645.   5
劉宗周, 1578-1645. : Dong gong bei lan / [Chen Mo zhuan]. Nei xun / [Ming Renxiao Wenhuanghou zhuan]. Ren pu / [Liu Zong zhuan]. Ren pu lei ji / [Liu Zongzhou zhuan].  1981 1
劉宗堯. : Qianjiang xian zhi / Liu Zongyao zuan; Huang Xuchu xiu.  1967 1
劉宗德. : Da lu di qu si fa shen cha zhi du zhi yan jiu / yan jiu zhu chi ren Liu Zongde ; yan jiu yuan Lai Hengying; yan jiu zhu li Lin Xingru ; [Xing zheng yuan da lu wei yuan hui bian yin]  1998 1
劉宗永. : [Jiajing] Tongzhou zhi lپe / Yang Xingzhong zuan ji, Liu Zongyong jiao dui.  2007 1
劉宗賢. : Dang dai dong fang ru xue / Liu Zongxian, Cai Degui zhu bian.  2003 1
劉宗向, : Ji nian Cui Shuqin xian sheng zheng zhi xue shu lun wen ji, Wang Yuxiu deng zhu, Liu Zongxiang bian jiao.  1958 1
劉定之. : Gao po yi zuan / Yang Yi zhuan. Fou tai lu / Liu Dingzhi zhuan. Shuo ting / Lu Can zhuan. Gu bu gu lu / Wang Shizhen zhuan.  1915 1
劉定綱 : 318 zhan ling li fa yuan : kan jian xi wang shi dai / liu ding gang zhu bian.  2014 1
  劉定遠 -- See Liu, Dingyuan   1
  劉宜麗 -- See Liu, Yili   1
  劉宰, 1166-1239 -- See Liu, Zai, 1166-1239   1
劉宰, 1166-1239.   2
劉容生. : Qi meng, kuang biao, fan si : bao Diao yun dong si shi nian / Xie Xiaoqin, Liu Rongsheng, Wang Zhiming zhu bian; Guo li qing hua da xue tu shu guan te cang zu ce hua zheng li.  2010 1
劉{213ae1}銚. : Tan Xizang yan jiu yu zi liao zheng li / [zhuan zhu zhe Liu Xueyao ; jiao ding zhe Zhang Junyi].  1988 1
劉寅, 1371年進士. : San l赥 zhi jie [electronic resource] : [3 juan / Liu Yin zhuan (zhi jie) ].  2006 1
劉寅生.   3
劉富蘭, 1923-   2
劉富道. : 1957 nian Zhongguo da yuan an : Hanyang shi jian / Liu Fudao zhu.  2012 1
劉富樑. : Ji cheng qu pu zhen ji.  1924 1
劉寧榮. : Zhongguo ren she chao / Liu Ningrong.  1996 1
劉寧顏. : Dang qian Taiwan suo jian ge sheng xi qu xuan ji / Liu Zhenlu ji ; [zhu bian ren Liu Ningyan] ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian yin.  1982 1
劉寧{45e14e}.. : Taiwan di qu di yi ji gu ji xun li / Liu Ningyan zhu.  1985 1
劉寶楠, 1791-1855.   6
劉寶楠, (淸) 1791-1855, : Lun yu zheng yi / Liu Baonan (Qing) zhu.    1
劉寶初. : He an tang Wan ying gao yao fang / Lu Aizhou chuan. Wan ying yu ye dan fang / Lu Aizhou chuan. Fa leng wan xin fang. Die da wan jing yan fang. Wan ying bao an san fang. Xiao er gan ji san fang / Liu Baochu xian sheng chuan. Dao zhi zhu pin wu tui se zhi yao / Liu Baochu xian sheng chuan. Du bu e hou san fang. Li zhi qi tong san fang. Wan ying xiao zhong zhi tong xian du san fang. Hua liu sou du wan fang. Hua liu xian du tang / Chen Yumin xian sheng chuan [manuscript]  191-? 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next