My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
劉現成. : Taiwan dian ying, she hui yu guo jia = Taiwanese Cinema, Society and State / Liu Xiancheng.  1997 1
劉琪平. : Bao guang tan guan / Liu Qiping.  2013 1
  劉琳 -- See Liu, Lin   1
劉琳, 1939-   3
劉瑞如, 1971- : Duo yuan xin rui de Taiwan jian zhu / Liu Ruiru zhu ; [zhi xing zhu bian: Wang Tingmei]  2006 1
劉瑞波. : Fang di chan tou zi yu kai fa.  1992 1
劉瑞符. : Laozi zhang ju qian shi / Liu Ruifu zhu.  1983 1
劉瑞賢. : San gen zhi tou / zuo zhe Liu Ruixian deng.  1976 1
劉璧榛. : Taiwan yuan zhu min wu shi yu yi shi zhan yan / Hu Taili, Liu Bizhen zhu bian.  2010 1
劉白羽.   12
劉白羽.. : Wu di san yong shi / Liu Baiyu deng.  1949 1
劉益安. : Ping kou zhi / Peng Sunyi ji [zhu ; Chen Xieqin, Liu Yi'an dian jiao].  1984 1
劉益昌. : Damalin / Shi Zhangru, Liu Yichang.  1987 1
劉益昌, : Taiwan shi qian shi zhuan lun / Liu Yichang zhu bian.  2015 1
劉省三.. : Ji chun tai / Xingsanzi bian ji ; "Gu ben xiao shuo ji cheng" bian wei hui bian.  1990 1
劉盼遂, 1899-   5
劉知俠, 1918- : "Tie dao you ji dui" de xiao dui yuan men = "Tiedao youjidui" de xiaoduiyuanmen / Zhi Xia zhu ; Dong Chensheng cha tu.  1959 1
劉知幾, 661-721.   6
劉碩夫, 1920-   10
劉社會.. : Shi yong Han yu ke ben (di 1, 2 ce) ci hui zong biao lian xi da an = Vocabulary list key duo exercise for Practical Chinese reader, Book Yi, II / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding.  1985 1
劉祁, 1203-1250.   2
劉祥光. : Niu Ao duan pian xiao shuo jing xuan / Liu Xiangguang, Zhang Fengzhu, Zheng Rongzhen yi.  1988 1
劉祥芳. : Beijing feng qing / [she ying Wang Wenquan ... et al. ; zhuan wen Ma Jun ; bian ji Liu Xiangfang].  1990 1
劉福增.   7
劉福芳, 1930- : Liu Fufang hua ji = A selection of Liu Fu Fang's paintings.  1992 1
劉禎.   2
  劉禮 -- See Liu, Li   1
  劉禮信 -- See Liu, Lixin   1
劉禹錫, 772-842.   3
劉萬然. : Shi di jing / Liu Wanran dao du.  1995 1
  劉禾 -- See Liu, He   1
  劉禾, 1957- -- See Liu, Lydia He   1
劉秀文. : Hou jia zhuang (Henan Anyang Houjiazhuang Yin dai mu di). Di 9 ben, di 1129 1400 1443 hao da mu / Liang Siyong wei wan gao ; Gao Quxun ji bu ; Shi Zhangru jiao bu, Liu Xiuwen zhu li.  1996 1
劉秀美.   2
劉秉忠. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 91 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
劉秉忠, 1216-1274. : Cangchun ji [electronic resource] : [5 juan, fu lu 1 juan / Liu Bingzhong zhuan].  2006 1
劉秉忠, d. 1275. : Jushan cun gao : [5 juan / Xu Jingsun zhuan. Cang chun ji : [6 juan / Liu Bingzhong zhuan]  1976 1
  劉秉文 -- See Liu, Bingwen   1
  劉秉蓮 -- See Liu, Binglian   1
劉稚. : Zong jiao yu min su / Liu Zhi, Qin Rong zhu.  1991 1
  劉立憲 -- See Liu, Lixian   1
劉立敏, : Liudui ke jia yan tao hui lun wen ji. 2014 : li shi, wen hua yu chang min sheng huo / Liu Limin, Tu Ruihong, Li Han zhi xing bian ji.  2014 1
  劉立新 -- See Liu, Lixin   1
劉立行. : Guo jia dian ying zhi du : zheng zhi, jing ji, wen hua, chan ye zhi li lun yu shi wu = National film institution : on the theory and practice of polity, economics, culture and industry / Liu Lixing zhu.  2009 1
  劉笑敢, 1947- -- See Liu, Xiaogan, 1947-   1
劉笑敢, 1947- : Wo men de zong jiao : Dao jiao = Our religions : Taoism / Liu Xiaogan (Liu Xiaogan) zhu ; Chen Jing yi ; Li Fengmao dao du.  2002 1
劉節. : Gu shi kao cun.  1963 1
劉節, 1901-1977. : Wu de zhong shi shuo xia de zheng zhi he li shi / [Gu Jiegang zhu].  1970 1
劉籌. : Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi].  2005 1
劉紀澤. : Mu lu xue gai lun / Liu Jize zhu.  1958 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next