My Library

University LibraryCatalogue


LEADER 00000cam 2200000 a 4500 
001  anp10189725 
003  DLC 
005  20020327135223.0 
008  851202s1985  ch    d  00000 chi  
010  85219909 
019 1 10793494 
035  (CStRLIN)DCLP85-B25444 
040  DLC-R|cDLC-R|dCStRLIN|dDLC-R|dANL 
041 0 chieng 
050 00 T10|b.K537 1985 
066  |c$1 
082 00 603/.21|219 
245 00 |6880-01|aKe ji gong cheng da ci dian =|bA Modern English 
    Chinese dictionary of science & technology /|cZuo Xiuling
    ce hua ; Liu Jixiang, Lian Jinjie zhu bian ; Hu Xianglin 
    jiao ding. 
260  |6880-02|aTaibei Shi Dazhi :|bMing shan chu ban she, 
    |cMinguo 74 [1985] 
300  2219 p. ;|c22 cm. 
500  "Yuan ming: Kagaku gijutsu Ei-Wa daijiten." 
650 0 Technology|vDictionaries. 
650 0 Science|vDictionaries. 
650 0 English language|vDictionaries|xChinese. 
700 1 |6880-03|aLiu, Jixiang. 
700 1 |6880-04|aLin, Jinjie. 
700 1 |6880-05|aHu, Xianglin. 
730 0 |6880-06|aKagaku gijutsu Ei-Wa daijiten. 
740 0 Modern English Chinese dictionary of science & technology.
880 00 |6245-01/$1|a科技工程大辭典 =|bA Modern English Chinese 
    dictionary of science & technology /|c左秀靈策劃 ; 劉繼湘,
    連錦杰主編 ; 胡祥麟校訂. 
880  |6260-02/$1|a臺北市大直 :|b名山出版社,|c民國74 [1985] 
880 1 |6700-03/$1|a劉繼湘. 
880 1 |6700-04/$1|a連錦杰. 
880 1 |6700-05/$1|a胡祥麟. 
880 0 |6730-06/$1|aかがくぎじゅつ英和大辞典. 
902  041208 
907  .b10189725|bmulti|c- 
977  LC 
984  |cBa EA REF 7012 K251 
990  Not for MARCIVE 
998  |b0|c|dm|ea|f-|g0 
Location Call No. Status
 UniM Store  T10 KE 1985 GE3    AVAILABLE