My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
劉盼遂, 1899-   5
劉知俠, 1918- : "Tie dao you ji dui" de xiao dui yuan men = "Tiedao youjidui" de xiaoduiyuanmen / Zhi Xia zhu ; Dong Chensheng cha tu.  1959 1
劉知幾, 661-721.   6
劉碩夫, 1920-   10
劉社會.. : Shi yong Han yu ke ben (di 1, 2 ce) ci hui zong biao lian xi da an = Vocabulary list key duo exercise for Practical Chinese reader, Book Yi, II / Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu ; Li Peiyuan shen ding.  1985 1
劉祁, 1203-1250.   2
劉祥光. : Niu Ao duan pian xiao shuo jing xuan / Liu Xiangguang, Zhang Fengzhu, Zheng Rongzhen yi.  1988 1
劉祥芳. : Beijing feng qing / [she ying Wang Wenquan ... et al. ; zhuan wen Ma Jun ; bian ji Liu Xiangfang].  1990 1
劉福增.   7
劉福芳, 1930- : Liu Fufang hua ji = A selection of Liu Fu Fang's paintings.  1992 1
劉禎.   2
  劉禮 -- See Liu, Li   1
  劉禮信 -- See Liu, Lixin   1
劉禹錫, 772-842.   3
劉萬然. : Shi di jing / Liu Wanran dao du.  1995 1
  劉禾 -- See Liu, He   1
  劉禾, 1957- -- See Liu, Lydia He   1
劉秀文. : Hou jia zhuang (Henan Anyang Houjiazhuang Yin dai mu di). Di 9 ben, di 1129 1400 1443 hao da mu / Liang Siyong wei wan gao ; Gao Quxun ji bu ; Shi Zhangru jiao bu, Liu Xiuwen zhu li.  1996 1
劉秀美.   2
  劉秉忠 -- See Liu, Bingzhong   1
劉秉忠. : Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 91 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu].  1988? 1
  劉秉忠, 1216-1274 -- See Liu, Bingzhong, 1216-1274   1
劉秉忠, 1216-1274. : Cangchun ji [electronic resource] : [5 juan, fu lu 1 juan / Liu Bingzhong zhuan].  2006 1
劉秉忠, d. 1275. : Jushan cun gao : [5 juan / Xu Jingsun zhuan. Cang chun ji : [6 juan / Liu Bingzhong zhuan]  1976 1
  劉秉文 -- See Liu, Bingwen   1
  劉秉蓮 -- See Liu, Binglian   1
  劉稟忠, 1216-1274 -- See Liu, Bingzhong, 1216-1274   1
劉稚. : Zong jiao yu min su / Liu Zhi, Qin Rong zhu.  1991 1
  劉立憲 -- See Liu, Lixian   1
劉立敏, : Liudui ke jia yan tao hui lun wen ji. 2014 : li shi, wen hua yu chang min sheng huo / Liu Limin, Tu Ruihong, Li Han zhi xing bian ji.  2014 1
  劉立新 -- See Liu, Lixin   1
劉立行. : Guo jia dian ying zhi du : zheng zhi, jing ji, wen hua, chan ye zhi li lun yu shi wu = National film institution : on the theory and practice of polity, economics, culture and industry / Liu Lixing zhu.  2009 1
  劉笑敢, 1947- -- See Liu, Xiaogan, 1947-   1
劉笑敢, 1947- : Wo men de zong jiao : Dao jiao = Our religions : Taoism / Liu Xiaogan (Liu Xiaogan) zhu ; Chen Jing yi ; Li Fengmao dao du.  2002 1
劉節. : Gu shi kao cun.  1963 1
劉節, 1901-1977. : Wu de zhong shi shuo xia de zheng zhi he li shi / [Gu Jiegang zhu].  1970 1
劉籌. : Shandong quan sheng kao gu yu tu ; Jiang nan Anhui quan tu ; Quan Tai yu tu / [Gu dao bian wei hui bian zhi].  2005 1
劉紀澤. : Mu lu xue gai lun / Liu Jize zhu.  1958 1
  劉紀蕙 -- See Liu, Jihui   1
劉紅.   2
劉紉尼. : Zhongguo si xiang yu zhi du lun ji / Liu Renni, Duan Changguo, Zhang Yongtang yi.  1976 1
劉素芬.   3
劉素萍. : Xin hun yin fa ji ben zhi shi / Yang Dawen, Zheng Li, Liu Suping bian zhu.  1980 1
劉索拉. : Ni bie wu xuan ze / Liu Suola zhu.  1988 1
  劉索拉, 1955- -- See Liu, Suola, 1955-   1
劉純, fl. 1368-1398.   2
  劉紹唐 -- See Liu, Shaotang   1
劉紹唐. : Shi mo shi zhuan ji wen xue / Liu Shaotang deng zhu.  1967 1
劉 紹唐, 1921-   3
  劉紹堂 -- See Liu, Shaotang   1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next