My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
劉若愚, b. 1541. : Ming gong shi / Liu Ruoyu. Jin ao tui shi bi ji / Gao Shiqi.  1980 1
劉若英. : Tian xia wu zei [videorecording] = A world without thieves / Hua yi xiong di tai he ying shi tou zi you xian gong si ... [deng] chu pin ; chu pin ren Wang Wei ... [deng] ; jian zhi Chen Guofu ; bian ju Wang Gang, Lin Lisheng, E Lu ; dao yan Feng Xiaogang.  2004 1
劉苑如. : Shen ti, xing bie, jie ji : Liu chao zhi guai de chang yi lun shu yu xiao shuo mei xue / Liu Yuanru zhuan.  2002 1
劉荀. : Ming ben shi [electronic resource] : [3 juan / Liu Xun].  2006 1
劉荀, 12th cent. : Ming ben shi : [shang, zhong, xia juan / Liu Xun zhuan].  1975 1
劉萍. : Zhongguo wen xue shi hua / Liu Ping zhu.  1966 1
劉華亭. : Zhongguo wu qian nian nü xing / Liu Huating bian zhu.  1984 1
劉華淸. : Ju jiao zhu xi tai. Wen ding tian xia, 1921-1949 / zuo zhe Wu Jue, Liu Huaqing ; zhu bian Zhang Wenxiong, Hu Jinchang, Ye Jianjun.  2004 1
劉華蓉. : Da zhong chuan mei yu zheng zhi / Liu Huarong zhu.  2001 1
劉華邦.   2
劉菊禪. : Tan Xinpei quan ji. Silang tan mu quan ji / Liu Juchan zhu.  1974 1
劉葉秋.   3
劉蒙, 11th/12th cent. : Liu shi ju pu [electronic resource] / [Liu Meng zhuan].  2006 1
劉蘇菲亞.   2
劉蛻, 850年進士. : Wenquanzi ji [electronic resource] : [6 juan / Liu Tui zhuan].  2006 1
劉蛻, jin shi 850. : Liu Tui ji : 6 juan / Liu Tui zhuan.  1936? 1
劉蜀永, 1941-   2
劉融. : Zhonghua jing ji xie zuo xi dong lun : Mainland, Hong Kong, Macau, Taiwan / Liu Rong zhu bian.  1993 1
劉衛國. : Yelang wen hua xun zong / Tang Wenyuan, Liu Weiguo zhu.  2003 1
劉衛華. : Hafo nü hai Liu Yiting / Liu Weihua, Zhang Xinwu zhu.  2001 1
劉初棠. : Lu Lun shi ji jiao zhu / Lu lun zhu ; Liu Chutang jiao zhu.  1989 1
劉裕略.   2
劉裕鐸, 18th cent. : Yu zuan Yi zong jin jian [electronic resource] : [90 juan, juan shou / Wu Qian, Liu Yuduo .. [et al.] zuan].  2006 1
劉訓瑺. : Minqing xian zhi : 8 juan, juan shou 1 juan / Liu Xunchang zuan ; Yang Zongcai xiu.  1967 1
劉訓昇. : Yin yang xue : qu ji bi xiong di shi yong jue xue / Liu Xunsheng zhu.  1979 1
劉詠聰.   2
劉詩平, 1969- : Jin rong di guo : Hui feng / Liu Shiping zhu.  2007 1
劉誥. : Chong xiu Danyang xian zhi : Jiangsu sheng / Liu Gao deng xiu ; Xu Xilin deng zuan.  1983 1
劉謹之. : Qin ding Shengjing tong zhi [electronic resource] : [130 juan, tu / Agui, Liu Jinzhi .. [et al.] zhuan].  2006 1
劉豔紅. : Zhongguo fen shi du jia fa zhan yan jiu : Lü you fang di chan chuang xin.  2004 1
  劉貴傑 -- See Liu, Guijie   1
劉貴傑. : Wei Jin zhe xue / Zhou Shaoxian, Liu Guijie zhu.  1996 1
劉貴祥. : Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa gai lun / Song Yu gu wen ; Li Changsheng zhu bian ; Liu Guixiang fu zhu bian ; Li Changsheng ... [deng] zhuan.  1993 1
劉賓雁, 1925-   10
劉起[yu], 1917- : Chun qiu san zhuan ji Guo yu zhi zong he yan jiu / Gu Jiegang jiang shou ; Liu Qiyu bi ji.  1988 1
劉 超然. : Chong'an xian xin zhi : Fujian sheng : [31 juan, juan shou 1 juan] / Liu Chaoran xiu ; Zheng Fengren zuan.  1975 1
劉路. : Xin wen biao ti lun / Liu Lu zhu.  2002 1
劉軍. : Zhongguo gu dai de jiu yu yin jiu / Liu Jun, Mo Fushan, Wu Yazhi zhu.  1998 1
劉軍社. : Baoji Daijiawan yu Shigushan chu tu Shang Zhou qing tong qi / zhu bian Chen Zhaorong ; bian ji wei yuan Wang Zhankui, Li Feng, Hao Mingke, Zhang Maorong, Chen Zhaorong, Liu Junshe.  2015 1
劉載福. : Li dai ming zuo jia ji qi zuo pin / [Liu Zaifu bian zhu]  1976? 1
劉輝煌.   2
劉輝雄, 1966- : Dao lian : Taiwan shi shi / zuo zhe Liu Huixiong.  1991 1
劉辰翁, 1232-1297.   11
劉迎祥. : Lü Mei ji qu = American travels / Liu Yingxiang zhu.  1989 1
劉連煜. : Gong si fa li lun yu pan jue yan jiu / Liu Lianyou zhu.  2006 1
劉逸生. : Xin Qiji ci xuan / Liu Yisheng zhu bian ; Liu Sifen xuan zhu.  1981 1
劉逸生, 1917-2001.   5
劉逸生, fl. 1963-   5
劉道義. : Taiwan xin di li : wo guo xing zheng qu de guihua yu she ji [electronic resource] / Liu Daoyi zhu.  1999 1
劉道著, 17th cent. : (Kangxi) Yongzhou fu zhi / [Liu Daozhu xiu ; Qian Bangqi zuan].  1992 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next