My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
南雅彦, : Shakai shikō no gengogaku : hōfu na jitsurei to jisshō kenkyū kara manabu / Minami Masahiko.  2017 1
南雷. : Hu Jintao xi yang zhi zhan / Nan Lei bian zhu.  2010 1
  南非 -- See South Africa   1
南香红. : Ju zai shi dai de mei ti cao zuo : Nan fang du shi bao Wenchuan di zhen bao dao quan ji lu / Nan Xianghong zhu.  2009 1
南来寒,   20
南汇县业余美术学习班. : Fu wu dao tian tou [picture] / Nanhui xian ye yu mei shu xue xi ban ; Jin Hanjun, Tang Cailiang zuo.  1974 1
南宁市 (China). : Nanning Shi gong shang xing zheng guan li zhi / Nanning Shi gong shang xing zheng guan li ju bian.  1994 1
南宁市 (China). : Nanning shi xi qu zhi / Nanning shi wen hua ju xi qu zhi bian ji wei yuan hui bian.  1987? 1
南宁市 (China). : Nanning Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation of the 2010 population census of Naning city / Nanning Shi tong ji ju, Nanning Shi ren kou pu cha ban gong shi bian.  2012 1
南宁市 (China). : Zhongguo gong chan dang Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Nanning Shi zu zhi shi zi liao, 1925-1987 / [Zhong gong Nanning Shi wei zu zhi bu, Zhong gong Nanning Shi wei dang shi yan jiu shi, Nanning Shi dang an ju].  1994 1
南宁市 (China). : Nanning tong ji nian jian.    1
南宁市 (China). : Nanning Shi cheng shi gui hua zhi / Nanning Shi gui hua guan li ju bian.  1996 1
南宁市. : Tu shuo Nanning Shi jin xian dai jing dian li shi jian zhu / Rong Haishan, Tao Xiaolan zhu bian ; Nanning Shi cheng xiang gui hua she ji yan jiu yuan zu zhi bian xie.  2015 1
南宁市人口普查辦公室. : Nanning Shi 2010 nian ren kou pu cha zi liao = Tabulation of the 2010 population census of Naning city / Nanning Shi tong ji ju, Nanning Shi ren kou pu cha ban gong shi bian.  2012 1
南宁市博物馆. : Guangxi xian Qin yan dong zang / Guangxi wen wu kao gu yan jiu suo, Nanning Shi bo wu guan bian zhu.  2007 1
南宁市土地管理局. : Nanning Shi tu di zhi / Nanning Shi tu di guan li ju bian.  1999 1
南宁市地方志编纂委员会. : Nanning Shi zhi / Nanning Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Gan Xiangmeng ... [et al.].  1998 1
南宁市新城区人民政府. : Xincheng Qu zhi / Nanning Shi Xincheng Qu ren min zheng fu bian.  1998 1
南宁市社会科学院. : Zhongguo Nanning she hui fa zhan bao gao [electronic resource]. 2012 : Nanning lan pi shu / Nanning Shi she hui ke xue yuan bian ; Hu Jianhua zhu bian.  2012 1
南宁市郊区地方志编纂委员会. : Nanning Shi Jiao Qu zhi / Nanning Shi Jiao Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian.  2004 1
南岳文物管理所. : Tian xia Nanyue / Nanyue wen wu guan li suo ; [she ying Fu Zhaoxun ... et al.].  1984 1
南岳道人. : Hu die mei : [si juan shi liu hui] / (Qing) Nanyuedaoren bian.  1990 1
  南怀瑾 -- See Nan, Huaijin   1
南怀瑾.   3
南怀瑾, 1917- : Yi jing xi zhuan bie jiang / Nan huai jin zhu.  1996 1
南戏国际学朮硏讨会暨温州南戏新编系列剧目展演 (2000 : : Nan xi guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Wenzhou Shi wen hua ju bian.  2001 1
南东风. : Wo shi Zhongguo ren min de er zi : Deng Xiaoping 1977-1992 nian huo dong shi lu / Zheng Xiaoguo, Nan Dongfeng zhu bian.  1993 1
  南条史生 -- See Nanjo, Fumio   1
  南条文雄 -- See Nanjo, Fumio   1
  南条文雄, 1849-1927 -- See Nanjio, Bunyiu, 1849-1927   1
南乐县地方史志编纂委员会. : Nanle xian zhi / Nanle xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1996 1
  南满州铁道株式会社 -- See Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha   1
  南满洲鐵道株式會社 -- See Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha   1
  南满洲铁道株式会社 -- See Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha   1
  南满洲鉄道株栻会社 -- See Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha   1
南涧县志编纂委员会. : Nanjian Yizu Zizhixian zhi / Nanjian xian zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
南里知樹. : Kindai Nitchū kankei shiryō / Kindai Nitchū Kankei Kenkyūkai henshū ; [Kojima Reiitsu, Nanri Tomoki hen]  1976 1
南诏大理历史文化国际学术讨论会 ( 2002 : : Nanzhao Dali li shi wen hua guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji / Lin Chaomin, Yang Zhengye, Zhao Yinsong zhu bian.  2006 1
  南诗 -- See Nan, Shi   1
南丰县地方志编纂委员会. : Nanfeng xian zhi / Nanfeng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Xia Laochang ; fu zhu bian Wu Xianfu, Jiang Baolin ; [Jiangxi sheng Nanfeng xian shi zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian].  1994 1
南郑县地方志 编纂委员会. : Nanzheng xian zhi / Nanzheng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1990 1
南开大学. : Chemical research in Chinese universities [electronic resource] = Gao deng xue xiao hua xue yan jiu (ying wen ban).    1
南开大学 (Tianjin, China)   5
南开大学 (Tianjin, China). : Shui hu jian ping / Nan kai da xue Zhong wen xi "Shui hu jian ping" bian xie zu.  1975 1
南开大学 (Tianjin, China). : Tianjin shi di 3 ci ren kou pu cha zi liao fen xi lun wen ji / zhu bian Li Jingneng ; fu zhu bian Han Junxing, Zhang Jianwei, Wang Qiang ; bian wei Li Jingneng ... [et al. ; Tianjin shi ren kou pu cha ban gong shi, Nan kai da xue ren kou yan jiu suo bian]  1987 1
南开大学 (Tianjin, China). : Er shi yi shi ji Zhou Enlai yan jiu de xin shi ye : di san jie Zhou Enlai yan jiu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Nan kai da xue Zhou Enlai yan jiu zhong xin bian ; Xu Xing zhu bian.  2009 1
南开大学 (Tianjin, China). : Zhou Enlai yan jiu gai lan / Nan kai da xue Li shi yan jiu suo Zhou Enlai yan jiu shi bian ; Mi Zhenbo zhu bian.  1991 1
南开大学 (Tianjin, China) : Jing ji wei ji wen di jiang hua / Nan Kai da xue zheng zhi jing ji xue xi jing ji yan jiu suo.  1975 1
南开大学 (Tianjin, China). : Li zi jiao huan yu xi fu [electronic resource] = Ion exchange and absorption.    1
南开大学 (Tianjin, China). : Nan kai guan li ping lun [electronic resource] = Nankai business review.    1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next