My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
南开大学马列主义敎硏室中共党史敎硏组. : Huabei shi bian zi liao xuan bian / Nankai da xue ma lie zhu yi jiao yan shi zhong gong dang shi jiao yan zu bian.  1983 1
南开区 (Tianjin, China). 房地产管理局. : Nankai Qu fang di chan zhi / Nankai Qu fang di chan guan li ju bian.  1997 1
南阳地革委 (中国). 计划委员会统计科. : Nanyang di qu nong ye zhu yao tong ji zi liao 1950-1977 / Nanyang di ge wei ji hua wei yuan hui tong ji ke bian.  1978 1
南阳地区地方史志编纂委员会. : Nanyang Diqu zhi / Nanyang Diqu di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui.  1994 1
南阳市人口普查领导小组办公室. : Henan Sheng Nanyang Shi di san ci ren kou pu cha shou gong hui zong zi liao hui bian / Nanyang Shi ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi.  1982 1
南阳市地方 史志编纂委员会. : Nanyang Shi zhi / Nanyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui.  1989 1
南阳市文化局. : Han dai hua xiang shi zhuan yan jiu : 93 Zhongguo Nanyang han hua guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Nanyang Shi wen hua ju bian.  1996 1
南阳市文物考古研究所.   2
南阳市文物考古研究所, editor.   2
南阳专员公署粮食局. : Liang shi tong ji jiang yi / Nanyang zhuan yuan gong shu liang shi ju.  1960 1
南阳师范学院. 汉文化研究中心. : Han hua yan jiu : Zhongguo Han hua xue hui di 10 jie nian hui lun wen ji / Zhongguo han hua xue hui, Nanyang shi fan xue yuan han wen hua yan jiu zhong xin bian.  2006 1
南阳汉画馆.   4
南云. : Nong min zhi ji Deng Zihui / Nan Yun.  1998 1
南懐謹. : Chan zong cong lin zhi du yu Zhongguo she hui, Nan Huaijin zhu [Huang Fu yi.  1964 1
南懐瑾. : Zhongguo Dao jiao fa zhan shi lüe shu / Nan Huaijin zhu.  1987 1
南县志编委会. : Nan Xian zhi / [Nan Xian zhi bian wei hui].  1988 1
南国早报. : 我们没有忘记--从广西走出去的中国远征军.  2013 1
南満州鉄道株式会社. 調査課. : Dairen shigaizu [cartographic material] / Minami Manshū Tetsudō Kabushikigaisha Sōmubu Chōsaka sakusei.  1921 1
南満洲鉄道株式会社. 調查部. : Mantetsu Chōsabu to Ozaki Hotsumi / Miyanishi Yoshio hencho.  1983 1
  博報堂 DY メディアパートナーズ -- See Hakuhōdō DY Media Pātonāzu   1
  博報堂DYメディアパートナーズ -- See Hakuhōdō DY Media Pātonāzu   1
  博報堂Dメディアパートナーズ -- See Hakuhōdō DY Media Pātonāzu   1
博大出版社. : Ta zhong yu zi you le : Zhao Ziyang shi shi feng yun lu / [Bo da chu ban she xuan bian].  2005 1
博巴. : Er shi yi shi ji Zhongguo shao shu min zu yin shi = Cuisine of the ethnic groups in China / Boba bian zhu.  2004 1
博愛 教育 研究所. : Nihon no dentō kōgei / [henshū] Hakuai Kyōiku Kenkyūjo.  1989- 1
博揚文化編輯部. : Taiwan bai nian sheng huo tu lu. Di 1 ji, Guang gao shi dai / bian zhe bo yang wen hua bian ji bu ; [Yang Lianfu, Gao Chuanqi, Wu Han zhu].  2010 1
博源基金会.   3
博潤, 19th cent. : Songjiang fu xu zhi : [40 juan, juan shou] / Bo Run deng xiu ; Yao Guangfa deng zuan.  1974 1
博物館 明治村. : Meijimura kenzōbutsu ichiku kōji hōkokusho / [henshū Hakubutsukan Meijimura].  1982 1
博物館科学工作硏究所筹备处. : Bo wu guan cang pin ke xue bian mu fa / A. M. Lazhigong zhu ; Sulian di zhi bo wu guan ke xue yan jiu suo bian ; Bo wu guan ke xue gong zuo yan jiu suo chou bei chu jiao yi.  1957 1
博白县志编纂委员会. : Bobai xian zhi / Bobai xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jianyuan ; fu zhu bian Huang Yongcai [and others].  1994 1
博益編輯委員会. : Man hua Tang shi / Cai Zhizhong ; [bian ji Bo yi bian ji wei yuan hui].  1989 1
博羅縣地方志編纂委員會. : Boluo Xian zhi / Boluo Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; [zhu bian Li Rongkai, Zhong Zhaonan].  2001 1
  博西迪拉里 -- See Bossidy, Larry   1
博譯 翻譯社. : Taiwan li shi jian zhu bai jing zhuan ji : Zhong Ying duizhao = One hundred historic sites in Taiwan / [Xing zheng yuan wen hua jianshe wei yuan hui bian ; zhuan ti zhuan gao Xue Qin ; xie zhu zhuan gao Lin Lili [and others] ; wen zi fan yi Xu Huijin, Bo yi fan yi she].  2003 1
博野县志编纂委员会. : Boye xian zhi / Boye xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; Cheng Yubo zhu bian.  1996 1
博金土. : Jiangxi sheng tie lu zhi / [Bo Jintu zhu bian].  1994 1
博雅. : Xibo zu yan jiu / [bian zhe Keli ; Bo Ya, Qi Cheshan].  1990 1
博雅德中国娱乐有限公司, production company. : Bai ri yan huo = Black coal, thin ice / Xing fu lan hai ying shi wen hua ji tuan gu fen you xian gong si, Bo ya de Zhongguo yu le you xian gong si chu pin ; bian ju, dao yan, Diao Yinan ; jian zhi, Zhang Dajun.  2014 1
博乐市志编纂委员会. : Bole shi zhi / Bole shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1992 1
博兴县. 档案局. : Zhongguo gong chan dang Shandong Sheng Boxing Xian zu zhi shi zi liao / Zhong gong Boxing Xian wei zu zhi bu, Zhong gong Boxing Xian wei dang shi zi liao zheng ji yan jiu wei yuan hui, Boxing Xian dang an ju.  1989- 1
博锋. : Lü se zi ben : Zhongguo xin neng yuan hang ye tou shi / Bo Feng, Chi Xiaohong bian zhu.  2013 1
博鳌亚洲论坛 (2011 : 博鳌, China)   2
  博颖 (Firm) -- See Guangzhou Shi bao sheng yin xiang zhi pin you xian gong si   1
博納影業集團有限公司, production company. : Meigong He xing dong = Operation Mekong / Bo na ying ye ji tuan you xian gong si, Bo na ying shi yu le you xian gong si chu pin ; Huo hong dian ying you xian gong si she zhi ; jian zhi, Huang Jianxin, Liang Fengying ; Lin Chaoxian dao yan zuo pin ; bian ju, Lin Chaoxian, Zhu Jingqi, Liu Xiaoqun, Tan Huizhen, Lin Mingjie.  2017 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next