My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
卢晓逸.   4
卢荣俭. : Ying Han di zhen gong cheng xue ci hui / Lu Rongjian, Xiao Guangxian, Xie Lili bian.  1983 1
卢沟桥文物修复委员会. : Lugouqiao [electronic resource] / Lugouqiao wen wu xiu fu wei yuan hui.  1987 1
  卢汉超 -- See Lu, Hanchao   1
卢汉龙.   2
卢润祥. : Ming ren xiao pin xuan / Lu Runxiang xuan zhu.  1986 1
卢润祥.. : Tang Song shi ci chang yong yu ci dian / Lu Runxiang bian zhu.  1991 1
卢济珍. : Niao pu / Lu Jizhen bian hui.  1983 1
卢湾区工宣办曹操的故事编写组. : Cao Cao de gu shi / Luwan qu gong xuan ban Cao Cao de gu shi bian xie zu bian.  1975 1
卢湾区工宣办《孟轲》编写组. : Kong jia dian er lao ban, Meng Ke / Luwan qu gong xuan ban "Meng Ke" bian xie zu bian.  1974 1
卢现艺, 1958-   2
卢希纯. : Zhongguo tong guan wen shu ying yong da quan / zhu bian Lu Xichun ; fu zhu bian Bai Guangwen.  2002 1
  卢红 -- See Lu, Hong   1
卢绳, 1918-1977. : Lu Sheng yu Zhongguo gu jian zhu yan jiu = Lusheng and the study of ancient Chinese architecture / Lu Sheng zhu.  2007 1
卢兴基. : Gu Yanwu shi yi shi / Lu Xingji bian zhu.  1984 1
卢荫慈. : Zhongguo gu dai ke ji zhi hua / Lu Yinci bian xie.  1983 1
  卢卫囯 -- See Lu, Weiguo   1
  卢卫国 -- See Lu, Weiguo   1
  卢里亚, 1912-1991 -- See Luria, S. E. (Salvador Edward), 1912-1991   1
卢志丹. : Mao Zedong pin guo xue / Lu Zhidan zhu.  2011 1
卢志禹. : 2010 Shanghai shi bo hui Zhonghua yi shu zhen pin zhan te kan / Guo Nankai, Lu Zhiyu.  2011 1
卢辅圣. : Hua long dian jing = Dotting the eyes on a painted dragon / [bian wen Cang Yangqing ; hui hua Lu Fusheng].  1984 1
卢辅圣, 1949- : Ling nan hua pai yan jiu / zhu bian Lu Fusheng ; fu zhu bian Shu Shijun.  2003 1
  卢连成 -- See Lu, Liancheng   1
卢连成.   2
卢进, : Guandu da zhan / Zhenzhong, Lu Jin zhu.  1976 1
卢达.   4
卢锋. : Zhongguo, jing ji zhuan xing yu jing ji zheng ce : Beijing da xue Zhongguo jing ji yan jiu zhong xin jian bao hui bian / Hai Wen, Lu Feng zhu bian.  2000- 1
卢隐, 1898-1934. : Dongjing xiao pin : san wen / Lu Yin.  1994 1
卢云峰, 1964- : Zhongguo xian dai nu xing wen xue zhuan ti yan jiu [electronic resource] / Lu Yunfeng zhu.  2006 1
  卢韦 -- See Lu, Wei   1
  卢饮虹, 1905-1951 -- See Lu, Jiye, 1905-1951   1
  卢鸣 -- See Lu, Ming   1
  卢鸿 -- See Lu, Hong   1
卢丽洋, : Sichuan da xue jin xian dai jian zhu = The modern architecture of Sichuan University / Bian zhu Li Yunzhang, Zhang Lei, Lu Liyang.  2016 1
卢冬青. : Xianggang jing ji shi : gong yuan qian yue 4000-gong yuan 2000 nian / Lu Shoucai, Lu Dongqing zhu.  2004 1
卢龙县志编纂委员会. : Lulong xian zhi = Lu long xian zhi / Lulong xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan ; Peng Bo zhu bian.  1994 1
卢毓文. : Mandarin hip hop / Sarah Lu = Xi ha shuo chang xue Han yu / Lu Yuwen bian zhu.  2009- 1
卢强. : Zhongguo chuan tong min ju tu shuo. Yue du pian / Shan Deqi, Lu Qiang bian zhu [i.e. zhu].  1999 1
卢晋.   6
卢彦. : Dang dai Zhongguo jia ge jian shi / Li Zichao, Lu Yan bian zhu.  1990 1
卢国纪. : Wo de fu qin Lu Zuofu / Lu Guoji zhu.  1984 1
  卢国兴 -- See Lu, G. (Guoxing)   1
卢翎, : 2012 Zhongguo wei xing xiao shuo nian xuan = China cream of ministory 2012 / Zhongguo xiao shuo xue hui zhu bian ; Lu Ling bian xuan.  2013 1
了一子. : Dao jia yang sheng xu zhi / Liaoyizi zhu = The secret of imortality in Chinese Taoism / by Liao-yi-tsu.  1994 1
了貞, fl. 1801-1803. : Nijūyohai junpai zue. Kōhen / Ryōtei sen.  1809? 1
矫健, 1954-   3
矫健, fl. 1975- : Qian jin ba huo hong de tuo la ji / Jiao Jian ; [Xia Yubing cha tu]  1976 1
矫叔华. : Ying Han nei fen mi xue ci dian = English-Chinese dictionary of endocrinology / zhu bian Jiao Shuhua, Feng Ping.  1993 1
砚山县志编纂委员会. : Yanshan Xian zhi / Yanshan Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.  2000 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next