My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  吴钢 -- See Wu, Gang   1
吴钢.   2
吴锦濂. : Ba Jin zuo pin xin shang / Yao Chunshu, Wu Jinlian zhu.  1988 1
吴钟明. : Ying yu kou yi bi ji fa shi zhan zhi dao = English interpretation / Wu Zhongming zhu bian.  2008 1
吴镇烽.   2
吴镜汀. : Rong bao zhai hua pu. Shan shui bu fen / Wu Jingding hui ; [bian ji chu ban Rong bao zhai].  1995 1
吴铎.   2
吴长翼.   2
吴长镛. : Collection of current English idioms and expressions = Ying yu xin xi yu hui bian / edited by Feng Cuihua, with explanations in Chinese by Wu Changyong.  1982 1
吴长青, : Zong zi wei cheng : cong kao gu cai liao de jiao du kan gong yuan qian 1000 zhi qian 250 nian de Zhongguo she hui = Chinese society in the age of confucius (1000-250BC) : the archaeological evidence / Luotai zhu ; Wu Changqing [and four others] yi ; Wang Yi [and two others] shen jiao.  2017 1
吴门啸客. : Kai pi yan yi / Zhou You. Qian hou qi guo zhi / Wumenxiaoke zhu.  1995 1
吴开俊, 1969- : Gong li gao xiao "zhuan zhi" : lu jing xuan ze yu zhi du an pai = Gongli gaoxiao zhuanzhi : lujing xuanze yu zhidu anpai / Wu Kaijun zhu.  2007 1
吴开斌. : Xianggang hua ci dian / Wu Kaibin.  1997 1
吴开晋. : Li Yingru yan jiu zhuan ji / Wu Kaijin bian.  1984 1
吴阶平. : Zhongguo yi xue bai ke quan shu [electronic resource] / Wu Jieping zhu bian.  1982 1
  吴阳 -- See Wu, Yang   1
吴阳松. : 新时期中国共产党执政风险问题研究.  2014 1
吴云.   4
吴云, fl. 1929- : Wang Can ji zhu / Wu Yun, Tang Shaozhong.  1984 1
吴云明. : Jin dai Zhongguo / zhu bian Chen Yueqing ; bian zhu zhe Wu Yunming ... [et al.].  1990 1
吴云波. : Jiangsu Sheng shui huan jing bao hu zhan lüe yan jiu [electronic resource] / Wu Yunbo ... [et al.] zhu.  2011 1
吴云溥. : Zhongguo jin dai jing ji shi hua / Wu Yunpu, Guo Xianglin bian zhu.  1984 1
吴云贵.   3
吴云乡. : Zhongguo min zhu dang pai shi shu lüe / Yu Yunbo, Wu Yunxiang, Zhao Shoulong.  1989 1
吴电雷, : Chuan Yu yang xi / Wu Dianlei, Chen Yuping bian jiao.  2016 1
吴灵姝. : Zhongguo chuan tong min jian yin ran ji yi = Chinese folk art and technology of traditional printing and dyeing / Wu Yuanxin, Wu Lingshu, Peng Ying bian zhu.  2011 1
吴颐人. : Zhuan ke fa(Zeng ding ben) / Wu Yiren bian zhu.  2003 1
吴飞. : Ping heng yu tuo xie : xi fang chuan mei fa yan jiu / Wu Fei zhu.  2006 1
吴飞, 1973- : Shen tang ji yi : Yi ge Zhongguo xiang cun de li shi, quan li yu dao de / Jing Jun zhu, Wu Fei yi.  2013 1
吴骞, fl. 1736-1743. : Dongjiang shu jie tang bao jie chao / Mao Chengdou ji. Dongjiang ke wen / Wu Guohua zhuan. Dongjiang yi shi / Wu Qian ji.  1986 1
吴腾凰. : Jiang Guangci Song Ruoyu / Wu Tenghuang, Yang Liancheng zhu.  1995 1
  吴郁 -- See Wu, Yu   1
吴郁文.   2
吴郁芬. : Xianggang di ming ci dian / Fan Guiying, Niu Ruchen, Wu Yufen bian = Hong Kong placename dictionary / Fan Guiying, Niu Ruchen, Wu Yufen.  1999 1
  吴鲁芹, 1918-1983 -- See Wu, Luqin, 1918-1983   1
  吴鸣 -- See Wu, Ming   1
吴鸣球. : Bing jing / [Wu Weishun, Wu Mingqiu zhuan ; Wu Ruoli bian ji ; "Zhongguo bing fa ji cheng" bian wei hui bian]  1994 1
吴凤珍. : Wei lai Zhongguo zui re men de shi da zhi ye / Wu Fengzhen, Wen Hui zhu bian.  2004 1
吴凤霞, : Xue wei an mo su cha quan zhen tu jie / Chen Yiguo, Cheng Zedong, Wu Fengxia zhu bian.  2012 1
吴凤雏. : Tang Xianzu zhuan / Huang Wenxi, Wu Fengchu zhu.  1986 1
吴 鸿. : Zhen gui de chen tu / zhu bian Lin Fei, Wu Hong ; bian wei Fan Rui ... [et al].  1997 1
吴鸿清. : Zhongguo gu dai wen hua shi jiang zuo / Wang Li deng zhu ; Dong Kun, Wu Hongqing hui bian.  1984 1
吴丽娃. : Yiwu gu jian zhu = Ancient architecture in Yiwu / Yiwu Shi cheng jian dang an guan bian ; Wu Liwa zhu bian.  2010 1
  吴丽娥 -- See Wu, Lie   1
吴丽霞, 1940- : Zou jin Huizhou : she ying zhen zang ban / Wu Lixia zhuan gao she ying.  2003 1
吴丽娱.   2
吴冬秀. : Tang Wu dai wu shi er zhong bi ji xiao shuo ren ming suo yin / Fang Jiliu, Wu Dongxiu bian zhuan.  1992 1
吴龙灿, 1969- : Tian ming, zheng yi yu lun li : Dong Zhongshu zheng zhi zhe xue yan jiu / Wu Longcan zhu.  2013 1
  吴哓求, 1959- -- See Wu, Xiaoqiu, 1959-   1
吴{27e327}烽. : Shanxi jin wen hui bian / Wu Zhenfeng bian zhu ; Shanxi sheng gu ji li zheng ban gong shi, Shanxi sheng kao gu yan jiu suo he bian.  1989 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next