My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
  周沙尘 -- See Zhou, Shachen   1
周沙尘. : Zhongguo jiang nan yuan lin fang gu / Zhou Shachen zhu bian ; Yang Hongxun, Wang Guixiang zhu ; [she ying Zhang Feng ... et al.].  1984 1
  周泓 -- See Zhou, Hong   1
周法平.   4
  周法高 -- See Zhou, Fagao   1
周法高.   24
周, 法高, 1915- : Zhongguo gu dai yu fa = A historical grammar of ancient Chinese / Zhou Fagao zhu.  1959- 1
  周波 -- See Zhou, Bo   1
周波.   2
  周波 -- See Zhou, Bo (Lawyer)   1
周泗阳. : Zhongguo qing tong qi tu an ji / Zhou Siyang, Wan Shan bian hui.  1993 1
周治平. : Kai shi wan ju jia pen zai : Enjoy planting / Huang Yuyun wen zi ; Zhou zhiping she ying.  2002 1
周治斌. : Yong yuan de shi yan [electronic resource] ; si shi nian dang jian yu si xiang zheng zhi gong zuo de tan suo yu si kao / Zhou Zhibin zhu.  2010 1
  周洪 -- See Zhou, Hong   1
周 洪.   2
周洪宇. : Zhongguo jin xian dai jiao yu si chao yu liu pai / Dong Baoliang, Zhou Hongyu zhu bian.  1997 1
周洪波.   3
周浙平. : Ying xiang zhong de "wen ge" nong cun / Zhou Zheping bian zhuan ; Gao Hengru she ying.  2012 1
周浙平.. : Zhongguo dang dai qing nian ming ren da ci dian / [Chu Dexin, Zhou Zheping, Hou Yunzhang zhu bian].  1990- 1
  周浚 -- See Zhou, Jun   1
  周浩, 1968- -- See Zhou, Hao, 1968-   1
周浩, 1968-   2
周海山. : Qitai xian zhi / Qitai xian shi zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhou Haishan.  1994 1
周海旺.   3
周海晏, : Xin she hui yun dong shi yu xia de Zhongguo wang luo huan bao xing dong yan jiu / Zhou Haiyan zhu.  2014 1
周海林, : Chuang zao she yu Riben wen xue : guan yu zao qi cheng yuan de yan jiu / Zhou Hailin zhu ; Zhou Haiping, Hu Xiaobo yi.  2016 1
周海波. : 文化生态与文学发展:1920~1928.  2015 1
周海波, 1958- : Chuan mei yu xian dai wen xue zhi jian / Zhou Haibo, Yang Qingdong zhu.  2004 1
周海婴. : Lu Xun yu wo qi shi nian [electronic resource] / Zhou Haiying zhu.  2006 1
周海屏, : Chuang zao she yu Riben wen xue : guan yu zao qi cheng yuan de yan jiu / Zhou Hailin zhu ; Zhou Haiping, Hu Xiaobo yi.  2016 1
周海涛. : Ying xiang Zhongguo qi ye de shi da guan li mo shi / Zhu Xiaodong, Zhou Haitao bian zhu.  2006 1
周海涛, 1983- : Yuan Ming zhi ji Wuzhong wen ren wen xue si xiang yan jiu = On the literary thought of literati in Wu area during the late Yuan and early Ming dynasties / Zhou Haitao zhu.  2016 1
周海鹏. : Xin xi ji shu da ci dian = A comprehensive dictionary of information technology / Zhou Haipeng zhu bian.  1992 1
周淙, 12th cent.   2
  周淸海 -- See Zhou, Qinghai   1
周淸海. : Xinjiapo Min nan hua ci dian = Xinjiapo Minnanhua cidian / Zhou Changji, Zhou Qinghai bian.  2002 1
周淸源, 16th/17th cent. : Yu ding Li dai ji shi nian biao [electronic resource] : [100 juan, San yuan jia zi bian nian, mu lu / Wang Zhishu, Zhou Qingyuan .. [et al.] zhuan].  2006 1
周淑萍. : Shi san jing ci dian [electronic resource] / Liu Xuelin zhu bian.  2002 1
周淑莲. : Chu ju yin yue / Zhou Shulian.  1994 1
周添城. : Taiwan zhong xiao qi ye de fa zhan ji zhi / Zhou Tiancheng, Lin Zhicheng zhu.  1999 1
周添城.. : Taiwan jing ji / zhu bian Zhou Tiancheng.  1990 1
周添文. : Hai wai shi san jia shi chao / [bian ji Zhou Tianwen].  1996 1
周游. : Yangzhou ji yi / Zhou You zhu.  2013 1
周游, 17th cent.   2
周湘, : Huang jin quan zhu di : Guangzhou de Meiguo shang ren qun ti yu Meiguo dui Hua zheng ce de xing cheng, 1784-1844 = The golden ghetto : the American commercial community at Canton and the shaping of American China policy, 1784-1844 / (Mei) Yake Dangsi zhu ; Zhou Xiang, Jiang Yinghe yi  2015 1
周湘寅. : Shi yong Han Ying ji dian ci dian = Shiyong hanying jidian cidian / Zhou Xiangyin zhu bian.  1994 1
周湘云. : Xi sai cai feng lu / Huang Changjun, Zhou Xiangyun bian.  1984 1
周渝生. : Shanghai de qiao / Zhang Huimin, Zhou Yusheng zhu bian.  2000 1
周溶泉.   3
周溯源等.   2
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next