My Library

University LibraryCatalogue

     
Limit search to items available for borrowing or consultation
Nearby AUTHORS are:
Result Page   Prev Next  
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
    Year Entries
唐明邦. : Lun dao chong zhen ji / Tang Mingbang zhu.  2006 1
唐明钊, : Sichuan cang qu jiao yu fa zhan yan jiu / Zhan xian you, tang ming zhao bian zhu.  2012 1
唐春元. : Mao Zedong yu Li Da : Gan dan xiang zhao si shi nian.  2003 1
  唐春安 -- See Tang, Chun'an   1
唐春松.   2
唐昭霞. : Zhongguo dian li shi chang jie gou gui zhi gai ge yan jiu [electronic resource] / Tang Zhaoxia zhu.  2011 1
唐映祥. : Guizhou lao nian wen ti yan jiu [electronic resource] / Tang Yingxiang zhu bian.  2010 1
  唐晏 -- See Tang, Yan   1
唐時升, 1551-1636. : San yi ji / Tang Shisheng zhuan.  1977 1
唐景华. : Xin bian Zhongguo dang dai wen xue / zhu bian Chen Heng, Tang Jinghua ; fu zhu bian Wang Ke ... [deng] ; bian wei Fang Xiwen ... [deng] ; bian xie zu Zhang Li ... [deng] ; te yue zhuan gao Zhou Xinjian, Xiong Guohua.  1994? 1
唐月梅, : Ancient capital. eng  2014 1
唐有伯. : Zhongguo yin yang jia / Lu Yulin, Tang Youbo zhu.  1996 1
唐有祺.   4
  唐朝晖 -- See Tang, Zhaohui   1
唐木順三, 1904-   2
唐木順三, 1904-1980. : Sen Rikyū, Karaki Junzō.  1963 1
唐木須三, 1904- : Nihonjin no kokoro no rekishi / Karaki Junzō.  1976 1
唐木{21e13b}三, 1904-   2
唐本心. : Luorong xian zhi : shang juan 1 juan, xia juan 1 juan / Tang Benxin zuan ; Zang Jinqiao xiu.  1967 1
唐末. : Zhongguo chu lu : she hui de ji bian he wei ju / Tang Mo.  2013 1
唐松波, 1931- : Han yu xiu ci ge da ci dian / zhu bian Tang Songbo, Huang Jianlin ; bian wei Wang Shao'ou ... [et al.].  1989 1
唐柱國. : Beiping xue sheng fan gong kang bao yun dong zhi shi / Tang Zhuguo zhu.  1959 1
唐桂芳.   2
唐桂芳, 14th cent. : Song Jinglian wei ke ji / [Song Lian zhuan]. Bai yun ji / [Tang Guifang zhuan].  1973 1
唐桂艳, : Qing dai Shandong ke shu shi / Tang Guiyan zhu.  2016 1
唐楚英. : Quanzhou Xian zhi / Quanzhou Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Tang Chuying ; fu zhu bian Liu Sufu.  1998 1
唐正平. : Ru shi yu nong chan pin shi chang kai fang / zhu bian Tang Zhengpin, Zheng Zhihai ; fu zhu bian Ni Hongxing, Zuo Changkai.  2000 1
唐 正瑞. : Zhong Mei qi ju zhong de Taiwan wen ti : 1969.1-1999.12 / Tang Zhengrui zhu.  2000 1
唐正秋.   2
唐正繁, : Yi dai yi lu, xi bu jue qi : "Shi san wu" shi qi Zhenning Buyizu Miaozu Zizhixian rong ru "yi dai yi lu" zhan lüe yan jiu / Ou Xiangjing, Tang Zhengfan zhu.  2016 1
唐正芒. : Xin Zhongguo liang shi gong zuo liu shi nian / Tang Zhengmang deng zhu.  2009 1
唐步祺.. : Shang han heng lun / yuan zhu Zheng Qin'an ; chan shi Tang Buqi.  1994 1
唐民皓. : WTO yu di fang xing zheng guan li zhi du yan jiu / Tang Minhao zhu bian.  2000 1
唐永禅. : Jian ming fa lü ci dian / "Jian ming fa lü ci dian" bian xie zu ; [zhu bian Ding Huanchun, Tang Yongchan, Zhang Ruolong ; zhuan gao ren Ding Huanchun ... et al.].  1982 1
唐河县地方史志编纂委员会. : Tanghe Xian zhi / Tanghe Xian di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian.  1993 1
唐流徳. : Guizhou ren min chu ban she wu shi nian = Fiftieth anniversary of Guizhou People's Publishing House / [zhu bian Sun Ruoqin ; fu zhu bian Tang Liude].  2001 1
唐津一, 1919- : QC undō naze Nihon de seikōshita ka / Karatsu Hajime. Shōkigyō Nihon sangyō no kagemusha / Uchihashi Katsuto.  1987 1
唐浩, : Chang Jiang liu yu de zhou chuan qiao liang / Xi Longfei, Tang Hao, Ju Jinying zhu.  2015 1
唐浩明.   5
  唐海彬 -- See Tang, Haibin   1
  唐海濱 -- See Tang, Haibin   1
  唐海濤 -- See Tang, Hai-tao   1
唐海濤,   2
唐海燕. : Zhongguo jing ji yun xing feng xian yan jiu bao gao = Research on the risk of Chinese macroeconomic operation.    1
唐海燕, 1962- : Zhongguo jing ji yun xing feng xian zhi shu [electronic resource] : 2011 nian di si ji du = China's risk index of economic operation : quarter four, 2011 / Tang Haiyan ... [et al.] zhu bian.  2012 1
  唐海滨 -- See Tang, Haibin   1
唐海县地方志编纂委员会. : Tanghai xian zhi / Tanghai xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Meng Xiangchuan, Wang Fenglong.  1997 1
唐海清. : Guan nian jue ding cheng zhang : ying xiang shi jie de 30 ge jiao yu xin guan nian / Fang Yangyang, Guan Ajin, Tang Haiqing zhu bian.  2005 1
  唐演 -- See Tang, Yan   1
唐滿先. : Tao Yuanming ji jian zhu / Tang Manxian zhu.  1990 1
Save Marked Record Save All Records Save Marked to My Lists
 
Can't find that book? Try BONUS+

Search Discovery

Search CARM Centre Catalogue

Search Trove

Result Page   Prev Next